038- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיב-קיד מתקדמים |☆ תגיות...

038- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיב-קיד מתקדמים |☆ תגיות אין חדש תחת השמש

מִּשְׁפָּטִים קיב – קיד

 

הַסַבָּא

הָיֶכוֹלֶת לְהַמְלִיך אֶת הַקַּב"הַ לְמַעְלָה מֵעֲדַת הִיא הָיֶכוֹלֶת לְהַרְגִּישׁ שׁלִימּוּת.

כל מה שנעשה תחת השמש הוא בחינת ו"ק, חוסר שלימות, ואז עלול אדם לחשוב שהעולם לא שלם. וזאת מפני שמצפה הוא לראות את שלימות העולם בלי קשר לקב"ה. וכאשר הוא מקבל את החיבור לקב"ה, מבין הוא שאינו צריך להסתכל בחיצוניות השלילית, אלא ביחס של העולם לבורא. על האדם לבוא בענווה ולהבין שאינו מבין בעולם הזה. הבנה זו צריכה להביאו לאמונה שעליו לדבוק בקב"ה שבוודאי מנהל כראוי את העולם. עליו להבין שאינו מבין כלום בעולם חשוך זה, ובוודאי שאל לו התלונן או לתת עצות לקב"ה. ובכל פעם שהוא חווה שלילה, עליו להתכופף לתפיסת הקב"ה למעלה מדעתו.

השם מאפשר לאדם חלש להכיר גם את הרע מאחר ונקודת האמת חלשה אצלו. אצל אדם אמיתי הלב כבר משתוקק לפעול ולהביע את האמת. לאנשי אמת מספיקה האמונה שמשהו אינו ראוי להתנסות בו, אלא הם חכמים הלומדים מנסיון אחרים.

 

 

כשאדם מקבל חוכמה בלי חסדים הוא נק' עשוק. שלמה המלך ראה את השורש לכלל זה.

כאשר השלמות של קו אמצעי היא המוליכה את האדם, דהיינו מתוך השלמות שקו שמאל, הרצון פועל את האמונה, הימין – כאן יכול הוא לראות את העשוקים. רואה הוא מה קורה כאשר מנסים למשוך את התענוג רק לצורך העצמי.

שנ) למה הם הָעֲשֻׁקִים, אֲשֶׁר נַעֲשִׂים, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ? אשר נעשו? אשר גרו, היה צריך לומר. ואם עשיה לשבח הרי היא למעלה מהשמש, ששם מקום השבח והתיקונים. למה אומר תחת השמש?

שנא) ודאי שנעשו. אלא כיוון שעשוקים שם מרוח שלהם, למה באים לעוה"ז בגלגול? כי עשיה בגוף, שהוא בעולם עשיה. אלא הרוחות ודאי נעשו, שנעשו ברוח וגוף בעוה"ז. וכיוון שהשתכלל הגוף שלהם, ורוח נעשה והתלבש בגוף זך ונקי בלא לכלוך של עוונות, בעוה"ז, אז נעשק הגוף כמו שנעשק הרוח. וזהו הגוף, שהס"א נהנית בו יותר מכל. ויש שם רוחות עשוקים אחרים בכמה מינים, שלא נעשו בגופים, שלא התגלגלו לעוה"ז, אבל אלו הם העשוקים שנעשו בגופים. ע"כ כתוב: אשר נעשו. יש גופים שכבר התגלגלו לפעולה, היא עשיה בה יש כבר הרגש חזק המשאיר רושם.

שנב) יש אחרים אשר נעשו, שבני אדם הטריחו את ריבונם. והם, מי שעשק אשת חברו בסתר או בגלוי, ואותו הילד ממזר שנולד מהם, עשוק הוא, בלא רצון אדונם, ובלא ידיעת בעל האישה. אלו המעשים הם עשוקים, והטריחו את הקב"ה לעשות להם גוף, ולצייר להם צורה. אלו הם עשוקים אשר נעשו, אשר ודאי נעשו הגופים שלהם באונס. משום זה אמר שלמה המלך, וָאֶרְאֶה אֶת-כָּל-הָעֲשֻׁקִים, בכל מיני עשוקים אני עומד ויודע, אלו אשר נעשו בעשיה. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. כאשר זה בניגוד להמלצת התורה, עדיין נולד גוף שאינו רצוי, ונק' עשוק.

שנג) כמו אלו, הם העשוקים שכבר נעשו בעורלה, שלקח והִרבה והגדיל הגוף. ועשה אותו. וכשנעשה בן י"ג שנה, עושקים אותו ממנו ולוקחים אותו. הרי עשוקים אשר נעשו. ועל הכול עמד שלמה המלך, ואמר, אני עומד ויודע על כל העשוקים אשר נעשו. מגדילים את האדם ונותנים לו כישרונות, ידע, עוצמה ותאוות להשלמת כלים, ואז לוקחים מהם את הכישרונות הללו שאינם פועלים בקדושה.

שנד) והנה דמעת העשוקים. הכול שופכים דמעות עם טענה לפני הקב"ה. אלו שופכים דמעות, כי העורלה, הס"א, הרבה וגידל אותם עד י"ג שנים, ואח"כ עושקים אותם מהעורלה, והקב"ה לוקח אותם. הרי לך עשוקים, אשר נעשו כבר. גם הס"א באה בתלונה שלוקחים ממנה את המגיע לה בדין.

