054- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קס-קסב השקפה (קול גלגל)

054- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קס-קסב השקפה (קול גלגל)

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי קס-קסב

קוֹל גַּלְגַּל הַמִתְגָלְגֶל

ללא הגדלת האמונה, גדֶלָה התאווה האישית.

האדם בבחירתו יוצר לעצמו את הדין כאשר מתפתה לקחת את האור לפרטיות במקום לדחותו. גם החסדים וגם הגבורות מדרבנים את האדם לפעול, ועליו לשתף עצמו בתהליך. ודווקא בזמן שמגיעות הדאגות מנסים את האדם, האם יישאר באמונה, או חלילה ייפול וימשוך את האור לתענוג רגעי. לכן יש לשמור באדיקות באמונה בכל מצב נפשי, זאת בעזרת הברית ויראת הרוממות.

אי אפשר לזכות באמונה בלי לוותר על הגאווה. אי אפשר לרכוש אמונה בלי לחדור לפנימיות. יש לוותר על הנקודה החיצונית, לחדור לפנימית, להתפשט לנקודה החיצונית וחוזר חלילה.

אהבה אינה סיפוק אישי, כמו כן גם רק נתינה אינה אהבה – אהבה איננה מסחר של סיפוקים, אלא בנייה של אני משותף, של יחד. כך נוצר כלי של אמון הדדי, זוהי בחינת "קול" המשתף פנימיות היוצאת החוצה, השאיפה לקשר של חיבור ימין ושמאל, קשר של אהבה לנותן המתנה הבורא יתברך.

ההשגחה היא תמיד לטובת האדם ויוצאת לפועל ע"י הגלגלים, בכוח הדין שבשמאל וכוח החסדים מימין, והרחמים בקו אמצע.

אין תגובות

להגיב