041- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכא-קכג למתקדמים |☆ תגיות:בָּנִים...

041- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קכא-קכג למתקדמים |☆ תגיות:בָּנִים אַתֶּם לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם, עבד, בן

מִּשְׁפָּטִים קכא – קכג

 

מ"ט ומוט

אָדָם לֹא נוֹעַד לִהְיוֹת עֶבֶד לְהָשֶׁם, אֶלָּא בֶּן.

בָּנִים אַתֶּם, לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם. בן הוא בחינת אהבה, ועבד יראה. בדרך, בזמן תיקון אין לאדם ברירה אלא לעבוד בבחינת עבד, אך רק כאמצעי. עליו לכוון מעשיו ורצונותיו לצאת לחופשי כעבד עברי.

משה הוא נקודת אמונה נפשית באדם, אשר תהיה בו השבת אבדה. כאשר מתחולל מאבק פנימי באדם בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, ולבסוף חוזרת האבדה, אהבת השם בלב ע"י האמונה. גם כאשר הורג אדם בשוגג את המצרי שבנפשו, הוא הרצון לקבל, הוא צד האנוכיות ואומר שאינו רוצה ליהנות מפני שלקיחת תענוג לפרטיות מרחיקה מהבורא, גם אז תושב לו היכולת ליהנות, יוכל לעשות תשובה. בתהליך זה אין מנוס לאדם אלא להרוג את המצרי שבנפשו, נאלץ הוא לפעול שלא לשמה בזמן תיקון, על זה יחויב לעשות תשובה.

רַק פּנִימִּיוּת הַתּוֹרָה מְלֻמֶּדֶת אֶת הַסּוֹד הַגָּדוֹל שֶׁל הָחִיבּוּר הָאֲמּוּנִי לָקֹב"הַ.

שפד) אתה שחזרת בתשובה ונדבקת בעץ החיים, הרי יצאת ממדרגת עבד, וכל זמן שהייתה במדרגת עבד, הגעת לחטא מפני שמטה שנמסר לך בסלע היה מאילן טוב ורע, ועתה חזרת להיות בן להקב"ה. דהיינו שב בתשובה ממדרגת עבד. והמטה שנמסר בידך יהיה מעץ החיים. ותכנס האות ו ל-מט פנים, ויתקיים בך: לא ייתן למוט לצדיק. אלו מ"ט אותיות משמע ישראל, שהם 6 תיבות, איחוד העליון שהוא וו, ו 6 תיבות של ברוך שם כבוד מלכותו – ייחוד תחתון. וזה סוד ויסעו במוט בשנים.

שפה) בלא ואו באמצע הוא מט, כמ"ש: צדיק מט לפני רשע. וגרע זה א', אחד מחמישים. כי חמישים שערים ניתנו לך חסר אחד. כמו שלומדים, חמישים שערי בינה נמסרו למשה חוץ מאחד. וזהו א' החסר מחמישים, ונשאר מט. וזה גרם לך, צדיק מט לפני רשע. רשע זה ס"מ. מדרגת התשובה היא בינה המתחלקת לג"ר,  וז"ת בסוד אנא בכוח – 49 בחינות שיש שם חוסר שלמות. חוסר שלמות זה נובע שהיא תלויה בזו"ן התחתונים. תודעת האדם יכולה לתכנן, אך לא בשלמות. השלמות תושג עם קניית המדרגה החמישים, ואז תצטרף לכל החמישים של הג"ר. כאן זוכה למדרגת מאה = מודים, שלמות דנשמה. האלף החסרה היא בחינת האמונה, החיבור.

שפו) זה מ"ט ממטה שלך, שכתוב: ומטה האלוקים בידי. המטה שלך הוא מטה משה, ומשום זה א', בינה, חוזרת לך, כמו שלומדים, אלף בינה. היא חוזרת לך בתשובה, ותיכנס בין ו"ו, ותעשה וא"ו, לקיים בך לישראל, הכתוב: וברחמים גדולים אקבצךְ. משם והלאה יתקיים בך, לא ייתן לעולם מוט לצדיק. בזכות התשובה זכה לאות אלף.

 

שפז) בזמן ההוא כשאדם שב בתשובה וקונה את מדרגת האמונה יתקיימו בך שתי מצוות: הקֵם תקים עימו, ועזוב תעזוב עימו. הקם עם ו' עליונה, הוא משיח ראשון, משיח בן דוד. תקים עם ו' שנייה, הוא משיח שני, משיח בן יוסף. עימו, בן עמרם, שעלית לבינה, א' שבאמצע שני ווים, והם ו' במילוי כזה ואו. עמרם – עם בחינת נפש,  רם – מדרגת בינה, יראה, רוממות השם.

שפח) ולמי הקם תקים? לאות ה', המלכות, שנפלה באלף החמישי אחר ע"ב (72) שנים, כמניין עזוב תעזוב עימו. עזוב, אותיות ע"ב ז"ו. ע"ב, ע"ב שמות וייסע, ויבוא, ויט. זו, ראשי תיבות זה ואו. ו' מן יה"ו, ז"א. שָם עזר ולא קיימה. שם, בחמשת אלפים וע"ב שנה. עזר, לעזור לאות ה' הנופלת. ולא קיימה, שאינו עוד זמן הקימה והגאולה. וזהו עזוב תעזוב, עזרה בלבד. שם נוהג הכתוב: יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ; וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ, וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ, שהם ישראל. שע"י התיקונים של יורה ומלקוש בעיתו, נאספים ישראל מהגלות. דגן, ישראל. תירוש, הלויים. ויצהר, הכוהנים. וכן נוהגים התיקונים של לקט שכחה ופאה, לעני ולגר תעזוב אותם. וכאן למדנו מצווה שלישית, לקט שכחה פאה. הקֵם תקים עימו, ועזוב תעזוב עימו, הן מצוות של גמר תיקון. שהרי האדם צריך להיות מאותגר באופן רציף לתקן, ואז נזכה בעזרת השם ל- לקט שכחה פאה, שהבורא לא יעזוב אותנו, העניים, שהם בני ישראל במצב הגלות.

שפט) צריכים לחזור לחזר אחריהם, לקיימם, כי מצד הצדיק, יסוד, הוא העני. עזוב תעזוב, יסוד צדיק. עימו, זה בן עמרם. וזהו, לעני ולגר תעזוב אותם, אתה גר, עַם עני, כמ"ש בך בתחילה, גֵר הייתי בארץ נוכריה שזה רצון שאינו מחובר להשם, דהיינו שמרגישים נוכרים, זרים לאהבת השם.

שצ) אבל הקימה, הגאולה, הוא במדרגה שלך. הקֵם, ו' תחתונה, המילוי של ו', יסוד. תקים עימו, עם בן עמרם, במדרגה עליונה שלך, ת"ת, בשם מ"ה שלך, הויה במילוי אלפין, בגי' מ"ה, שם המפורש בשלמות. אחר ק' ק' של הקם תקים נשארו תי"מ. זה מורה על יעקב איש תם, ת"ת. עימו, עם בן עמרם יקום. הקם, צדיק, יסוד. תקים, זהו תם, ת"ת. משה הוא פנמיות יעקב העולה מהיסוד עד הדעת, וממנו תגיע התקומה, דרך יעקב.

תגיות: בָּנִים אַתֶּם, לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם, עבד, בן

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קכא-קכג
1. מהיכן אנו למדים שעבד ה' זו מדרגה שצריך לעשות עליה תשובה?
2. מה הקשר בין התיקון של "לא יתן לעולם מוט לצדיק" לבין קריאת שמע?
3. מה תפקיד ה-א' בהשלמת המ"ט לשלמות המאפשרת להתגבר על ס"ם הרשע?
4. כיצד מצביעה מצוה זו על גמר תיקון?
5. הסבר את מצות 'לקט שכחה ופאה, לעני ולגר' ביחס לגמר תיקון.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams