הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית פח-צ | השקפה |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית פח-צ | השקפה | שיעור 30

בראשית זוהר חדש פח – צ שעור 30

אמחה את האדם

יש דין בעולם, שטבוע בו הרצון להנאה, שהרי הבורא רוצה להטיב. עד גמר תיקון צריך אדם לחפש, מה עליו לעשות כדי להכשיר עצמו לקבל הנאה מהאמת, היינו לייצר כלים ראויים לקבלת ההטבה.

צלם זה הגיונות נכונים שניתנים לאדם, אור הבא אליו בתוך כלים שהם האותיות, אשר ניתנו לאדם וחווה בצורה מתוקנת. עד שהגיעו בסדר לאות כף, שאמורה להכיל את האור העליון, אז ראה את זה היצר הרע ופיתה אותה להסתכל בתענוג מזויף.

ס"מ ובת זוגו הנחש לא יכולים להימצא במקום קדושה כמו גן עדן, לכן הם התראו לפניו כמו בסרט. כאן היה עליו לדחות אותם מייד ולא להסתכל, שאז ההרהור הפיל אותו. ברגע שבחינות ק והאות ר נמצאות האדם, בהכרח הוא מוליד תולדות רעים.

אומנות טובה היא צירוף האותיות בסדר ראוי שמביא לביטוי את הקשר לבורא. כאן הרצונות מבטאים את רצונו יתברך. אומנות רעה פוגמת בסדר האותיות, ואומנות של שקר מראה כאילו ישנה הנאה נצחית בדבר בר חלוף.

אות מייצגת חסרון בנפש, ובמצב זה יש לפעול את האותיות מהסוף להתחלה. האור ניתן מלמעלה תחילה באות א ויורד עד ת. ככול שקרובים יותר לאלף יֵשׁ יוֹתֵר זַכּוּת, והעבודה היא לעבוד בהדרגה מהסוף להתחלה. מאחר וקלקלו כבר באותיות ק, ר נשארו רק ש, ת מתוקנות.

כך בפנימיות כל אחד נשאר כח ממנו ניתן להיבנות, האותיות ש, ת מהם ניתן להשתית בנין נפשי אמיתי.

מאחר ובמקום הקדושה לא יבא הס"א וכן במקום הס"א לא תבא הקדושה. קודם שהביא אותה לאכול מעץ הדעת, גרם להם למשוך תענוג/אור ממעלה למטה, באור הזה הטיל בה זו-הי-מה, הספק. נתן לה לחוות תענוג גדול, כדי שתסתפק למה צריך סבל.

אין תגובות

להגיב