059- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעה-קעז שיעור השקפה

059- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעה-קעז שיעור השקפה

 שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי קעה-קעז

שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים

הפתרון לחיכוך פנימי נמצא בנקודה האמונית העליונה.

רק מחשבה אמונית הנסמכת על כלל גדול מהגוף, יכולה להיות האדון ללב. רק מחשבה הנסמכת על אמונה תאפשר הורדה ללב. הגוף שבטבעו מפורד, יוכל להגיע לשלמות כאשר יקבל את האמונה העליונה כבעלים עליו. המשפיע הוא אדון למקבל, וכך משה יכול היה לברך את מי שרצה בלי לפחד, שהוא בעל הבית של השכינה בזכות האמונה הנסמכת על המקור העליון. התיקון ללב הוא לבקש אחדות ממקור האמונה העליון.

שמאל הוא צד הבריאה, הרצון לקבל – והימין מייצג את צד הבורא בבריאה. השמאל לא יכול להיתקן מעצמו, אלא רק באמונה – בחינת משה. לכן חשש יעקב לברך את צד השמאל  הדין המביא לפירוד, והשאיר את התפקיד למשה, שהוא בחינת פנימיות יעקב, האמונה, מפני שדין יכול להיתקן בשורשו. מי שתכונתו קו שמאל אינו יכול לקבל תיקון שלם בברכה, אלא לקבל עבודה מפני שקודם עליו להכיר את החסרון שלו.

כשיש לאדם מחלוקת פנימית עליו לעצור את גאוותו ולא לנסות לפתור אותה מבחינה חיצונית שגורמת לרעש נפשי. הנקודה בכלל לא שם, אלא בשורש הפנימי, וכאשר מגיעים לפנימיות, בה נמצאת התוצאה, ניתן לפתור כל מחלוקת, ואז בחיצוניות נפתרת הבעיה מעצמה. ברית חייבת להיות פנימית ולא שקרית שאינה מביאה לאמונה.

הפתרון לחיכוך פנימי נמצא בנקודה האמונית העליונה.

רק מחשבה אמונית הנסמכת על כלל גדול מהגוף, יכולה להיות האדון ללב. רק מחשבה הנסמכת על אמונה תאפשר הורדה ללב. הגוף שבטבעו מפורד, יוכל להגיע לשלמות כאשר יקבל את האמונה העליונה כבעלים עליו. המשפיע הוא אדון למקבל, וכך משה יכול היה לברך את מי שרצה בלי לפחד, שהוא בעל הבית של השכינה בזכות האמונה הנסמכת על המקור העליון. התיקון ללב הוא לבקש אחדות ממקור האמונה העליון.

שמאל הוא צד הבריאה, הרצון לקבל – והימין מייצג את צד הבורא בבריאה. השמאל לא יכול להיתקן מעצמו, אלא רק באמונה – בחינת משה. לכן חשש יעקב לברך את צד השמאל  הדין המביא לפירוד, והשאיר את התפקיד למשה, שהוא בחינת פנימיות יעקב, האמונה, מפני שדין יכול להיתקן בשורשו. מי שתכונתו קו שמאל אינו יכול לקבל תיקון שלם בברכה, אלא לקבל עבודה מפני שקודם עליו להכיר את החסרון שלו.

כשיש לאדם מחלוקת פנימית עליו לעצור את גאוותו ולא לנסות לפתור אותה מבחינה חיצונית שגורמת לרעש נפשי. הנקודה בכלל לא שם, אלא בשורש הפנימי, וכאשר מגיעים לפנימיות, בה נמצאת התוצאה, ניתן לפתור כל מחלוקת, ואז בחיצוניות נפתרת הבעיה מעצמה. ברית חייבת להיות פנימית ולא שקרית שאינה מביאה לאמונה.

אין תגובות

להגיב