058- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעב-קעד שיעור השקפה

058- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעב-קעד שיעור השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

פַּחַז כַּמַּיִם אַל תּוֹתַר

מחשבה גדולה ממעשה.

הרהורי עבירה קשים (לתיקון) מעברה. נקודה פנימית – הרהור חשובים ומכריעים יותר מהמעשה הנראה מבחוץ. אמנם המעשה נעשה בחיצוניות, אך ההארה מגיעה לפנימיות, וכך גם כל גירוי חיצוני בא להפעים נקודה נפשית פנימית. ראובן שעתיד לעשות מלחמות, לא הוא יקבל את הניצחון. לכאורה צריך היה ראובן כבכור לקבל את המלוכה הבכורה והכהונה, אך לא יגיע למקום הנק' ירושלים (יראה-שלמה). וזאת לא רק מפני שחטא, אלא מוקדם יותר – הוא בא לעולם בהסתרה, מפני שיעקב לא הרהר בו כאשר בא על לאה, אלא על יוסף.

גבולות ארץ ישראל לא יקבעו רק ממעשה חיצוני, הם גבולות התיקון שאדם צריך לעשות בנפשו, תחילה תיקון בהשקפה העליונה, דהיינו לעשות תשובה, ולאחר מכן יתפשטו לגוף, לארץ הגשמית.