הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רפא-רפג | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רפא-רפג | מתקדמים | שיעור 91

פנחס רפא- רפג שעור 91

רעיא מהימנא

במאמר סתום זה מתאר את זמן הגאולה, אחר אלף מאתיים לחורבן המקדש, אך יש להדגיש שהזוהר אינו מדבר כלל מגשמיות, וגם לא זמן גשמי. האלף השישי הוא כנגד מדרגת היסוד, שבאה לפני הגאולה. משיח בן יוסף, אשר יש ומייחסים אותו לאר"י הקדוש, הוא בחינת משפיע על מנת להשפיע, כי מציון תצא תורה, ומשיח בן דוד, ודבר השם מירושלים כאשר תתגלה המלכות הגנוזה כעת. 

תשא) ואי תימא ע שנה תחיל חבלי לידה ולב' שנים תוליד הגאולה אחר אלף ומאתיים לחורבן בית המקדש, כלומר אחר אלף החמישי שכולו חורבן ועוד מאתיים לאלף השישי ועוד ע שנה לחבלי לידה וב שנים ללידה, שהוא כחשבון רע"ב לאלף השישי. בטרם תחיל ילדה וסוד הדבר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד, בטרם שישלמו ע וב שנה אחר אלף ומאתיים, שאלו ע"ב שנה הן חבלי לידה יתגלו ב משיחים בעולם ובעת ההיא ובהיכלו כולו אומר כבוד, כבוד חכמים ינחלו, כלומר שבהיכלו כולו אומר כבוד, פירושו כבוד החכמים יהיה בהיכלו כולו.

האר"י הקדוש היה בחינת משיח בן יוסף, זמן של גילוי אורות גדולים. בכל אופן אין מדובר על שנים גשמיות, אלא על התפתחות רוחנית.

תשב) בעת ההיא אלו בעלי תורה יהיו נכבדים, אלו שסבלו כמה חבלים וצירים כיולדה והיו מבוזים בין עמי הארץ יהיו נכבדים. ומיד ה' למבול ישב בשביל הרשעים, אין מבול אלא דינים דמבול דהיינו כעין שנפתחו מעיינות תהום וארובות השמים נפתחו בימי המבול אף כך יתעוררו דינים עליהם על הרשעים למעלה ולמטה עד שאין סוף ותכלית אל הדינים שלהם, וכל בזיון וקלון שעשו אומות העולם עכו"ם לשם הויה ולעמו, וכמה חרפות שסבלו ישראל מהם על שם ה' מכולם יטול הקבה נקמה וע"כ נק' נוקם ה' ונוטר ובעל חימה אליהם. בעת הגאולה יתגלו אותם צדדים חבויים בנפש, בעלי התורה האוהבים את היחד, את השכינה, ורצונות קדושה אלו ישלטו באדם. אז, כל עובדי כוכבים ומזלות, דהיינו הרצונות הגויים שבנפש, שנתנו יגיעה בחיצוניות במקום להגיע לדברים האמתיים, כל אלו יגמרו, כאשר השם יקח מהם נקמה. בעת ההיא, על כל אלו שהולכים בדרכים לא ישרות, אל אדמת ישראל לא יבוא, דהיינו לא יגיעו לתכלית שהיא רצון ישר-אל. בדיוק כמו מכת חושך במצרים, כך יקבלו אותם רצונות גויים, כאשר החושך הוא אור חוכמה בלי חסדים, כלומר תענוג גדול שלא ניתן להחזיק בו, שזו בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. אחד התיקונים בחודש ניסן, כפי שבמצרים שחטו את הכבש שהוא האליל שלהם, כך יעלצו כולם לשחוט את התפיסה החיצונית ולהיכנס לפנימיות, לאמת.

אדם חיצוני אינו תופס שהוא נענש על גישתו. 

חג הפסח

תשג) ובחודש הראשון, ניסן, ששם הולידה אותה החיה את אורות הגאולה, לקיים, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. בי"ד שלו, כמ"ש ויאמר כי י"ד על כס יה. שם נשבע להעביר מן העולם את זרעו של עשיו העמלקים. בעת ההיא משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. משכו, כמו משך ידו את לוצצים.

