הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קכא-קכג | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קכא-קכג | מתקדמים | שיעור 41

פנחס קכא – קכג שעור 41

ראיה שמיעה ריח ודבור

משוב יש לקבל רק מאנשי אמת, השותפים לדרך.

הרהור הוא ניצוץ בו יש לעצור ולהעביר אותו למחשבה, אשר תפרט אותו בתוך תבניות ההגיון האֳמוּנִי לפני שמורידים אותו להרגשה בלב. כל ניסיון להיות ספונטאני ו"זורם" ישר עם ההרהור, מביא לתודעה משובשת. על האדם לבנות תודעה נכונה על ידי נעילת כל הרהור והעברתו במסננת של מחשבה המבוססת על ההכרה העליונה. כך אמר הקב"ה למשה, שתּוֹק, כָּך עָלֶה בְּמַחְשָׁבָה לֵפָנַי.

לא המדרש עיקר אלא המעשה, והרי אין לנו תפיסה בקב"ה, לכן ממעשיך הכרנוך, היינו ממעשיך, מה או רחום אף אתה רחום, מה הוא משפיע אף אתה משפיע. מעשה מעל טעם ודעת.

  1. ובניה של השכינה שהם ישראל, הם גם כן בצורתה שהם בני ענוה בני בשת פנים כולם כמו מדות שלה. ומשום זה צווה הקב"ה למשה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלקים אשי אמת שונאי בצע. אנשי חיל מצד ימין שהוא אברהם שהוא חסד שנעשו חכמה בחינת ראיה דרכה צריכים לעבוד את השם. כי בעת גדלות דז"א עולים חג"ת ונעשים חב"ד. ששם הראיה של התורה מימינו אש דת למו. יראי אלקים הוא מצד יצחק שהוא גבורה שנעשתה בינה ששם שמיעה. שאמר חבקוק הנביא: ה' שמעתי שמעך יראתי. אנשי אמת מצד יעקב שהוא ת"ת שנעשה דעת, ששם ריח ניחוח להויה בחוטם. שונאי בצע מצד הדבור שהוא מלכות עמוד הרביעי שהוא בחינת אדם הראשון שהתחבר באבות ונחשב להם למלכות הנק' אדם, כי ג חיות הם אריה שור ונשר שהם חג"ת, בראיה שמיעה וריח, ועמוד הרביעי אליהם הוא פני אדם בדבור, דהיינו אדם הראשון. פירוש נכון של המציאות, ההבנות הראויות עוברות במסגרת של אנשי חיל (חסד אברהם), יראי אלקים (גבורה יצחק), ואנשי אמת (יעקב) והם בחינות ראיה, שמיעה וריח בהתאם, דרכם יש לבוא לתפילה. 
  2. ושמת עליהם שרי אלפים: היינו מצד אות אלף משם אדני, ושרי מאות היינו מצד אות ד משם אדני ושרי מאות ד משם אדני שה"ס ד מאות שנה שהשתעבדו ישראל במצרים, שרי חמישים נ דאדני ושרי עשרות י  משם אדני. 
  3. ישראל ניכרים באלו המדות שהם בניו של הקב"ה ושכינתו שיהיה בהם אנשי חיל דהיינו כמו אשת חיל עטרת בעלה שהם בעלי חסד כנגד חסד דז"א. יראי אלקים כנגד גבורה דז"א, אני אמת כנגד ת"ת דז"א ולא אנשי שקר, כי בני ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. ושונאי בצע כנגד מלכות, כאדם השמח בחלקו. ולא כערב רב בניה של שפחה הרעה לילית, שהם כנחש שכל הארץ לפניו כ"ש ונחש עפר לחמו, ועכ"ז הוא ירא לאכול העפר לשובע כי ירא אולי תחסר לו, וכך הם אנשי בצע שאין להם שובע מכל הכסף שבעולם. כך ישראל הולכים בדרך הישר, ולא מנסים להגיע בדרך תרמית. יכולת האדם להיות שמח בחלקו תלויה בבטחון בהשם. ללא בטחון, האדם כעפר לחמו, כמו הנחש שהכל מבקש לרצון לקבל, כך הרשעים שמתים וחצי תאוותם בידם. שמח בחלקו, בתפקיד שלו כפרט בתוך הכלל. כל רצון שאינו קשור לתפקיד האדם ביחס לכלל הוא רצון זר שיביא למפח נפש.

  1. ומשום זה העמידו בעלי המשנה לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, כי הקב"ה הוא סתום בסתרי תורה, במה הוא נודע, במצוות שהן השכינה שהיא צורתו, כמו שהקב"ה הוא ענו כן שכינתו ענווה. הוא חסיד והיא חסידה, הוא גבור והיא גבורה על כל אומות העולם. הוא אמת והיא אמונה הוא ניא והיא נביאה הוא צדיק והיא צדקת, הוא מלך והיא מלכות הוא חכם והיא חכמה, הוא מבין והיא תבונה שלו, הוא כתר והיא עטרה שלו עטרת תפארת ומשום ז העמידו חכמים כל מי שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש, דהיינו כצורתו של הקב"ה שהוא תוכו ושכינתו ברו הוא תוכו בפנים והשכינה ברו מבחוץ, ולא השתנתה היא שמבחוץ מאותו שבפנים שתהיה נודעת שהיא אצילות שלו ואין פירוד שם כלל שז"ס מבית ומבחוץ תצפנו. רק כסימן, תוכו כברו, תוך המילה תוכו אותיות כ"ו גימטרייה הויה, בשווה לחיצוניות המילה כברו, גם כ"ו, היינו שהפנימיות והחיצוניות שווים, הוא אדם שמיישם גם בחוץ את פנימיותו וחי את האני האמיתי שלו.
  2. ומשום שהוא הויה סתום מבפנים אינו נק' אלא בשכינתו, אדני, ומשום זה אמרו רבנן לא כשאני נכתב אני נק' בעולם הזה, נכתב אני בהוי"ה ואני נק' באדנ"י אבל בעולם הבא אני נכתב בהוי"ה ונק' בהוי"ה כדי שיהיו רחמים מכל צד ומשום זה צווה הקב"ה למלאכי השרת, מי שלא יהיה תוכו כברו בכל האברים הפנימיים והחצונים לא יכנס בהיכל הזה ומשום זה אמר הכתוב הצור תמים פעלו. תמים תהיה עם ה' אלקיך דהיינו שתוכו כברו שווים 

שאלות חזרה בזוהר פנחס קכא-קכג

1. מי הם בניה של השכינה וכיצד הם מבטאים את האבות ואת המרכבה הקדושה?
2. במה נודע הקב"ה ועל לא הוא סתום בסתרי תורה? ומה זה מורה על האדם בהיותו מייצג את השכינה הקדושה?
3. מי הוא הראוי להיכנס לביהמ"ד? דהיינו, לדרוש את ה'? וכיצד זה נכון להגיע למידה זאת?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב