הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן כי-ל | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן כי-ל | השקפה | שיעור 10

ואתחנן כח – ל שעור 10

המזוזה

ע"י התקווה ניתן להתגבר על הדינים.

כשהאדם מתקן מזוזה לפתחו, כשאותו האדם נכנס לביתו, יצר הרע ההוא והשד ההוא שומרים אותו בעל כרחם, ואומרים זה השער לה' צדיקים יבואו בו. וכשלא נמצאת מזוזה לפתחו של אדם, היצר הרע ואותו השד מתחזקים ומתקנים יחד ומניחים ידיהם על ראשו בזמן שנכנס ופותחים ואומרים אוי לו לפלוני שיצא מרשות אדונו. מאותו זמן והלאה הוא נמצא בלי שמירה, שאין מי שישמור עליו הרחמן יצילנו.

האדם נבחן בכל פעם כשעומדים לפתחו של הלב רצונות, וכאן אורבים לו שד ויצר הרע. שד הוא רצון לקבל תענוג בלי כלי ראוי. כלומר שאדם נבחן כיצד הוא מקבל חכמה/שפע בחיים. המסך לשמירה הוא שם שד"י המופיע על המזוזה, זהו המסך המכין את האדם לחיות את האני המשותף ולא את האני הכוזב הפרטי. לשם שד"י שני צדדים, האחד לעצור ולמנוע קבלת האור, וצד שני חיבור לכלל. כך שכאשר כבר מקבלים החכמה, יש להעמיד בראש את האמונה והערכים העליונים.

וכן כאשר יש לאדם ידיעה שהיא בחינה של אור מקיף, או תקווה, אז התקווה יכולה להציל אותו, לעומתו אדם המיואש מקבלת חסדים, הדינים יכולים בקל להאחז בו.

לכן בכל פעם שבא לקבל חכמה, צריך הוא לזכור את הימין, היינו את האמונה, וכאשר מקבל כבר את התענוג עליו להישמר מהשמאל, שלא יסטה לקבל לעצמו, ולכן כשיוצא והמזוזה לשמאלו צריך את השמירה שתגביל את התענוג, וכן שידע לכוונו למקום הראוי, ליחד.

אין תגובות

להגיב