שנה) בן י"ג שנה ויום, שעבר עבירה, שעונשה מיתה, הורגים אותו. להם יש טענה, ועתידים לומר, ריבון העולם, תינוק בן יומו שחטא, האם דנים אותו בדין? אני בן יומו הייתי, כי אחר י"ג שנים קורא אותי הקב"ה בן, כמ"ש: יְהוָה, אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי, הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ. ריבון העולם, האם לילד בן יום עושים דין? הרי דמעת אלו העשוקים ואין להם מנחם. כשאדם מתחיל לחוש קדושה, מרגיש הוא שעליו לקבל מחויבות ושינוי פנימי, וקשה לו עם מעשיו בתחילה.

שנו) ויש עשוק אחר, שנקרא ממזר. כשנפטר מעולם, מבדילים אותו מיד מקהילת העם הקדוש. ממזר ההוא העני והמסכן, שופך דמעות לפני הקב"ה וטוען לפניו, ריבון העולם, אם אבותיי חטאו, אני איזה חוב עשיתי? הרי מעשיי היו כשרים לפניך. וְהִנֵּה דִּמְעַת הָעֲשֻׁקִים, וְאֵין לָהֶם מְנַחֵם. וכן לכל אלו עשוקים יש להם טענה לפני הקב"ה, ומטענה ההיא אין להם מנחם, ואין מי שישיב מילה על ליבם. אלא יש לחפש אמת כללית ולא פרטית.

שנז) ומה שאמר, והנה דמעת העשוקים, הם, אלו שמתו בחיק אימם, אלו עושים לשפוך דמעות לכל בני העולם, משום שאין דמעות יוצאות מן הלב כאלו דמעות, כי כל בני העולם תמהים ואומרים, הרי דינים של הקב"ה אמת הם, ועל דרך אמת הולכים. אלו ילדים המסכנים שלא חטאו למה מתו? איפה דין אמת שעושה ריבון העולם? ואם בעוונות אבותם הסתלקו מהעולם, למה? ודאי אין להם מנחם. ישנן נשמות שבאות לעולם בגלגלול מסוים לא בשביל עצמן אלא בשביל מישהו אחר.

שנח) וְהִנֵּה דִּמְעַת הָעֲשֻׁקִים דמעה ההיא שלהם, בעולם ההוא, הם מגנים על החיים. יש מקום המתוקן בעולם ההוא, שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם, והקב"ה אוהב אותם ומתדבק בהם, ומתקן בהם ישיבה העליונה שלו. ועליהם כתוב: מִפִּי עוֹלְלִים, וְיֹנְקִים  יִסַּדְתָּ-עֹז. ולמה עולים שם? הוא כמ"ש לְמַעַן צוֹרְרֶיךָ לְהַשְׁבִּית אוֹיֵב  וּמִתְנַקֵּם. וכן יש מקום אחר לבעלי תשובה.

שנט) עשרה דברים נבראו בערב שבת. וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים  הֵמָּה; וְהַמִּכְתָּב, מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת. המכתב מכתב אלוקים. מהו הראיה מכאן, שהיה בערב שבת? בכל מעשה בראשית לא כתוב שם מלא, אלא אלוקים. בכל מה שנברא. עד שכל המלאכה השתכללה בערב שבת ונקרא הויה אלוקים, שם מלא. כל הדברים הללו נבראו לפני האדם, רק שלא באו לידי גילוי.

שס) אע"פ שבשם אלוקים נברא הכול, לא השתכלל בעשיה כל מה שנברא עד ערב שבת. בשעה ההיא השתכלל הכול בעשיה, שכתוב: מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה – מִכָּל-מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה. כלומר, שעמדה במעשה. וע"כ כתוב: והלוחות מעשה אלוקים. כאשר השתכלל העולם בשם אלוקים במעשה בערב שבת, ולא לאח"כ שכתוב: יְהוָה אֱלֹהִים. ובזה השתכלל העולם ועמד על קיומו.

שסא) בשעה ששבר משה את הלוחות, שכתוב: וישבר אותם תחת ההר, צף הים אוקיינוס ממקומו, ועלה להטביע העולם. מיד: וַיִּקַּח אֶת-הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשׂוּ, וַיִּשְׂרֹף בָּאֵשׁ, וַיִּטְחַן, עַד אֲשֶׁר-דָּק; וַיִּזֶר עַל-פְּנֵי הַמַּיִם. קם משה על מי אוקיינוס, ואמר, מים מים, מה אתם רוצים? אמרו, הרי לא התקיים העולם אלא על התורה בלוחות, ועל התורה ששיקרו בה ישראל ועשו עגל הזהב, אנו רוצים לשטוף את העולם.

שסב) מיד אמר להם, הנה כל מה שעשו בעוון העגל מסור לכם, ולא די כל אלו האלפים שנפלו מהם? מיד, וַיִּזֶר עַל-פְּנֵי הַמַּיִם. ועוד לא היו משתככים המים, עד שלקח מים ממימי אוקיינוס והשקה אותם. מיד שקע האוקיינוס במקומו.

תגיות: אין חדש תחת השמש

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב