098- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצב-רצד השקפה I תגיות:...

098- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רצב-רצד השקפה I תגיות: מילה ,פידיון, השאת אישה, משה לא מת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רצב – רצד

משה לא מת

אדם מאמין לא מת.

יש להבחין שהמושגים בעולם הגשמי אינם תואמים תמיד את המושגים בעליון. האדם הוא לא הגוף אל הנשמה שבו. נקודת האמונה בנפש, היא בחינת משה אינה מתה, ומי שיש בו אמונה אין בו מוות. השלמות של המושג ישראל היא שיש בה העדר מיתה. כי מי ששלם ובעל אמונה שהבורא ברא אותנו ונתן לנו חיים כדי נפעל ונבטא את רצונו יתברך בעולם, חי את הנצחיות. האמונה עצמה היא כלי שמתפשט לגוף, וכך צדיקים במיתתם נק' חיים (כמובן שאין מדובר על גשמיות) והרי האמונה היא מעבר למקרה ובכך היא נצחית.

יש ללמוד תורה כדי לדעת מהו רצון הבורא. כל מה שמצווה הבורא יתברך לעשות, נעשה בעולמות העליונים אליהם אנו כפופים כפרטים השייכים אליהם. וכך כפי שהשם עשה פדיון בעולמות העליונים, על האדם לפדות את ניצוצות השבויות בקליפות והתאוות של עולם זה.

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב