הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מו-מח | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית מו-מח | השקפה | שיעור 16

שאלות חזרה בזוהר חדש בראשית מו-מט
1. מדוע המלכות נראית לעתים כחצי עיגל ולעתים כעיגול שלם?
2. באיזה מצב האות הא בסוד "הנה אני"?
3. מדוע כאשר המלכות מקבלת חסדים שלמים היא רק חצי גורן עגולה?
4. במה המלכות דומה לבינה ובאיזה מצב היא קיימת בהיותה כך?

בראשית זוהר חדש מו – מח שעור 16

צורת אות ה שבשם הויה

הלבנה היא בשלמות כאשר מקבלת בנוסף על החסדים מז"א, גם חוכמה מהלבושים שלה שנקראים בתולות. הלבנה היא כנגד הלב, עולם הרגש של האדם, שלעיתים שלמה ולעיתים רק חצי.

האני האמיתי של האדם בא לבטא את הקשר לעליון. כך הלבנה צריכה לבטא את המשפיע, השמש. הטבע של הנברא הוא רצון לקבל, אך עליו לוותר, להסכים תחילה להיות "חצי דבר" לקבל חסדים בלבד ואל תענוג פרטי.

כדי להגיע לשלמות, על המלכות/הרצון להתנהג כמו הבינה/השפעה. וכשהבינה והמלכות באים לבחינה משותפת אחת אז תגיע לשלמות.

למעשה מתאר כאן את הרצון לקבל שהקב"ה נתן באדם כטבע, כאשר תפקיד האדם להפוך חומר גלם זה לכלי של אור חוזר.

אין תגובות

להגיב