הדף היומי בזהר הסולם – צו נב-נד למתקדמים

הדף היומי בזהר הסולם – צו נב-נד למתקדמים

צו נב-נד

א. מהו שוב יום אחד לפני מיתתך?
ב. אלו ב’ מיני שריפות מבאר לנו בעל הסולם, וכיצד זה קשור לעבודת הנפש?
ג. על מי פועלות וכיצד ד’ מיתות בית דין – מיתה, שחיטה, שריפה והרג.
ד. מהי תלמיד חכם מיהו חסיד מיהו בור מיהו חכם מבין ומיהו אדם?

אין תגובות

להגיב