הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן לא-לג | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן לא-לג | השקפה | שיעור 11

ואתחנן כח – ל שעור 10

שמע ובשכמל"ו

כל המציאות הוא דבר אחד שלם.

תפיסת הנברא שלמה רק כשהיא נובעת מתפיסת הבורא.

למרות שנראה לאדם שאין שלמות במציאות, תפקידו לייחד הפרט והכלל כדי להגיע לשלמות, להבנת הכלל ששם הויה הוא האלוקים, שניהם מייצגים את הייחוד. זוהי תפיסה של קבלה של מעין שני הפכים שהם באחדות, כמו למשל הכל צפוי והרשות נתונה. המטרה להגיע לתפיסה שהשם אחד ושמו אחד. השם אחד זה מצד הכלל, ושמו גימטרייה, זוהי תפיסת חיים שכל המקרים, העליות והירידות הם שהביאו לשלמות, לתכלית. למלמד כאן שהויה הוא האלוקים ואז כאשר שני הייחודים בתפיסה באים בשלמות במלכות, אז הוא אחד ושמו אחד, שזה גמר תיקון, עצמאות הבריאה.

לתחתון אין אפשרות לתפוס את הכלל בלי הפרטים, ואין הפרטים יכולים להיות שלמים אלא אם כן הם מבטאים את הכלל. וכך יש לתפוס את התורה שבכתב שהיא כלל, יחד עם תורה שבעל פה.

התפילין הם סוד אור מקיף שעדיין לא שלם בתפיסת הנברא

אין תגובות

להגיב