078- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלב-רלד למתקדמיםI תגיות: צער...

078- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלב-רלד למתקדמיםI תגיות: צער ראוי, סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רלב- רלד

סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת

יש לדעת על מה להצטער.

כתוב: עִבְדוּ אֶת-יְהוָה בְּשִׂמְחָה, ויתרה מזאת כל הקללות באות: תַּחַת אֲשֶׁר לֹא-עָבַדְתָּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּשִׂמְחָה, וּבְטוּב לֵבָב מֵרֹב, כֹּל. אז מה יעשה אדם עצוב השרוי בצער.

צער ראוי הוא הצער מעצם הריחוק מהשם הוא צער של הנשמה במסגרת האהבה ואל לו להצטער מצער הגוף, מדברים גשמיים. לכן כאשר הדמעות הם עירוב הרצון עם בינה, ההשפעה אלו דמעות ראויות. דמעות על כך שלא מקבלים שפע לפרטיות אינן מתקבלות. השם שומע כל תפילה שמבקשת קשר ודבקות.

הרקיע מחבר בין שמים וארץ, הרקיע התחתון הוא מלכות והעליון השביעי חסד, ומעליו בינה, הוא הנק' רוכב בערבות, מלשון עירוב מים ואש, וכולם מעורבים בו.

תשט) בכולם שביעי יותר חשוב, שהוא חסד. חוץ מרקיע השמיני, בינה, שמנהיג כל שבעה הרקיעים, ועומד על כולם כתוב: סולוּ לרוכב בערבוֹת. ערבות זה רקיע השביעי, ספירה ראשונה דז"א, חסד, הכוללת כל הספירות דז"א שמתחתיה. ונקרא ערבות, משום שמעורב מאש ומים יחד, מדרום מים ומצפון אש. הרוכב בערבות הוא רקיע השמיני, בינה. היינו מצפים שצד דרום הוא מים, חסד. ערבות  מלשון מעורב מאש ומים.

תשי) ערבות הן חסד דז"א, שנחשב לגוף ז"א, ובמקום אחר אומר הזוהר שהן נו"ה, שהם ירכיים שמחוץ לגוף.

תשיא) אלא זה כמו ערבות שבלולב, שהם נו"ה, אש הוד, מים נצח, שאינם מעורבים זה בזה, שהן ב"ס בשליטות מיוחדות לעצמן. והרקיע השביעי, חסד, כולל אש ומים יחד, בספירה אחת, כולל בתוכו ב' ערבות שבלולב ביחד ממש. ומשום שהרקיע ערבות כולל בתוכו כל ו"ס האחרות, גבורה תנהי"מ, כי העליון כולל כל התחתונים ממנו, הוא מרכבה עליונה, והקב"ה, בינה, חפץ ברקיע הזה יותר מבכל הרקיעים, וחשקו תמיד לתקן רקיע הזה ביופי העליון. וע"ז כתוב: סולו לרוכב בערבות, לאותו שרוכב בערבות. שהוא רקיע העומד על החיות, בינה, העומדת ממעל לחג"ת דז"א, הנקראים חיות.

תשיב) כתוב: ועִלזו לפניו. לפניו, שהוא בינה, הרוכב בערבות. מי שנכנס לפני רקיע הזה, צריך להיכנס בשמחה ולא בעצבות כלל, משום שהרקיע הזה גורם, ששם אינו שורה עצבות וכעס כלל, כי שם הכול בשמחה שזה מקום התשובה, בינה.

תשיג) וע"כ כוהן גדול העומד לפניו, לא היה נכנס לביהמ"ק אלא רק בשמחה, ולהראות שמחה, כי המקום גורם. וע"ז כתוב: עִבדו את ה' בשמחה. כי צריך שלא להראות בה עצבות וכך עבודת השם תיעשה רק בשמחה. ומה יעשה אדם שהוא עצוב, או כשמצטער בתיקון חצות על ריחוק מהשכינה.

תשיד) א"כ, מי שבצער ובדוחק, שאינו יכול לשמוח בליבו, ומתוך דחקו, יש לו לבקש רחמים לפני מלך העליון. וא"כ, לא יתפלל תפילתו כלל, ולא ייכנס בעצבות משהו, שהרי אינו יכול לשמח את ליבו ולהיכנס לפניו בשמחה. מהו התיקון שיש לאדם הזה?

תשטו) אלא כל השערים ננעלים ונסגרים, ושערי דמעות אינם נסגרים. ואין דמעה, אלא מתוך צער ועצבות. וכל אלו הממונים על השערים שוברים עיקולי הדרכים והמנעולים, ומכניסים דמעות האלו, ותפילה ההיא נכנסת לפני המלך הקדוש.

תשטז) אז מקום ההוא, המלכות, יש לה לחץ מהעצבות והלחץ של אדם ההוא, כמ"ש: בכל צרתם לא צר. וקרא, לו צר. כי צער האדם נוגע אל השכינה. ההשתוקקות של עולם העליון, ז"א, אל מקום הזה, המלכות, כזכר שחשקו תמיד אל הנוקבא. ע"כ כשהמלך, ז"א, נכנס אל המטרוניתא, המלכות, ומוצא אותה בעצבות, אז כל מה שהיא רוצה נמסר בידיה, ואדם ההוא או תפילה ההיא אינם חוזרים ריקם, והקב"ה מרחם עליו. אשרי חלקו של אדם ההוא, ששופך דמעות לפני הקב"ה בתפילתו.

תשיז) כעין זה בשבת. מי שיושב בתענית בשבת, מתוך צערו מראה עצבות. ובשבת שולט רקיע העליון, בינה, אותו הנראה בשמחה, והוא שמחה, ומשמח הכול. אדם ההוא היושב בעצבות, כיוון שרקיע הזה שולט, הוא מוציא את אדם ההוא מאותו העונש שנגזר עליו. וכמ"ש: סולו, שפירושו, תנו כבוד ורוממות לאותו, הרוכב בערבות, שהוא שמחה ומשמח הכול, שהוא הרקיע שעל החיות, בינה. בְּיה שמו, כי במקום זה נכלל שם הזה. כי הבינה נקראת י"ה. ועִלזו לפניו. שלא צריכים להראות לפניו עצבות.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלב-רלד
1. מי הוא הרוכב? ומהו בערבות?
2. כיצד מתיישבת הסתירה, לכאורה, שמצד אחד ערבות הוא חסד ומצד שני בלולב הם נצח והוד?
3. מדוע כתוב ועלזו לפניו ולא מלפניו ?
4. מה התנאי הנפשי לכניסת כה"ג לבית המקדש?
5. כיצד יתפלל מי שבדוחק ובצער והרי עבודת השם צריכה להיות בשמחה?
6. באיזה מצב תפילה של אדם אינה חוזרת ריקם ?
7. מיהו השולט בשבת, כיצד ע"י כך מוציא את האדם מעונש שנגזר עליו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב