097- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפט-רצא למתקדמים I תגיות:...

097- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפט-רצא למתקדמים I תגיות: מזמורים, אוֹדֶה יְהוָה בְּכָל לֵבָב, כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רפט – רצא

אוֹדֶה יְהוָה בְּכָל לֵבָב

בזמן עצבות או כעס, אין האדם מאמין שהשם טוב ומטיב.

שבח זה עולה כל התשבחות מפני שבמילה הללויה כלול השם י"ה שהוא כלל שם הויה. האותיות ו"ה באות לבטא את הכלל שהוא י"ה. משבחים בכל לבב דהיינו בשני היצרים, גם כשטוב וגם כשלכאורה לא. מילא יכולים להודות על הדברים הטובים, אך מעל טעם ודעת יש להודות על הקשיים שבאים לאמן את האדם. הכלל תמיד טוב גם אם לא תמיד הפרטים מרגישים זאת. לכן ברכת הגומר אומרים במניין שהוא כלל, המבטא את הטוב. לפרסם במניין אומר לייצר אווירה שגם אחרים יהיו יכולים לקבל מאותה אווירה, ולכן יש ערך גדול לפרסום הנס.

תתפא) פתח רבי אלעזר: הללויה אוֹדֶה יְהוָה בְּכָל לֵבָב בְּסוֹד יְשָׁרִים וְעֵדָה. הללויה, זה שבח העולה על כל אלו שירות ותשבחות שאמר דוד, בעשר מיני תשבחות שאמר, משום שכולל השם י"ה והשבח הללו ביחד. והוא כלל של השם הקדוש העליון הוי"ה, כי השם י"ה הוא כלל של השם הוי"ה.

תתפב) אוֹדֶה יְהוָה בְּכָל-לֵבָב. בכל מקום שאמר דוד המלך עניין א"ב, שערך ראשי הפסוקים בסדר א"ב, הוא עניין אותיות חקוקות היוצאות בחקיקות של ל"ב שבילים, ל"ב נתיבות החכמה, ויש אותיות עליונות מעולם העליון, בינה, ויש אותיות אחרות, קטנות, ממלכות. וכאן הוא א"ב של עולם התחתון, המלכות.

תתפג) אוֹדֶה יְהוָה בְּכָל-לֵבָב. ביצה"ט וביצה"ר ברצון להשפיע וברצון לקבל, שהם שורים בו. כי על הכול יש להודות להקב"ה, ביצה"ט וביצה"ר. כי מצד היצה"ט בא טוב לאדם, ויש לברך להקב"ה ברכת הטוב והמטיב. ובצד יצה"ר באים קטרוגים על האדם. ויש להודות להקב"ה על כל מה שבא על האדם מצד זה ומצד זה.

תתפד) בְּסוֹד יְשָׁרִים וְעֵדָה. בסוד ישרים, באלו שיודעים סוד הקב"ה. כי הם יודעים כל הסודות של הקב"ה, שהם סוד שלו בדרך כלל. ע"ז אומר, בסוד ישרים. ועֵדה, אלו הם ישראל, כשמתאספים במניין בעשרה להודות לקב"ה. וע"כ יש להודות להקב"ה על טוב ועל רע, ולפרסם לפני הכול. הרי הקב"ה יודע ולמה צריך לפרסם? אלא בזה שמפרסם מתכבד הקב"ה בעולם, וע"כ צריך לפרסם הנס. וע"כ כתוב בהקב"ה, והתגדלתי והתקדשתי.

כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ

תתפה) רבי יהודה פתח: כֹּל הַנְּשָׁמָה תְּהַלֵּל יָהּ. כל הנשמות באות מגוף הקדוש, המלכות, שהיא גוף לז"א, ושורות בבני אדם. מאיזה מקום הוא, מאיזה בחינה? ממקום שנקרא יד, המלכות. מהו בחינת מקום הזה? כתוב: מה רבו מעשיך ה', כולם בחכמה עשית. מחכמה, שמעיינותיה יוצאות לל"ב שבילים, השתכלל הכול, וכל מה שיש למעלה ולמטה, המלכות שבה בלבדה מתגלה חכמה הזו, ולא בשום מדרגה אחרת. והיא נקראת רוח הקדוש, שכל הרוחות משתכללים בה. מתוך החוכמה שמקבלת המלכות, משם יש את כל המבועים דרך ל"ב נתיבות החוכמה.

תתפו) אמר רבי יצחק: ביום שרבי שמעון היה מפרש דבר הזה, היו עיניו נובעות מים, והיה אומר, כל האוצרות של מלך העליון נמסרו במפתח אחד, יסוד. ומתגלה ע"י בעל אוצר הצורות, יסוד, בעלה של המלכות, הנקראת אוצר הצורות, חקיקות העליונות. שהן סתומות העליונות, שמתגלות ע"י יסוד, במלכות, שבה מקום הגילוי. היסוד שהוא המחבר ומשפיע למלכות הוא היוצר שלום בקו אמצעי, בחינת הברית בה נמצא המפתח של כל האוצרות. ואז המלכות יכולה להשפיע לכל ל"ב הנתיבות.

תתפז) מי יכול להיכלל ולהשיג מה שגנוז במעיין הזה, ביסוד, שהרי משה לא גילה זה בימיו, כשגילה סודות עמוקים לישראל, שער החמישים, ואע"פ שהכול היה מתגלה על ידו. אלא באותה שעה שרצה הקב"ה להעלותו לישיבה הקדושה העליונה, ולהסתירו מבני אדם, שכתוב: בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום. היום, ביום פטירתו, כי ביום ההוא נשלמו ימיו להתקרב לשער הנ' שכתוב: הן קרבו ימיך, קרבו ממש, שקרבו לשער הנ'. משה הגיע לגמר תיקון, עם כל הימים, כל הגילוי.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רפט-רא
1. מה מיוחד במזמורים שבהם כתוב הללו י"ה ומשוע?
2. מדוע כתוב 'אודה ה' בכל לבב' ולא בכל לב?
3. מהו 'בסוד ישרים' ומהו 'ועדה'?
4. למה צריך לפרסם את טוב הקב"ה והרי יודע זאת?
5. מאיזה מקום באות הנשמות והיכן הן מקבלות את שפען?
6. על מה מצביעים 120 שנותיו של משה רבנו בכך שאמר לו הקב"ה 'הן קרבו ימיך'?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams