הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כב-כד | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כב-כד | השקפה | שיעור 6

האזינו אדרא זוטא כב – כד   6

פקיחת העיניים

 

כל תיקוני המחשבה הנלמדים כאן, הם למעשה המסקנות שלהם צד השפעה וקבלה, הם נותנים את החַיּוּת מפני שמהם נובעת ההרגשה, אותה יש להשיב כראוי אל הלב. מבחינה פרקטית המחשבה שתחילתה באמונה מופיעה בקטנות שתוכל ע"י רצון לעלות לגדלות. הרצון האמיתי אותה משרתת המחשבה, חייב להיות רצון חופשי, כלומר שיש לו חכמה/שפע והוא מוותר על הקבלה, היינו שליטה שמאפשרת בחירה.

בשורש הרצונות יש לבחור בערך, בהשקפה עליונה, במחשבה של רצון חופשי, מחשבה נקיה מספקולציות ואינטרסים אישיים.

השלבים בתיקון מתחילים באמונה בה לא ניתן לחקור. לאחר מכן בא הצד של הידיעה, חשיבה שעדיין לא ניתן ליישם בגדלות. בשלב הבא ניתן גם למדוד את ההשלכות של המחשבה, היינו גדלות.

לאחר מכן צריך להתקיים רצון אותו יש לקבל בבחירה. שלב הבא בדיקה של חשיבה תמימה ונקיה תוך אחריות לדעת מה אינך מבין. שלב הבא מסקנה בה יש צד קבלה וצד השפעה.

אין תגובות

להגיב