תשד) בעת ההיא, כה אמר ה' לרועים הפושעים בי, ואל אדמת ישראל לא יבואו, ואלו הם רועי הצאן פרנסי הדור. ומשום זה נאמר עליהם, הנה אנוכי מפתיה והולכתיה המדברה. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אישפט איתכם. כלומר, הרגם במכת חושך. אומר נשפטתי ולא שפטתי, אלא כל השפיטה היא כמה הם קשורים לקב"ה, כמה הקב"ה גדול בעיניהם.

תשה) שואל מהו בחודש הראשון, ומשיב חודש שבו חיה, המלכות, מתגלית ומתחזקת בו, ויוצאת לעולם, שיוצאת מסתימתה, כמ"ש, ויחשוף יערות בי"ד יום. בי"ד יום, הם שאר החיות, חו"ג תו"מ דז"א, המאירים בתוך המלכות, עשרה עשרה לכל צד, חו"ג תו"מ הם ד' צדדים, בד' רוחות העולם, צפון דרום מזרח מערב, שכל אחד כלול מע"ס. המלכות, י', וספירה אחת מחו"ג תו"מ, הם לכל צד מד' צדדי העולם, והן ארבע עשר. כיוון שארבע חו"ג תו"מ מתחברים ומיתתקנים עם העשר שבמלכות מצד ימין, אז י"ד בחודש, להתקין חיה הזו, המלכות, בתיקוניה, בשמחה היינו בקו ימין.

תשו) משכו וקחו לכם צאן. משכו, כמי שמושך ממקום למקום. משכו ימים עליונים, ספירות דז"א, לימים תחתונים, לספירות דמלכות. ימים עליונים דז"א הם שס"ו כחשבון משכו. שנה דימות החמה, ז"א. ימים התחתונים של המלכות, פעמים הם שנ"ה ימים בשנה, ובזמן שהלבנה, המלכות, מאירה במילואה, עולים הימים שלה להיות שס"ה ימים, כשנת החמה, ז"א, שהוא כחשבון משכו, חסר אחד.

תשז) משכו ימים עליונים דז"א, לימים תחתונים דמלכות, שיהיו כולם אחד, בחיבור אחד. ומי מושך אלו העשר של המלכות, כשהיא בצד ימין, בחסד. שכתוב, בעשור לחודש הזה. המלכות, כשהיא בימין. בעשור, בעשרה היה צריך לומר? אלא תשע הם לכל צד. ונקודה אחת שהולכת באמצע, משלמת לע"ס. וע"כ כתוב בעשור, כמ"ש, זכור שמור, לשון מקור, כי בעשור פירושו, להשתמש בעשר, באופן כזה, שאלו תשעה ימים ישמשו בנקודה ההיא. לחודש הזה, ניסן, הרומז לחסד, להורות שאלו הימים שממשיכים, יהיו לצד ימין, חסד. כדי לחבר זאת, המלכות, בזה, ז"א, שיהיה הכל אחד. כל עניין הגאולה תלוי באמונה, בחודש ניסן כשהמלכות מקבלת מימינו של ז"א. 

תשח) ובזמן שאלו ד' ימים שלאחר עשרה בחודש, מתקשרים לד' צדדים, דרום צפון מזרח מערב, חו"ג תו"מ, ומתחברים עם העשרה ימים, אז מולידה חיה, המלכות, את אורות הגאולה. והנחש הולך לו. ובעת ההיא מקדשים למעלה אותה החיה, וקוראים אותה כבוד. ואז מתקדש החג. מה שלא היה עד עתה. כי עתה, בחג, קוראים אותה כבוד. כמ"ש, ובהיכלו כולו אומר כבוד.

שאלות חזרה בזוהר פנחס רעא-רעג
1.מתי על פי אות תש'א צריכה להיות הגאולה וכיצד נפרש את זה שהרי מהצד הגשמי שנה זאת כבר עברה?
2. איזו תמורה תחול ביחס לבעלי תורה בגאולה לעומת הרשעים?
3. מהיכן אנו לומדים שהגאולה תהיה בניסן ומה זה אומר מבחינה נפשית לאדם?
4.מהו בחודש הראשון ומהו בי"ד יום בחודש זה שבו תהיה הגאולה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב