020- הדף היומי בזהר הסולם – צו סא סג -למתקדמים

020- הדף היומי בזהר הסולם – צו סא סג -למתקדמים

צַו  סא- סג

זֹאת מִשְׁחַת אַהֲרֹן

רק לימוד פנימיות התורה מכשיר את האדם להיות משפיע.

קסב) אמר רבי יוסי: זֹאת מִשְׁחַת אַהֲרֹן וּמִשְׁחַת בָּנָיו. זאת, המלכות, המשחה של אהרון. כי אהרון נמשח מחכמה ע"י המלכות, השכינה הקדושה, והביא משמן המשחה העליון מלמעלה, שהוא חכמה, והמשיך אותו למטה, למלכות. וע"י אהרון נמשחה המלכות, ממשחת קודש להתברך. וע"כ כתוב: זאת משחת אהרון ומשחת בניו.

קסג) רבי יהודה פתח: וַיֹּאמֶר אֵלֶיהָ אֱלִישָׁע, מָה אֶעֱשֶׂה-לָּךְ, הַגִּידִי לִי, מַה-יֶּשׁ-לכי (לָךְ) בַּבָּיִת. מכאן, שאין הברכה שורה בשולחן ריק, ועל דבר ריק. וַתֹּאמֶר, אֵין לְשִׁפְחָתְךָ כֹל בַּבַּיִת, כִּי, אִם-אָסוּךְ שָׁמֶן. אמר לה אלישע, ודאי הוא עזרת הנס, מה שיש לך שמן, שהוא חכמה, כי ודאי הוא במקום החכמה, שמשם יוצאות הברכות ושורות למטה. כתוב: הֵם מַגִּישִׁים אֵלֶיהָ, וְהִיא מוֹצָקֶת. נאמר, והיא מוצָקֶת סתם, שלא נזכר מי מוצָקֶת, כי סובב על החכמה.

קסד) רבי יוסי אמר: ויעמוד השָמֶן, שכתוב: בקרן בן שָמֶן. קרן מלכות, שמן חכמה. כתוב: שמן תוּרַק שמך. השמן, חכמה, משפיע לשמך, מלכות. להראות שמשמן, חכמה, נמשכות ברכות ע"י הכהן, והכהן ממשיך אותו למטה, ומושח לזאת, המלכות כמ"ש: זאת משחת אהרון ומשחת בניו. שזאת מלכות, נמשחה ע"י אהרון, שהוא המשיך השמן מחכמה. וכתוב: כשמן הטוב על הראש. הרי שהשמן נמשך על ראש אהרון. והוא ממשיכה למלכות.

את צד הכהן שבנפש, אשר מחבר בין כל הרצונות לקב"ה, יש להכשיר במידת החסד ע"י משיכה ממקום האמונה העליונה, לכן בכדי לשמש בכהונה לא ניתן שיהיה בכהן פגם כלשהו. על כל אחד להתחבר לבינה, דהיינו לתפיסה בראש מהי האמת. הקשר בין ההכרה העליונה לבין הגוף, הלב, היא דרך התודעה הבנויה משבע ספירות, מהחסד עד למלכות.

כדי שהכהן, מיד החסד, יוכל למשוך חוכמה, שפע כדי לברך את התחתונים, עליו להיות מחובר לעליון ולתחתון. השולחן כמו מזבח, כמו ליבו של האדם, הוא הדבר שיש לתת לעליון, משהו שמורגש כפרטי אך ניתן מהבורא – כדי שהברכה תוכל לשרות. אמנם החסד הוא השפעה, אך כשעולה למדרגת חוכמה, זוכה באות יוד, ומחסד הופך לחסיד היכול למשוך חוכמה. חוכמה היא שפע, ולמי שיש את השפע ולמרות זאת מעדיף את ההשפעה, אז הוא נק' בעל חסד.

 

כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים

 

קסה) קַח אֶת-אַהֲרֹן, וְאֶת-בָּנָיו אִתּוֹ, וְאֵת הַבְּגָדִים רבי חייא פתח: כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים בְּאוֹרְךָ, נִרְאֶה אוֹר לצורך השכלול. כי עימך מקור חיים, זהו שמן העליון הנמשך ואינו נפסק לעולם, השורה בתוך חכמה העליונה באו"א עילאין שמשם מתוקן החסד, למרות שדרכו עובר חוכמה על הכל כמ"ש: כי עימך, ששורה עימך באהבה שעל הכל, ואינו נפרד ממך לעולם. מקור חיים, בינה, כי חו"ב דבוקים יחד, בזיווג שאינו נפסק לעולם. ונקראת הבינה מקור חיים, משום שהיא המקור והמעיין של החיים, שהוא השפעת החכמה, חיים. להוציא החיים מן החכמה, בשביל האילן העליון, ז"א, ולהדליק הנרות של המלכות. וע"כ האילן, ז"א, נקרא עה"ח. אילן הנטוע ונשרש במקור החיים, בינה שרק מז"ת דבינה ניתן לקבל החוכמה.

קסו) וע"כ כתוב: באורך נראה אור. באורך, זהו האור הגנוז לצדיקים לעת"ל. שכתוב: וירא אלקים את האור כי טוב. ומאותו האור עתידים להתלבש נר"ן האלו בנר"ן הבהמיים של האדם, ישראל, להאיר לעוה"ב. מי שהולך בדרכי השם, נק' צדיק שמצדיק את דרכי השם ויכול לקבל את האור שנגנז כדי שיהיה שכר ועונש ורק מי שראוי יקבל

קסז) כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים, זהו הקב"ה, אילן העליון, ז"א, באמצע הגן, מלכות, הכולל כל הצדדים, הכולל ימין ושמאל. משום שאחוז בו מקור חיים, בינה, ומעטרהו בעטרות עליונות מסביב הגן. כי הגן, המלכות, מלבישה את ז"א ומסבבת אותו. ואז ז"א מקבל המוחין דג"ר, עטרות, מבינה. שהיא כמו אם, המעטרת את בנה על הכל כמ"ש: צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אימו. וע"ז כתוב: כי עימך מקור חיים, באורך נראה אור. מקור החיים בינה, החיים ז"א, הגן הוא המלכות

קסח) כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים. זהו הכהן הגדול למעלה, חסד דז"א, וכנגדו הכהן הגדול למטה, בעוה"ז. וע"כ ממשיך הכהן, חסד, שמן המשחה העליון הקדוש, חכמה, למטה, למלכות, ומדליק הנרות שלמעלה, ז"ס חג"ת נהי"מ, כי כהן הגדול, חסד, שלם בשלמות ז' ימים העליונים, חג"ת נהי"מ, להתעטר על כל הספירות. כי החסד כולל בתוכו כל ז"ס. ניתן לומר שבכל מקום שישנם חסדים מכוסים, ניתן לקרוא למדרגה כהן גדול. כהן אדיוט הם חסדים מגולים, ז"ת דבינה

קסט) כנגד זה שלמעלה, יש ז' ימי מילואים להכהן שלמטה, בעוה"ז, כדי שיימצא הכל כעין שלמעלה. וע"כ נקראים ימי מילואים, ימי ההשלמה, כדי שיושלם הכהן, חסד, בשאר ימים אחרים, של ז"ס, כדי להשלים ז"ס ביחד. וע"כ נקראים אלו ימי מילואים שיתמלא החסד, משום ששאר ספירות האחרות התאחדו בו. שאם הכהן מתעורר להשפיע, מתעוררות עימו גם שאר ספירות האחרות להשפיע, מתוך שהן התאחדו עימו יחד. כדי שהכהן יוכל להיות משפיע, אין הוא יכול להיות פרט אלא כלל, לכן עליו להתכלל עם שאר הספירות כדי לקבל את שלמות מדרגת החסד.

קע) ומשום זה כתוב: ומפֶתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום מלאות, ימי מילואיכם עד א ניסן, שהוא לשון נס, בו יצאנו מהתפיסה של ע.ז. צד האמונה, הפנימיות באדם נברא בניסן. לכן צד משה שבנפש, האמונה מכשיר את אהרן שבנפש, למרות שהוא מדרגת ת"ת ואהרון מעליו שהוא חסד. ז' ימים, כדי להשלים ז"ס, אז מתעטר הכהן למטה לגמרי כעין שלמעלה, כדי שבשעה שהכהן שלמטה יתעורר, יתעורר על ידו הכל למעלה, כל ז"ס, ותימצאנה הברכות למעלה ולמטה.

קעא) רבי אבא אמר: מה השינוי שמשה, ת"ת, משח את אהרון, חסד, הגבוה מת"ת? אלא משום שהוא בן לאותו מקור החיים, בינה ואז כשעולה נק' דעת. וכתוב: מוליך לימין משה זרוע תפארתו. ומשה שימש כל אלו ז' ימי מילואים להשרות הכל עם אהרון. משה הוא בן הבינה, דעת, כלומר, ת"ת שעלה והכריע בין ב' קווים של הבינה, ונעשה שם הדעת, וייחד אותם זה בזה, והאיר אותם. שמשום זה, כיוון ששלושה יוצאים מאחד, שיצאו ג' קווים בבינה, חב"ד, אחד עומד בשלושתם, יצאו ג' קווים חג"ת והתפשטו גם בת"ת. ונמצא שמשה, בן הבינה, דעת, גבוה מחסד. שהחסד הוא התפשטות שלו, נקרא ימין משה, קו ימין שלו כמ"ש: מוליך לימין משה. וע"כ שימש משה בז' ימי מילואים, כדי להשרות הז"ס, מן הדעת, על אהרון. מי שמכשיר את ההשפעה שבאדם זו הדעת העליון שבה צורות הגיון לבניית החסד כראוי.

קעב) רבי חזקיה היה יושב לפני רבי אלעזר, שאל כמה אורות נבראו מטרם שנברא העולם? העולם הוא זו"ן מטרם שנברא העולם, בינה אמר לו שבעה ואלו הם: אור תורה, אור גיהינום, אור גן עדן, אור כיסא הכבוד, אור ביהמ"ק, אור תשובה, ואור המשיח, שהם ז"ס דבריאה, חג"ת נהי"מ. ז' אורות ונרות, ז"ס, התאחדו באהרון, והוא הדליק את הנרות, והמשיך מז' נרות שלמעלה לז' נרות שלמטה.

כדי לעשות משהו בחיים, הדעת היא זו שצריכה להכשיר ולהוביל.