075- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכג-רכה למתקדמים I תגיות:...

075- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רכג-רכה למתקדמים I תגיות: הודעת עשיו על הברכות

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רכג- רכה

מהגיהינום פוחד מי שחשוך לו בלילה.

אדם שאינו מחובר עם היום, עם הגילוי, מבחינה נפשית הוא נפרד, חי את הבריאה ללא הבורא. בצורה זו הוא פוגם בתפיסה של הקשר של הלילה ליום, לכן יש עניין חשוב לחבר ביניהם ע"י לימוד הפנימיות.

וכי יעקב צריך את ההודעה של עשיו על הברכות, אלא הכל נמצא באדם אחד, ועל השמאל להיכנע לימין. מבחינה נפשית אם הרצון הגדול אינו מודה ומוכן להתכופף לימין, לא ניתן להגיע לתיקון. וכך כשאדם עייף ויגע מהבלי העולם הזה, הוא נתפס לאמונה ומוכן למכור את הבכורה לימין. במצב זה צריכה נקודת האמונה שבנפש להציב תנאי לרצון לקבל, שיסכים לקבל על עצמו שהאמונה היא השולטת, שהפנימיות היא הבכורה ולא החיצוניות, וזאת כדי שלא ישוב לכיסלה ככלב ששב על קיאו. מאבק תמידי זה מופיע בלילה ולא ביום כשיש גילוי, וברור שהאמונה צריכה לשלוט, ועל עשיו שבנפש להודות הפנימיות היא העיקר.

לעיתים מרגיש אדם שחייו תלויים בכמה הוא ירגיש טוב. אך כדי לבנות לב ישר, עליו להסתמך על בינה, תפיסת העולם הבא. אל לו לאדם לבנות לב חברתי ולומר בגאוותו העיקר שאני טוב מבפנים, אלא יבנה לב אלוקי, לפי התבנית העליונה מפני שאִם יְהוָה לֹא יִבְנֶה בַיִת שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ.

הצדיקים הם פני השכינה

 תרפ) רבי יוסי ורבי יהודה ורבי חייא היו הולכים בדרך, פגש אותם רבי אלעזר, כיון שראו אותו, ירדו כולם מן החמורים. אמר רבי אלעזר: כשהאדם רואה את הצדיקים או הכשרים שבדור, ופוגש בהם, ודאי הם פני השכינה. ונקראים פני השכינה, משום שהשכינה מסתתרת בתוכם. השכינה בהם בסתר, והם בגלוי. משום שהקרבים אל השכינה נקראים פנים שלה. ומי הם הקרבים אליה? הם אלו שהיא מיתקנת עימהם, להיראות אל מלך העליון, ז"א. הם המעלים מ"ן לייחד הקב"ה ושכינתו. כל אחד יכול להשתתף בעבודה זו אם לכך יכוון וישאף.

 

וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר

 תרפא) קַח-נָא אֶת-בִּרְכָתִי אֲשֶׁר הֻבָאת לָךְ, כִּי חַנַּנִי אֱלֹהִים וְכִי יֶשׁ לִי כֹל; וַיִּפְצַר בּוֹ, וַיִּקָּח. כשראה יעקב את המקטרג ס"מ באותו הלילה, שנאבק עימו במעבר יבוק, ראה אותו בצורה של עשיו, ולא הכירו עד שעלה השחר. כיוון שעלה השחר והסתכל בו, ראה אותו בפנים נסתרים ומגולים, הסתכל בצורה שלו, שהייתה כצורתו של עשיו. מיד השגיח וידע שהוא הממונה של עשיו, ס"מ. התקיף אותו, כמ"ש: וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר. משום שהגיע זמנו לזמר ולשבח אל הקב"ה. וע"כ אמר, כי עלה השחר כלומר האדם כבר התעורר, וכשרואה את השחרות, דהיינו מעורר עצמו לעשות את המעבר ליום.

תרפב) וכאן יש להסתכל, שוודאי שהשליטה שלו אינו אלא בלילה בחושך. כמ"ש: מפחַד בלילות, שזה פחד הגיהינום. ומה שכתוב: בלילות, לשון רבים, הם ס"מ ונוקבא שלו לילית. ומשום זה אינו שולט אלא בלילה.

תרפג) וַיֹּאמֶר שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר. כי עלה השחר, משום כשבא הבוקר ועבר שליטת החושך של הלילה, אז נכנס הוא והמחנות שלו בנקב של תהום הגדול שבצד צפון, עד שבא הלילה, ונפתחו הכלבים, שהם בחינת הס"א, מכבליהם, ושולטים ומשוטטים בלילה, עד שבא הבוקר. וע"כ היה ס"מ לוחץ ואומר, שלחני כי עלה השחר. משום שאינו שולט ביום.

תרפד) כעין זה גלות ישראל, בחינת לילה ונקרא לילה. מלכות עכו"ם הרשעה שולטת על ישראל, עד שיבוא הבוקר, הגאולה, ויאיר להם הקב"ה, ויוסר שליטתם של מלכות עכו"ם. וע"כ אמר, כי עלה השחר, היה מוחזק בידו, ותש כוחו, כי עבר הלילה. וע"כ התגבר עליו יעקב, וראה צורתו כצורת עשיו, ולא בגלוי כל כך. ואז הוכרח ס"מ, והודה לו על הברכות, שברך אותו אביו. וַיֹּאמֶר לֹא אֲשַׁלֵּחֲךָ, כִּי אִם בֵּרַכְתָּנִי. וכתוב: ויברך אותו שם.

תרפה) כתוב אח"כ, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותִרצֵני. כי ראה בפנים של עשיו כאותה הצורה ממש שנראה לו ס"מ, כי בכל מקום שאדם מקושר כך נראה פניו. ואתם קדושים עליונים, השכינה עימכם, וע"כ הפנים שלכם כמו הפנים שלה. אשריכם.

אִם יְהוָה לֹא יִבְנֶה בַיִת

 תרפו) שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לִשְׁלֹמֹה, אִם יְהוָה לֹא יִבְנֶה בַיִת שָׁוְא עָמְלוּ בוֹנָיו בּוֹ. אִם יְהוָה לֹא יִשְׁמָר-עִיר שָׁוְא שָׁקַד שׁוֹמֵר אם השם עושה הכל, אז למה צריך בונים ושומרים. האם שלמה אמר שבח הזה כשבנה ביהמ"ק? אינו כן, אלא דוד המלך אמר לו, בשביל שלמה המלך בנו, כשבא נתן הנביא אליו, ואמר לו על שלמה, שהוא יבנה ביהמ"ק. ואח"כ הראה דוד המלך לשלמה צורת ביהמ"ק. כיוון שראה דוד צורת ביהמ"ק וכל תיקוניו, אמר שירה על שלמה, ואמר, אם ה' לא יבנה בית. בזמן מלחמה לא בונים בית, ודוד המלך שהיה עסוק במלחמות, לא יכול היה לבנות את הבית. בגלות אין ברירה אלא להילחם, דהיינו בלילה יש להילחם כדי להשיג אמונה, ובזו המידה יזכה לגילוי ביום.

תרפז) שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לִשְׁלֹמֹה, למלך שהשלום שלו, שהוא ז"א. ושירה זו היא שיר ושבח על כל שאר השירים. ושירה זו עולה על כולן. אם ה' לא יבנה בית, כי ראה דוד המלך כל אלו שבעת העמודים, חג"ת נהי"מ דז"א, שבית, המלכות, עומד עליהם, שהם עומדים שורות שורות לבנות בית הזה, ולמעלה מכולם עומד בעל הבית, בינה, ההולך עליהם ונותן להם כוח ואומץ לכל אחד.

תרפח) ע"ז אמר דוד, אם מלך שהשלום כולו שלו, בינה, בעל הבית, לא בנה בית הזה, שוא עמלו בוניו בו, העמודים, חג"ת נהי"מ דז"א, העומדים לבנות בית הזה. אם הבינה לא הייתה ממתיקה את המלכות, הנקראת בית, לא הייתה המלכות ראויה לקבל שום אור. אם ה' לא ישמור עיר, זהו המלך שהשלום כולו שלו, בינה. שוא שקד שומר, זהו עמוד אחד שהעולם, מלכות, ניתקן עליו, וזהו צדיק, יסוד דז"א, שומר לעיר הזו, המלכות. הבינה נקראת, מלך שהשלום כולו שלו, שכל המוחין נמשכים ממנה. וז"א נקרא, מלך שהשלום שלו, יסוד, הנקרא שלום. וע"כ, שיר המעלות לשלמה, ז"א, אם ה', הבינה, לא יבנה בית. אין אפשרות לבנות עולם נפשי בלי בינה יציבה.

תגיות: הודעת עשיו על הברכות

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רכג-רכה
1. מדוע הצדיקים נקראים פני השכינה?
2. כיצד ידע יעקב שנלחם עם המלאך שהוא מלאכו של עשו?
3. מדוע כתוב מפחד בלילות בלשון רבים?
4. מתי שולט מלאכו של עשו ומה אתה למד מזה לעבודת האדם ועל עם ישראל?
5. על מה מלמד מה שאמר יעקב לעשו כשפגשו "כי על כן ראיתי פניך כאות פני אלוקים ותרצני"?
6. על מה מצביעה העובדה שדוד המלך שלא בנה את בית המקדש אמר "שיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו וגו'"?
7. מיהו ה' בפסוק לעיל מה את הלמד מזה לבנית ליבו של האדם? וכן מיהו ה' השומר ומיהו השומר התחתון ומה אמור להיות היחס ביניהם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב