070- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רח-רי למתקדמים I תגיות:...

070- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רח-רי למתקדמים I תגיות: קריאת שמע

שיעור שמע:

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רח- רי

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל

הכוונה שיש לעשות בשמע ישראל.

קבלת האמת ללא תנאי ממלכות שמים תשרה על האדם את השכינה הקדושה. היא עול מפני שזה מנוגד לרצון הגוף, לפרטיות.

לצורך הייחוד והעדות שבקריאת שמע, דרושה הסכמה שבאנו לכאן לעשות בנאמנות עבודה, זו מצווה המחייבת כוונה, לעשות כל מה שמלכות שמים מורה לעשות. גם אם אדם רק אומר זאת בפיו, זו אמת שהנשמה רוצה. מלכות שמים היא האמת שנראית כמידת הדין למי שאינו רוצה לראות את האמת.

כאשר קשה לאדם בעבודת השם, הוא מתחיל לזייף, ואז כאשר עובד הוא למקום הצר, דהיינו עבודה זרה למצריים שבנפש, נמצא שכואב לו מפני שאינו אמיתי.

בשורשי האמונה אותם קיבלנו מהאבות, נמצאת התפיסה מעל הדעת ומעבר לזמן ומקום שהבורא טוב ומטיב, ואת התענוג יש לקבל רק מהאמת. וכך לכאורה רואים מצב של דין, וטועים לחשוב שהדין לא בא מהבורא.

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, כִּי יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים. זה עיקר הכוונה בייחוד, סוד הסודות שכל דין וכל דבר שבא עליך כדין – בא כרחמים.

חיבור זה הוא המציאות שאדם מרגיש בליבו, במלכות שהוא פרט, השייך לכלל, לקב"ה הוא הסוד והוא האתגר הגדול של האדם, שכל פרט שייך לכלל בו הוא נמצא, למרות הרגשת הפרטיות.

וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן – תפקיד האומנות לבטא בחיצוניות רעיון פנימי, התורה מביאה לידי ביטוי את המציאות של אהבת השם, הלימוד הפנימי מביא להפיכת הרצון להשפעה, מבטא ומוציא לפועל את הנקודה הפנימית של אהבת השם, ומגלה את הרעיון המופשט שהקב"ה טוב ומטיב.

תרכח) שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לשון ירידה. הכול הוא במדרגה התחתונה, המלכות. ושמע ישראל של הייחוד הוא מדרגה עליונה, ז"א, הנכלל בישראל סבא הבדל בין מדרגת המלכות למדרגת שמע ישראל. מה בין זה לזה? אלא שמע ישראל של הייחוד, אין בכולם כאופן הזה, כי הוא של מעלה ישסו"ת, ושל מטה, ז"א ומלכות. לקבל עליהם עול מלכות שמיים בכל אופן שיהיה. כי האדם צריך להיות מוכן בשעה ההיא, לייחד שם הקב"ה, ז"א, ולקבל עליו עול מלכות שמיים, מלכות.

תרכט) ובשעה שהאדם בא לקבל עליו עול מלכות שמיים, אז השכינה באה ושורה על ראשו, ועומדת עליו כמו עד, להעיד עדות לפני המלך הקדוש, שהוא מייחד שמו פעמיים ביום, ושמו מתייחד למעלה ולמטה כראוי. וע"כ, ע' משמע ישראל, מאותיות גדולות, ד' של אחד, מאותיות גדולות, שהם אותיות עֵד, להיות עד, לפני מלך הקדוש. הוי"ה אלקינו הוי"ה, הוא הייחוד בג' צדדים, או"א וז"א. וזהו הייחוד בג' צדדים, כמו שהעמיד רבי שמעון, והעיר בו בכמה מקומות. ואין לנו רשות להעיר בו יותר.

תרל) ודאי אדם שמייחד שמו של הקב"ה למעלה ולמטה כראוי דהיינו שמקבל על עצמו עול מלכות שמים, השכינה שורה על ראשו ומברכת אותו בשבע ברכות, כנגד ז"ס, וקוראת עליו, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.

אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת

 

תרלא) רבי חייא פתח: אַתָּה הָרְאֵתָ לָדַעַת, כִּי יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים. כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים אמונת הקב"ה, משום שכולם היו עובדים בגלות עבודה זרה, ושכחו כל שורשי האמונה, שהיו להם מתחילה, שירשו י"ב השבטים מאביהם יעקב. הייתה בהם אמונה אך שכחו אותה.

תרלב) וכשבא משה לימד אותם שיש אלוה עליון בעולם. ואח"כ ראו כל אלו הניסים והגבורות שעל הים, וכל הניסים והגבורות שעשה להם במצרים. ואח"כ ראו כמה גבורות במן ובמים, וניתנה להם התורה, ולמדו דרכי הקב"ה עד שבאו לעת ההוא. אם לא יודעים שיש אלוקים שמנהל את העולם, לא מבינים את הניסים וטועים לחשוב שהכל טבע.

תרלג) אמר להם משה: עד עתה הייתי צריך ללמד אתכם כמו שמלמדים הילד, וזהו, אתה הוראת לדעת. שלימדתי אתכם עד כאן לדעת, לדעת ולהסתכל ולהיכנס בעניין האמונה, והוא, כי הוי"ה הוא האלקים.

תרלד) ואם תאמר שדבר קטן הוא לדעת זאת, הרי כתוב: וְיָדַעְתָּ הַיּוֹם, וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל-לְבָבֶךָ, כִּי יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת אֵין עוֹד. אלא כל עניין האמונה, לדעת מתוך זה הסוד של כל הסודות, לדעת הסתום מכל סתום. הוי"ה אלקים, הוא שם מלא, שהוי"ה ז"א, אלקים מלכות, ומורה שהכול אחד. אתה הוראת לדעת, כי הוי"ה הוא האלקים. כאן סוד הסודות, לאלו יודעי הדין. שז"א, שהוא הוי"ה, ואלקים, שהוא מלכות, הם אחד.

וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן

 

תרלה) אשרי הם כל אלו העוסקים בתורה, כי כשהקב"ה ברא את העולם, הסתכל בתורה וברא את העולם. ובתורה נברא העולם, כמ"ש: וָאֶהְיֶה אֶצְלוֹ אָמוֹן, אל תקרא אמון, אלא אומן, שהתורה היא אומנות העולם.

תרלו) האם התורה היא אומן? כן, בדומה למלך שרצה לעשות היכל, אם אינו לוקח לו אומן, אינו יכול לעשות היכל. כיוון שנעשה ההיכל, אינו עולה בשם האומן, אלא בשם המלך. שאומרים, אלו היכלות שעשה המלך, מטעם שהמלך נתן המחשבה באלו היכלות.

תרלז) כך הקב"ה רצה לברוא העולם הסתכל באומן, התורה, ואע"פ שהאומן עשה ההיכל, אינו עולה אלא בשם המלך, שאומרים, אלו היכלות עשה המלך. ודאי המלך בנה ההיכל. התורה צועקת, ואהיה אצלו אמון, בי ברא הקב"ה את העולם, כי מטרם שנברא העולם, הקדימה התורה לעולם אלפיים שנה, וכשרצה הקב"ה לברוא העולם, היה מסתכל בתורה בכל מילה ומילה, ועשה כנגדה אומנות בעולם. משום שכל הדברים והמעשים של העולמות, כולם הם בתורה. וע"כ הקב"ה הסתכל בה וברא העולם. קשה לאדם להבין, האם יש סיפורים בתורה שנכתבו עוד לפני בריאת העולם. עולם הוא בחינת זו"ן מקום ההעלם, וכל הבריאה לא יוצאת אלא לפי התכנון. הבורא ברא את העולם דרך התורה שהיא מחשבת הבריאה.

תרלח) ולא שהתורה בראה את העולם, אלא הקב"ה בהסתכלותו בתורה ברא העולם. נמצא שהקב"ה הוא אומן, והתורה כנגדו ואצלו היא אומן, כמ"ש: ואהיה אצלו אמון. לא כתוב: ואהיה אמון, אלא, אצלו. שמשום שהקב"ה הסתכל בה, הרי הייתה אצלו כלי אומן.

תרלט) מי יכול להיות אומן אצל הקב"ה? אלא הסתכלות הקב"ה היה באופן זה, שכתוב בתורה, בראשית ברא אלקים את השמיים ואת הארץ. הסתכל במילה זו וברא את השמיים. בתורה כתוב: ויאמר אלקים, יהי אור. הסתכל במילה הזו וברא את האור מאחר ואין תפיסה באור בלי כלי, ברא את הכלי שבתוכו ניתן לתפוס את האור שהוא יש מיש. וכן בכל מילה ומילה שכתוב בתורה, הסתכל הקב"ה ועשה דבר ההוא. וע"כ כתוב: ואהיה אצלו אמון. כעין זה נברא כל העולם.

תרמ) כיוון שנברא העולם כל דבר ודבר לא היה מתקיים עד שעלה ברצון לברוא האדם, שיהיה עוסק בתורה, ובזכותה התקיים העולם. עתה, כל מי שמסתכל בתורה ועוסק בה, כביכול, הוא מקיים כל העולם. הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם, אדם מסתכל בתורה ומקיים העולם. נמצא שהמעשה והקיום של כל העולם הוא התורה. משום זה, אשרי האדם העוסק בתורה, כי הוא מקיים את העולם.

תרמא) בשעה שעלה ברצון של הקב"ה לברוא האדם, היה עומד לפניו בצורתו וקיומו כמו שהוא בעוה"ז. ואפילו כל בני העולם מטרם שבאים לעוה"ז, כולם עומדים בקיומם ובתיקונם, כעין שנמצאים בעוה"ז, באוצר אחד, ששם כל נשמות העולם מתלבשים בצורה שלהם.

תרמב) בשעה שעתידים לרדת בעוה"ז, קורא הקב"ה לממונה אחד, שמינה הקב"ה ברשותו כל הנשמות העתידות לרדת לעוה"ז, ואומר לו, לך הבא לי רוח פלוני. באותה שעה באה נשמה ההיא מלובשת בצורה של עוה"ז, ואותו הממונה, מראה אותה לפני המלך הקדוש.

הכוונה בקריאת שמע

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רח-רי
1. מהי הכוונה בק"ש?
2. מה הסימן לכך שבק"ש האות ע' והאות ד' הן גדולות?
3. מה לימד משה את בנ"י כשיצאו ממצרים? במה שונה למודו מאברהם אבינו ובמה דומה?
4. מדוע נקרא הקב"ה אומן ומהו כלי אומנתו? הסבר דרך המשל באות תרל"ו.
5. ממה האדם לומד שכאשר מתעסק בתורה כאילו מקיים העולם?
6. מהי הדרך שבה נשמת האדם יורדת לעולם הזה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב