הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מט-נא | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מט-נא | השקפה | שיעור 17

בראשית זוהר חדש מט – נא שעור 17

צורת האות ו בשם הויה

 

בשפת הקודש ישנה משמעות גם לצורת האות. לכאורה היינו מצפים מהאות ו שבשם הויה, שיתפשטו ממנה שש הארות, אך אין זה כך. יש כאן שש קצוות המאירים כאחד, וכך גם השמש מאיר ללבנה. זו הארה מופשטת בסוד האמונה, הבאה מימין, כאשר השמאל נותן את בחינת השלמות.

רק כאשר ההארה אינה שלמה, ועליה לבוא בסדר של עבודה נפשית, בצורה של ג קווים, אז היא מופיעה בצורת האות א בה נראים ג קווים.

לעיתים על האדם לקבל השפעה שלמה באמונה, בלא פירוט, שאז זו בחינת האות ו ולעיתים יש לקבל את הפרטים של ההשפעה, ועל הנברא לחבר אותם.

אין תגובות

להגיב