הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית לא-לג | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית לא-לג | מתקדמים | שיעור 11

בראשית זוהר חדש לא - לג שעור 11

קו השמאל של ה דהויה

 

סח עתה מפרש ג הקווים שבקו שמאל דז"א ואומר אלו ג הגוונים היי ג הקווים מאירים בג' הצדדים בימין שמאל ואמצע. של האש שהוא קו השמאל והם אש בגוון חשך אש בגוון אדום ואש בגוון שחור. אלו ג גוונים המתחלקים מרוח ההוא היי מקו שמאל דז"א היוצא מהנר שהיא בינה כל אחד ואחד מהם סומך לב' צדדים ונמצא שהם תשע בחינות.

 

סט גון אחד התלהט היינו קו ימין הפרטי שבשמאל והתחזק בו האש שהוא בגוון חשך שהוא בצד שמאל. היי בקו ימין דצד שמאל. גוון אחר התלהט היי קו שמאל הפרטי שבצד שמאל והתחזק בו האש של גוון אדום שהוא בצד שמאל ההוא. גוון שלישי התלהט היי קו אמצעי הפרטי שבצד שמאל והתתקן בו האש דגוון שחור שהוא בצד שמאל ההוא.

 

ע ואלו ג גוונים הם מרכבה אחת לצד שמאל דבינה בסוד או ו ג קווים של ז"א כלומר שהם כולם צד שמאל של האות ו שהם מרכבה לצד שמאל דבינה, אלו נק כינויים לקב"ה בסוד השמאל, כי השמאל דז"א בכללו נק אלקים שהוא מהשמות שאינם נמחקים ואלו ב קווים ימין ואמצעי הכלולים בו נק כינויים. אחד הימין שבשמאל נק אדיר, האמצעי שבשמאל נק חזק והכל בכלל אחד נק אלקים. וכבר העמדנו לכמה בחינות שנק אלקים, כי גם הבינה נק אלקים וגם המלכות, והצד השמאל דז"א שהוא גבורה נק ג"כ אלקים.

 

עא אלו ג גוונים שהם בצד שמאל מלהטים ומאירים למטה וכל גוון מאלו שלשה גוונים מתחלק לב' אחרים לכל צד מהם עד שהם בחשבון שלשה לכל צד, שביחד הם תשעה כמו שהעמדנו בצד ימין והשמאל הזה הכללי דז"א הרוכב עליהם משלימם לעשרה.

 

עב שני הקווים היוצאים מתו גוון אחד הכלול באש של גוון החשך, שהוא ימין דשמאל, אחד אמצעי נק שופט ואחד שמאל נק דיין כמו שאתה אומר אלקים שופט וכתוב אבי יתומים ודיין אלמנות אלקים

 

עג שני קוים היוצאים מגוון אחד הכלול מא אדום שהוא שמאל דשמאל, אחד הימין נק כביר כח, האמצעי נק איש מלחמה, שני קווים היוצאים מגוון אחד הכולל ומתחזק בגוון אש שחור שהוא אמצעי דשמאל, אחד השמאל נק פוקד עוון הימין נק משלם גמול

 

עד ומכאן הם מתפשטים למטה לכמה גבורות שאין להם חשבון וכולם כל ט קווים הם בצד שמאל והקב"ה נק נק בכולם וכולם הם מרכבות למטה תחת כל צד וצד והכל הוא בסוד אות ו היי בצד שמאל דז"א שנק וו.

 

עה/א כי כל אות ואות מד' אותיות האלו שבסוד השם הקדוש כולן עומדות על מרכבות קדושות הוסומכים אותם היי על מה שהן נסמכות. וכולם רשומים על כל אחד ואחד כראוי לו. ואלו המרכבות הם כינויים לשם הקדוש ההוא על מה שהם עומדים כי ט הקווים שהם ט מרכות לצד ימין הנה הצד ימין נק בשם אל וט' המרכבות נק הם כינויים לשם הקדוש על מה שהם עומדים כי ט הקוים שהם ט מרכבות לצד ימין הנה צד ימין נק אל והט' מרכבות נק בכינויים ועד"ז הצד שמאל דז"א שנק אלקים וט' מרכבות ​​ שהם ט קווים פרטיים נק בכינויים. צריך כל אחד לדעת כיצד להפעיל בנפשו את הכינויים של שמות הקודש. כאשר האדם רוצה לעשות כוונה, עליו להכיר את תכונות נפש אלו. כשעושה פעולות ונפגש עם המציאות עליו להרגיש את התכונות, שהרי כל הרוצה להתדבק בו, יידבק במידותיו.

אדם שבא לעשות עבודת ייחודים עליו להיות מדויק ולהכיר כל צד בנפשו. ידיעה זו לא פשוטה, לכן באה החסידות, ובעיקר בעל הסולם המלמד לשלב את תכונות הנפש עם הידע הקבלי.

 

Hasulam.co.il | הדף היומי בתע"ס חלק ז'|שיעור 2 – עמודים ת"פז-תפ"ח|לעילוי נשמת מידה בת חנה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב