032- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – צז-צט (שיעור השקפה)

032- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – צז-צט (שיעור השקפה)

וַיְחִי  ק-קב

וְשָׁכַבְתִּי עִם אֲבֹתַי

 

מי שמתקשר לדרכו של רשב"י מוגן!

המתחבר למדרגה הרוחנית של הזוהר, מקבל את כוח ההגנה של רשב"י בדורו. בכל דור הצדיק מועיל למי שמקושר אליו, דהיינו כאשר אדם מקבל שהצדיק הוא הכן צדיק, רק אז יכול הצדיק להתפלל עבורו. לאחרים הוא מודיע מהו מקור החיסרון שלהם, ועל מה להתפלל.

ואם אין צדיק אשר מכירים ומאמינים לתפילתו, יש את הספר התורה – בתנאי שלא מוצאים אותו לרחוב, לחיצוניות ומבקשים למלא רצונות של הרחוב.

צריך זהירות גדולה להוציא ספר תורה החוצה, דהיינו לפרש אותו לשרת את החיצוניות, הגשמיות. לצערנו התורה נמצאת בין תופסי הפשט החיצוני, ואף יותר מכך, ישנם שלומדים לכאורה פנימיות הדברים בלי שמירה של קיום תורה ומצוות, כדי להאדיר את הרצון לקבל לעצמם.

פנימיות התורה היא המקשרת בין האדם לבורא, והיא הרפואה לדין בעולם. רפואה – רפא, זה הכנסת האות א' – האלוקות לתוך פר=280=אותיות מנצפ"ך סופיות – דין.  התרופה לדין היא הקשר לאלופו של עולם, לקשר את הסופיות לאין סופיות בדרך אהבה. רק ההתייחסות והפירוש למציאות בדרך התורה, היא התרופה.

אין תגובות

להגיב