הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית לא-לג | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית לא-לג | השקפה | שיעור 11

בראשית זוהר חדש לא – לג שעור 11

קו השמאל של ה דהויה

צריך כל אחד לדעת כיצד להפעיל בנפשו את הכינויים של שמות הקודש. כאשר האדם רוצה לעשות כוונה, עליו להכיר את תכונות נפש אלו. כשעושה פעולות ונפגש עם המציאות עליו להרגיש את התכונות, שהרי כל הרוצה להתדבק בו, יידבק במידותיו.

אדם שבא לעשות עבודת ייחודים עליו להיות מדויק ולהכיר כל צד בנפשו. ידיעה זו לא פשוטה, לכן באה החסידות, ובעיקר בעל הסולם המלמד לשלב את תכונות הנפש עם הידע הקבלי.

אין תגובות

להגיב