הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא נב-נה | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא נב-נה | השקפה | שיעור 16

האזינו אדרא זוטא נב- נד   16

חב"ד דז"א

הדין הוא מצב שלא מחברים את החוכמה עם הבינה וכל אחד עומד בנפרד. הדעת היא המחברת ובתוכה מרגישים חסדים וגבורות, כאן מודע האדם שאינו יודע, והוא מתלבט.

כך לעיתים מרגיש אדם שיש לו ידיעה ברורה, ולעיתים אינו בטוח. הצורך לחשוב בא לאתגר את האדם, כמו למשל ספר לימוד שאינו ברור כולו, שאז זו בחינה של אורות מקיפים, וישנם סערות נפש ודעות שונות.

ישנה חוכמה בה צריך האדם להישאר באי ניסיון לידיעה, וקבלתה מתוך אמונה שלמה.

סערות הנפש הם אלו שמאתגרים את האדם גם במצוות עשה והן במצוות לא תעשה, באים בתוך היחס בין הסערות לבין הביקוש לאורות.

אין תגובות

להגיב