הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מט-נא | מתקדמים| שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מט-נא | מתקדמים| שיעור 17

בראשית זוהר חדש מט - נא שעור 17

צורת האות ו בשם הויה

 

בשפת הקודש ישנה משמעות גם לצורת האות. לכאורה היינו מצפים מהאות ו שבשם הויה, שיתפשטו ממנה שש הארות, אך אין זה כך. יש כאן שש קצוות המאירים כאחד, וכך גם השמש מאיר ללבנה. זו הארה מופשטת בסוד האמונה, הבאה מימין, כאשר השמאל נותן את בחינת השלמות.

 

רק כאשר ההארה אינה שלמה, ועליה לבוא בסדר של עבודה נפשית, בצורה של ג קווים, אז היא מופיעה בצורת האות א בה נראים ג קווים.

 

לעיתים על האדם לקבל השפעה שלמה באמונה, בלא פירוט, שאז זו בחינת האות ו ולעיתים יש לקבל את הפרטים של ההשפעה, ועל הנברא לחבר אותם.

 

 

קכ הצורה של האות ו דהויה בסוד הקדוש, אות זו רומזת לעולם העליון שהוא ז"א פושט התפשטות להאיר למטה אל המלכות וההתפשטות ההיא היא בשש קצוות חג"ת נה"י כלולים כאחד בחיבור אחד, זה כעין זה כלומר שאין שינוי הארה מזה לזה. בחג"ת נה"י האלו וכולם מתחברים באלו המרכבות.

 

קכא ואות ו זו היא רושם של ששה קצוות הכלולים כאחד, וזו ו היא שמאירה אל הלבנה שהיא המלכות בסוד ששה קצוות הכלולים כאחד, כי כשמתחברים ז"א ומלכות כאחד, ששה קצוות מתפשטים במופשט וכולם הם בצורת ו שהיא צורת אדם שה"ס הויה דאלפין גימטרייה אדם ואע"פ שהם ששה קצוות אין נראה בהתפשטות רק גוף אחד של ו

 

קכב סוד הסודות לאלו המסתכלים בדרך ישר בצורת האותיות כאן באות הזו חג"ת נה"י כולם בחבור אחד להראות שכולם נמצאים בקיום הגוף שהוא ת"ת הנק ו ונקרא גוף. שהגוף לוקח הכל שהוא שולט על כל הו"ק וכל האור הוא רק מבחינת חסדים מכוסים כמו הת"ת שלמעלה מחזה שנק ו וכשאות הזו שהיא ו היי הת"ת נמצא כך בחיבור אחד, הנה הוא מוכן להשפיע לנוקבא שהיא המלכות כשהוא מופשט ונשלל מכל השינויים שבימין ושמאל כי אינו בחינת חכמה שבשמאל אלא חסדים. וגם אינו בחינת חכמה שבשמאל אלא חסדים וגם אינו בחינת חסדים דימין אלא חסדים פנימיים דאו"א החשובים כג"ר ולפיכך נשלל מכל הבחינות שבימין ושמאל, שה"ס צורת הגוף שהוא ו דהויה וצורת אדם שה"ס הויה במילוי אלפים גימטרייה אדם וכשמסתכלים הנה הזרועות שמצד זה ימין ומצד זה שמאל. הן מתחברות בגוף הזה שהוא ו באופן שאינו נראה, רק הגוף בלבד. משום שכולם כלולים בו להיותו חסדים כמו ימין ולהיותו ג"ר כמו החכמה שבשמאל וע"כ אין ימין ושמאל נראים בו אלא כולל אותם בתוכו השמאל נותן ג"ר אך בגלל שאלו חסדים שלמים, שבאים מאו"א עילאין אז לא ניראית נפרדות

 

קכג שואל מתי הימין והשמאל נראים בת"ת שהוא ו ומשיב בשעה שאות ו מתפשטת ונק א שנראית כמו ו שאות י עלאה ה"ס ימין ואות י תתאה ה"ס שמאל והגוף שהוא ו עומד ביניהם באמצע היי קו הנטוי באמצע של ב היודין שהוא בצורת ו כזה א שאות י עליונה היא ימין והתחתונה שמאל ו ה"ס קו אמצעי המכריע ביניהם. כאשר הז"א מתפשט בסוד א אז נראית בו החלוקה.

 

קכד וע"כ האלף היא הראש לכל האותיות משום שתקון זה של ג קווים כשהוא נמצא הוא ראש לכל מה שיוצא מעולם הבא שהוא בינה כי שום אור אינו נמשך מבינה אלא בדרך ג קווים א מייצג את ג הקווים והוא הראש לכל היציאה ואע"פ שסודות עליונים אחרים נאמרו בסוד א אבל זה הוא בירורו של הדבר כי סוד הדבר הוא כמו שהוא בספרים וכאן הוא בירורו של הסוד. ומכאן מאות א שה"ס ג קווים התפשטות אותיות האחרות כולן בצד שלהן כל אחת ואחת בקו הראוי לה כי האותיות מתחלקות לפי סדרם של ג קווים.

 

קכה ואות הזו היי ו א כל הוא אחת ואין בינהן אלא מה שזו ו סותמת העל בתוכה כי הפרטים דחג"ת נה"י אינם נראים בה וזו א מראה כל צורתה שהימין ושמאל ואמצע ניכרים בה, ואם תאמר הרי ב ברכים שהם נצח והוד אינם נראים באות א כך הוא ודאי שאינם צריכים להראות בה. כי ג צדים ימין שמאל אמצע ניכרים בה ואם תאמר הרי ב ברכים שהם נצח והוד אינם נראים באות א כך הוא ודאי שאינם צריכים להראות בה כי ג צדדים ימין שמאל אמצע שבאות א שהם חג"ת הם סוד של ג האחרים שהם נה"י כי אין בין חג"ת לנה"י אלא החג"ת הם ג קווים שלמעלה מחזה ונה"י הם ג קווים שלמטה מחזה וע"כ כיוון שהתגשמו באות א ג קווים כבר כלולים בהם גם נה"י מה שמראים החסד והגבורה הוא שיש ב קווים ואות ו היא קו אמצעי ואין צורך להראות שוב שיש ג קווים, לכן הנה"י שצריכים להראות ג קווים אינם מגולים, אלא שהוראה גם שלהם ניתנת דרך החג"ת.

קכו אלו ג קוום שבאות א הם סוד תורה שבכתב שהיא חג"ת דז"א שהיא כלל הכל ומכאן יוצאים כל השאר כמו זה נביאים וכתובים כולם יחד.

שהם יוצאים ג"כ בג' קווים כי נביאים היי נצח והוד הנק נביאים הרי היסוד הוא קו אמצעי שלהם, וכן הכתובים שה"ס המלכות יש בה ג"כ ק קווים. א היא אחד משום שהוא סוד של ג גוונים ביחד היי ג קווים המיחדים כאחד שהם נק אבות שהם חג"ת וכשהאבות מתחברים יחד הם אחד וע"כ נק א אחד מפי שהיא ראש אחד לכל האותיות שה"ס תורה שבכתב.

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב