022- הדף היומי בזהר הסולם – צו סז-סט -למתקדמים

022- הדף היומי בזהר הסולם – צו סז-סט -למתקדמים

צַו  סז- סט

אֱמוּנָה בַּלַּיְלָה

 

את השם יתברך יש לשבח על הכל, שבח מהעמוק מכל, ממידת האמונה הגבוהה ביותר שבאדם, מידת הכתר.

קצא) וע"כ ריח הקרבן הוא קיום הכל וקיום העולם. והקרבן הוא ע"י הכהן המקריב הכל. ומשום זה, שבעת ימי מילואים, שהם כנגד ז"ס חג"ת נהי"מ, נשלמים בו, כדי שכולם יתברכו בעבודתו, ושמחות וברכות תימָצאנה למעלה ולמטה. עבודת המשכן מאפשרת שריח הקורבן יחבר עליונים ותחתונים.

קצב) כתוב: יְהוָה אֱלֹהַי, אַתָּה אֲרוֹמִמְךָ אוֹדֶה שִׁמְךָ, כִּי עָשִׂיתָ פֶּלֶא:  עֵצוֹת מֵרָחֹק, אֱמוּנָה אֹמֶן, ה' אלקי אתה, שצריך האדם להודות להשם הקדוש, ולשבחו על הכל. והשבח שלו מהעמוק מכל, מכתר כמ"ש: כי עשית פלֶא. פלֶא הוא כתר. עצות כמ"ש: פֶּלֶא יועץ, בינה, שנקראת עצה. מרחוק כמ"ש: מרחוק ה' נראה לי. וכתוב: ממרחק תביא לחמה. שפירושו חכמה, אשר עצות, בינה, מקבלת ממנה

קצג) אמונה אומֶן כמ"ש: אל אמונה ואין עוול. אמונה היא בלילה, מלכות, שנקראת לילה, נקראת ג"כ אמונה כמ"ש: ואמונתך בלילות. וכתוב: חֲדָשים לַבְּקָרים רבה אמונתֶךָ, המלכות. ועתיד הקב"ה לטהר את ישראל מעוונותיהם כמ"ש: וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם.

כאשר מתקבל ריח הקורבן שהוא סוד הארת חוכמה, מתקבלים למעלה בחינות הרוח והנפש וכך יכול האדם לזכות במדרגות העליונות. כיום כשלא ניתן להקריב קובנות, יש להקפיד על תפילה אמיתית, מהכוונה הנפשית לקשר עם הבורא.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן