הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן לד-לו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן לד-לו | השקפה | שיעור 12

ואתחנן לד – לו שעור 12

ד פרשיות תפילין של ראש וזרוע

לאחר שנעשה הייחוד, דהיינו החיבור בראש, צריך שהדעת תתפשט גם לגוף. משה תיקן את סוד האמונה, ויעקב בא לתקן למטה במלכות כדי שתתפשט ההארה לתחתונים. זהו סוד של כל הקשר שנבנה על אמון בין הנברא לבורא.

השאיפה היא להגיע לשערי הבינה, שערי ההשפעה, ע"י כיוון הלב בשמע ישראל, שעולים למדרגת הבינה, מדרגה בה קונים את מידת ההשפעה, מקום הבחירה ביתר דבקות.  מצד הפרטים הם רק מ"ט ושער החמישים הוא בחינת הכלל שבא ללא ספירה, כמו בספירת העומר.

אמר רבי שמעון, בשעה שאדם מקדים עצמו בחצות לילה וקם ועוסק בתורה עד שמאיר הבוקר. ובבוקר מניח תפילין בראש ותפילין ברושם הקדוש דהיינו תפילין של המלכות, בזרוע והתעטף בעטוף של מצוה. ובא לצאת מפתח ביתו הוא פוגש במזוזה שהיא רושם של השם הקדוש שהוא מלכות בשער ביתו. הנה אז ארבעה מלאכים קדושים מתחברים עמו ויוצאים  עמו מפתח ביתו ומלוים א

אין תגובות

להגיב