006- הדף היומי בזהר הסולם – יט-כא שיעור השקפה

006- הדף היומי בזהר הסולם – יט-כא שיעור השקפה

צַו  יט – כא

אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ  

על האדם לבנות את נפשו, תאיר אל תוך הלב שלו

אצל עם הארץ, הוא שאין לו תורה ,עברה מכבה מצווה, וכך הוא מכבה את הנר שלו מגופו, כלומר, את הנשמה, שנאמר בה, נר ה' נשמת אדם. לעומתו ישנה הגנה אצל תלמיד חכם כנגד עבירות, וכמובן שאין לחטא. אך סביר להניח שאם תלמיד חכם עבר עברה, היה זה בשוגג, בפועל הוא כיוון לעשות מצווה. תלמיד חכם, דהיינו שכל רצונותיו להיות משפיע ודבוק בבורא.

לב מבין עולה ויוצר זיווג בין חוכמה לבינה, זהו חיבור בין חוכמה שמביאה השראה עליונה, לבין בינה המגלה את הפרטים וזוכה לסוד הדעת המתפשט. ויש בו אש התלהבות שזוכה בסודות התורה, שאז הלב נפתח כשמגלה את החוקים בסודות. ורק כאשר הלב הוא לב מבין, ניתן לחבר חוכמה ובינה.

ומי שאינו עוסק בתורה ומצוות, יש לו עול מלכות עכו"ם. אדם צריך לראות איזה סוג של מנוחה יש לו. העושים את המצוות שלא על מנת לקבל שכר, הם תלמידי חכמים הנחשבים גם ביום חול, כשבת.

אין תגובות

להגיב