הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית יג-טו | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית יג-טו | השקפה | שיעור 5

על האדם להכין מקום נפשי לתיקון רצונות שאינם ראויים, רצונות שנפלו בשבירת הכלים. כאן באצילות שהוא עולם התיקון, אוספים את הרצונות ומעלים אותם למעלה למבנה נכון שלהם, ואז להחזירם לפרקטיקה מתוקנים.

ישנו מקום פנימי נעלם בנפש, מקום הרפואה הכללי בו נמצאת כל החכמה, וישנו גורם מתווך שיכול לעלות ולרדת עם החכמה, זוהי בחינת האות ה משם הויה, ונקראת מדרגת ישסו"ת.

כדי לתקן את הנפש, צריך את החוכמה להעביר בלי לשנות אותה, אלא לקבלה כפי שהיא. התיקון בדרך התורה מצריך את המנגנון הנפשי, זו התודעה שנקראת מרכבות, שעולות וניזונות מהחכמה העליונה.

דוד המלך רצה לעמוד על סוד זה של ה מרכבות אלו כש"א גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך ואלו נ נפלאות כשמאירים ומעלים את האות ה.  בזמן הקטנות כשהחכמה לא יכולה להתגלות היא נק פלא, לשון נ פלאות, ולאחר שיורדים למטה הם נקראים מרכבות המובילות את החכמה. מבקש דוד המלך שדרך תודעה זו יוכל לרפא את כל העיוותים הנפשיים, ולקבל את ההכרה העליונה, כמו מהתורה, מתבנית אמיתית נצחית.

אין תגובות

להגיב