הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית טז-יח | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית טז-יח | השקפה | שיעור 6

ה דהויה  טז – יח  שעור 6

על האדם לסדר בנפשו את התודעה כדי לא להישבר.

כאשר מוכן האדם לבטל עצמו, יש ביכולתו להשיג דברים עליונים.

עולם אצילות הוא עולם התיקון, ומהווה תבנית נכונה כיצד על האדם לפתור את הבעיות הנפשיות כדי שלא ישבר, ויוכל בהתאם לבנות תודעה מסודרת.

לא ניתן לקבל ג"ר דחכמה, שזו בחינה של עץ הדעת. או"א שבהם ג"ר, התתקנו בכוח של ג"ר דבינה, כלומר מציאות שלא ניתן לקבל את החכמה, אלא חסדים בלבד.

מבקש דוד המלך, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. נפלאות הם נ פלאות. מאחר והחכמה אצל או"א מכוסה, לכן היא נראית כפלא כלפי התחתון, ומבקש דוד להשיג את החכמה הנעלמת הזו. זוהי ההארה האמיתי שהכין הבורא להיטיב לנבראיו, שעליהם לבטל את האגו כדי לזכות בו.

בתחילה מרגיש האדם שישנו פלא, היינו חכמה עצומה שאינו מבין. ברגע שהוא מוכן לקבל בענווה שהגדלות הזו נמצאת למעלה והוא סמוך אליה, אז מתחילה להתקבל הארה כשהוא מוכן לקבל את החכמה למרות שאינו מבין אותה.

ללא ביטול הגאווה, מנסה האדם להשיג בגשמיות את האורות הללו, וזו בדיוק עצת היצר הרע. כל שעליו לעשות זה להסכים שהחכמה לא נמצאת ברשותו למרות שהוא מרגיש כך, ולבוא באמונה שיש עליון מעליו.

אין תגובות

להגיב