הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס פב-פד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס פב-פד | מתקדמים | שיעור 28

שאלות חזרה – דף היומי בזהר הסולם – פנחס עמודים פב-עד
1. מה תקנתו של מי שגורם לפירוד? הן בעולם בריאה והן ביצירה ועשיה
2. מהם הכחות של או"ה לעומת כחוות ישראל.? אגב כך הסבר מהו הדש בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה
3. מהו התנאי החמור והמחייב כדי שיהיה אדם מתענג על השם? ותינתנה לו משאלות ליבו
4. מדוע לא הוזכר פנחס בהריגת זמרי בכתוב המוכה אשר הוכה וכן בשם האשה המוכה? ומה אנו למדים מכך על קניית מדרגה?
5. מה אנו למדים על דרכי הזיווג בין איש לאשתו מ]ירושו של רבי אלעזר על הפסוק ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב