הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כה-כז | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא כה-כז | השקפה | שיעור 7

האזינו אדרא זוטא כה – כז   7

שערות דיקנא דא"א

מי שלא מוכן לשים גבולות וגדרים בזמן תיקון, מסתבך. החכמה נמצאת וזמינה, והתחתונים רוצים לקבלה. שערות הדיקנא הם חסדים, צינורות שמאפשרים את הכלים, הם אמצעים לקבלת החכמה.

 מזל הוא הצלחה הנובעת מתיקון הזקן והקשר עם הבורא.

שׂערות הנפש נגרמות מאי קבלת האור, הם מעין צינורות חסדים הדוחפות את האדם לבצע את התיקונים לקבלה בדרך ראויה.

באופן ראוי יש להעביר את החכמה להתפשטות בלב דרך ל"ב נתיבות החוכמה. התפשטות זו באה דרך תיקון שערות הזקן, שערות הנקראות גם מזלא, לשון מזל, שעל ידו ישנה השגחה כללית ופרטית. התיקון עצמו הדרגתי ובא כדי לייצר את הקשר עם הבורא.

תגיות: י"ג מידות, תיקוני דיקנא, ל"ב נתיבות חכמה

אין תגובות

להגיב