הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית נב-נד | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית נב-נד | השקפה | שיעור 18

שאלות חזרה בזוהר חדש בראשית נב-נד
1. על פי מה אנו קובעים את גימטריה האות א' וו'?
2. כיצד אנו רואים בו' במילואה שהיא כלל ופרט וכלל?
3. כיצד אנו רואים בא' שהיא פרט וכלל ופרט?
4. כיצד נסביר תשובות על ב' השאלות הקודמות במעשה בראשית?
5. כיצד יש לפרש את ב המהלכים של ו' וא' לעבודה נפשית?

בראשית זוהר חדש נב – נד שעור 18

צורת האות ו בשם הויה

 

האות מבטאת חיסרון. האות א היא ראש לאותיות, שמראה שכאשר באים לעסוק בחיסרון, יש לעשות תיקון בג' קווים.

העבודה הנפשית שיש לעשות בראיית ג קווים בצורת האות א, התפקיד שלנו להביא אותם לאחד. להפך האות ו אותה יש לפרט.

מצד אחד תופס האדם באמונה את הבורא ככלל שלם, מצד שני תפיסת האדם את השגחת הבורא היא בפרטים. את כל פרטי המציאות צריך האדם להביא תחת כלל אחד, שהכל בא מאהבת השם.

המספר של האות תלוי בעבודת הנפש שיש לעשות עם אות זו, ולא עם צורת חומר הגלם של האות. ו אמנם באה ככלל, אך זה רק החומר הגלם שבה, העבודה היא לפרט אותה לשש, לכן היא עולה במספר שש, ואילו האלף באה בפירוט והעבודה שבה היא לאחדה, לכן עולה במספר אחד.

אין תגובות

להגיב