020- הדף היומי בזהר הסולם – צו סא סג – שיעור השקפה

020- הדף היומי בזהר הסולם – צו סא סג – שיעור השקפה

צַו  סא- סג

זֹאת מִשְׁחַת אַהֲרֹן

רק לימוד פנימיות התורה מכשיר את האדם להיות משפיע.

את צד הכהן שבנפש, אשר מחבר בין כל הרצונות לקב"ה, יש להכשיר במידת החסד ע"י משיכה ממקום האמונה העליונה, לכן בכדי לשמש בכהונה לא ניתן שיהיה בכהן פגם כלשהו. על כל אחד להתחבר לבינה, דהיינו לתפיסה בראש מהי האמת. הקשר בין ההכרה העליונה לבין הגוף, הלב, היא דרך התודעה הבנויה משבע ספירות, מהחסד עד למלכות.

לכן כדי שהכהן שהוא מידת החסד, יוכל למשוך חוכמה – שפע כדי לברך ולהפשיע לתחתונים, עליו להיות מחובר לעליון וגם לתחתון. השולחן כמו מזבח, כמו ליבו של האדם, הוא הדבר שיש לתת לעליון, דהיינו משהו שמורגש כפרטי אך ניתן מהבורא – זאת כדי שהברכה תוכל לשרות. אמנם החסד הוא השפעה, אך כשעולה למדרגת חוכמה, זוכה באות יוד, ומחסד הופך לחסיד היכול למשוך חוכמה. חוכמה היא שפע, ולמי שיש את השפע ולמרות זאת מעדיף את ההשפעה, אז הוא נק' בעל חסד.

כדי שהכהן יוכל להיות משפיע, אין הוא יכול להיות פרט אלא כלל, לכן עליו להתכלל עם שאר הספירות כדי לקבל את שלמות מדרגת החסד.

מי שהולך בדרכי השם, נק' צדיק שמצדיק את דרכי השם ויכול לקבל את האור שנגנז כדי שיהיה שכר ועונש ורק מי שראוי יקבל.

כדי לעשות משהו בחיים, הדעת היא זו שצריכה להכשיר ולהוביל.

אין תגובות

להגיב