הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא סא-סג | השקפה| שיעור 19

הדף היומי בזוהר הסולם – האדרא זוטא סא-סג | השקפה| שיעור 19

האזינו אדרא זוטא סא- סג   19

העיניים שבז"א

ארבע צבעים בעיניים מסמלים ארבעה סוגי מבט על החיים. הצבע השחור שבעין קולט את האור מבחוץ. על האדום כתוב עיני השם משוטטות בארץ, זהו הדין, הגבול בראיה שמבחין בין דבר לדבר ומבחין בחדות הראיה. ראיית הלבן מיוחס להשוואת דברים. ישנם דברים ואורכי גל שהעין לא רואה. מבחינה נפשית ישנם דברים המוסתרים מהאדם לטובתו, אלא מאפשרים לו לראות כי מה שמסוגל להכיל. כך אדם צריך להסכים לא לקבל אור/שפע מעבר ליכולתו לנתב את השפע להשפעה. גוון ירוק הוא קו אמצעי הוכלל ימין ושמאל שהם חסד ודין, וע"כ הוא בלשון זכר כי חסד מאיר באור לבן. מגוון לבן מידת החסד שבעין יוצאים כל אלו הרחמים וכל הטוב הנמצא בעולם הטוב לישראל.

כל ההשגחה היא ברחמים. בזמן תיקון יש באפשרותנו לראות שכר ועונש.

 

אין תגובות

להגיב