הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רמז-רמט| השקפה| שיעור 83

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רמז-רמט| השקפה| שיעור 83

בראשית זוהר חדש רמז – רמט שעור 83

קין והבל ושֵׁת

ותוסף ללדת את אחיו את הבל. אמר רבי אליעזר לרבי עקיבא מה שמעת בזה, א"ל על כך אני יושב לפניך, אמר לו סגור פיך ופתח עיניך ואוזנך והקשב. כלומר כאשר מתגלה השתוקקות גדולה, דבר ראשון יש לסגור את הפה, לדחות את האור, שזהו מצב מסוכן מאד בעבודה בקו שמאל. אמנם חייב האדם לעורר השתוקקות, אך אל לו לצפות לקבל את האור במקום ההשתוקקות, אלא רק בשיתוף האמונה והחסדים מימין. כלומר חייב להפנים שהכל של השם ולא של הרצון הפרטי. אחרי שהולידה את קין שהוא קו שמאל, הוסיפה והולידה מצד הקדושה את הבל שמת. רבי אליעזר במדרגה של קו אמצעי שדרכו ניתן להוליד את בחינת שת, היינו מלכות במצב ב. רבי עקיבא במצב א כלומר השורש של ההשתוקקות הגדולה. במצב זה אמר רבי עקיבא טרם שעשה תשובה, הביאו לי תלמיד חכם ואנשכהו כחמור, כלומר כל שאלה שתביאו לי, אוכל בחומריות, הרצון הגוף.

זו הבעיה של בעלי ההשתוקקות שאינם מוכנים לשלם, אלא רק לקבל את החכמה. חוטאים הרבה בני אדם כאשר הם מרגישים השתוקקות גדולה ועליהם לוותר על הקבלה לפרטיות, לבוא בהכנעה והם לא רוצים.

שורש רבי עקיבא מצד שמאל, והיות נוכנע תחת רבו שהוא קו אמצעי, לכן יכול היה להיכנס ולצאת בשלום. האמונה במצב א היא שהבורא נתן את ההשתוקקות והבריאה באמת קיימת כהשתוקקות. אדם הנשאר במציאות זו מאמין שהבורא גדול והוא צריך לתת לי, וזו הסכנה שלא שואל הנברא מה עליו לשלם כדי להיות שותף ולעשות נחת רוח לבורא.

אין תגובות

להגיב