הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס שלא-שלג | השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס שלא-שלג | השקפה | שיעור 111

פנחס שלא-שלג שעור  111

ביאורי השמות הקדושים והכיניים

עם כל השמות וכינויי הקודש, אין בקב"ה שום שינוי, שכתוב אני הויה לא שניתי, אלא כל שינוי הוא בתפיסת הנברא את פעולות השם.

ויש לדעת שהאין סוף נק' חכם בכל מיני חכמות ומבין בכל מיני תבונות וחסיד בכל מיני חסדים וגבור בכל מיני גבורות ויועץ בכל מיני עצות, וצדיק בכל מיני צדקות ומלך בכל מיני מלכות עד אין סוף ועד אין חקר. בכל הבחינות השם מגיע עד אין סוף, כולם משתוות באין סוף באחדות ושלמות אחת. ובכל אלו המדרגות באחד נק' רחמן ובאחד נק' דיין וכך בכמה מדרגות עד אין סוף.

מצד עצמותו של הבורא אין לנו שום תפיסה ושום דיבור, גם לא על מה שמתראה לנברא כבחינות מנוגדות כמו חסד ודין.

ומשם זה כל השמות הם כינויים שלו על שם מעשיו, כעין זה ברא נשמה בצורה שלו הנק' על שם פעולותיה שבכל אבר ואבר של הגוף הנק' עולם  קטן. ומה רבון העולמים אין לו שם ידוע ולא מקום ידוע, אלא ממשלתו בכל צד שבעולם אף כך אין לנשמה שם ידוע ולא מקום ידוע בכל הגוף אלא ממשלתה היא בכל צד ואין אבר פנוי ממנה.

כל פעולה שרואים נובעת מהכח שאין עוד מלבדו, הבורא פועל את הדבר.

שם אדני מעיד שיש דין בעולם, שם צב-אות מעיד על נצח הוד, כוח צבא שיוצא ובא. שד"י שאמר לעולמו די, בחינת גבול.

מכנים את הנשמה חלק אלוקה ממעל, אך מזהיר אותנו שהנשמה לא אור, אלא במסגרת הגוף היא שולטת על כל אברי הגוף כפי שבורא שולט על הכל, אך אין לומר שהנשמה היא הבורא. הנשמה דומה לבורא רק בממשלתה על כל אברי הגוף, לכל אחד כפי מדרגתו. הנשמה היא נבראת, היא רצון לקבל ולא אור, ויש לה אלוקה ממעל.

על האדם לפתח איזון נפשי, ועוד לפני שפוגש את שם ההשפעה, שם הויה, הוא עובר דרך מידת דין, שם אדני, דרך שם שד"י המסמל גבולות, שם צבא-ות המסמל מלחמה פנימית וכדומה.

אין תגובות

להגיב