012- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לד-לו למתקדמים |☆ תגיות:...

012- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לד-לו למתקדמים |☆ תגיות: שירת הים, תפילה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה לד – לו

אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר

שִׁירַת הַיָּם חשׁוּבָה מִכָּל שְׁאָר תִּשְׁבָּחוֹת שֶׁבָּעוֹלָם.

שבח גדול בשירת הים, על זה שהקב"ה נתן לנו את הדבר בגדול ביותר, שהוציא אותנו ממצרים, מהתפיסה של עבודה זרה, ממצריי הנפש, לכן תפילה זו היא הסמוכה ביותר לתפילת שמע.

כשאדם בא להתפלל, קודם כל עליו לוותר על עצמו, דהיינו הקורבנות שאומרים בתחילה, כדי להקריב את צד הדומם צומח חי שבנו, ואז כשבאים להתחבר עם המלך יש לשבח אותו. בתפילה יוצרים חיבור נפשי לאני שלנו לעולם הבא. וכדאי לכל אחד לכוון ולהתקין את עצמו בהזדמנות הגדולה שיש בתפילה ויתייחס אליה במלא הרצינות. גם אם לא מרגיש, הנשמה מרגישה.

משווה את שירת הים למלך המשיח, ששניהם קשורים לבחינה של גאולה מהקליפות, גאולה ראשונה ואחרונה, שכתוב אז ישיר – אז הוא בחינת עולם הבא שהוא שילוב עבר ועתיד, וגימטרייה נשמה – 8. ומי שזוכה בשירה זו, דהיינו שע"י שירת הים על האדם להרגיש את אהבת השם על עניין הגאולה ממצרים.

צה) וכולם מיתקנים בסדר של ישראל שמתקנים למטה, באלו שירות ותשבחות, ובתפילה שמתפללים ישראל. כיוון שאלו ג' מחנות מזדמנים, אז ישראל פותחים בשירה ומזמרים לפני אדונם. ומחנה האחד, הממונים לשבח לאדונם ביום, מזדמנים עימהם ומזמרים עימהם יחד באלו השבחים של דוד המלך.

צו) בזמן שמסיימים ישראל השבחים של תשבחות דוד, אז אומרים התשבחה של שירת הים. ותשבחה זו, למה היא בתיקון אחרון אחר שבחים של דוד? והרי תושב"כ קדמה לתשבע"פ, וקדמה לנביאים, וקדמה לכתובים, וכמו שהיא קדומה, הלוא כך צריכים להקדימה?

צז) אלא מתוך שכנ"י, המלכות, מיתקנת מתושב"כ, ע"כ צריכים לומר השירה בתחילת תיקוניה, סמוך לתפילה בישיבה, ותשבחה זו של שירת הים חשובה מכל שאר תשבחות שבעולם. והמלכות אינה מיתקנת מכלום כמו שמיתקנת מתשבחה זו, ומשום זה היא סמוכה לתפילה בישיבה, לתפילת יוצר.

צח) בה בשעה שנאמר שירת הים, מתעטרת כנ"י בכתר, שעתיד הקב"ה לעטר את מלך המשיח. וכתר ההוא מפותח וחקוק בשמות הקדושים, כמו שהתעטר הקב"ה ביום שעברו ישראל את הים והטביע כל מחנות פרעה ופרשיו. משום זה צריך האדם לשים רצונו בשירה זו. וכל מי שזוכה בה בעוה"ז, זוכה לראות את מלך המשיח בתיקון כתר ההוא, ובכלי זין, שהוא חגור, וזוכה לשבח שירה זו שם.

צט) כיוון שהגיע האדם ל"ישתבח", לוקח הקב"ה כתר ההוא ושם אותו לפניו. וכנ"י, המלכות, מתחילה להיתקן לבוא לפני מלך העליון, ז"א. וצריכים לכלול אותה בי"ג מידות הרחמים העליונות, שמהן מתברכת. והם י"ג מיני בשׂמים עליונים כמ"ש: נרד וכרכום, קנה וקינמון. וכאן הם: שיר, שבחה, הלל, זמרה, עוז, ממשלה, נצח, גדולה, גבורה, תהילה, תפארת, וקדושה. הרי י"ב. ואח"כ לחבר אותה עימהם ולומר, ומלכות. והם י"ג. כי היא מתברכת מהם. היא בחינת הגדלות שמקבלת מהם. כדי שאדם יוכל להתברך עליו לכוון בי"ג מידות שהן הברית, לזכות גם באהבה.

ק) וע"כ צריך, בשעה שהמלכות נכללת בין י"ג מידות, לשים לב ורצון בזה, ולא לדבר כלל ולא להפסיק ביניהם. ואם מפסיק ביניהם, יוצאת מתחת כנפי הכרובים שלהבת אחת, וקורא בכוח ואומר, פלוני שהפסיק גאות הקב"ה, יִכלה ויפסוק חייו, שלא יראה גאות המלך הקדוש, כמ"ש: ובל יראה גאות ה'. משום שאלו י"ג הם גאות ה'.

קא) מכאן והלאה אל ההודאות. זהו מלך עליון, מלך שכל השלום שלו כמ"ש: שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, ז"א. כי כל אלו השבחים שמקודם היו לכנ"י, המלכות, כשהיא משתבחת במחנות שלמטה. משם והלאה, יוצר אור ובורא חושך. אלו הם תיקונים של עולם העליון, ז"א.

קב) א"ב שבראשי תיבות, אל ברוך גדול דעה, הם תיקונים של עולם התחתון, מלכות, שבראשי תיבות כ"ב (22) אותיות קטנות, משום שיש אותיות גדולות ואותיות קטנות. אותיות קטנות הן בעולם התחתון, מלכות, אותיות גדולות הן בעוה"ב, בינה.

קג) הן גדולות בכל, מב' טעמים, הן אותיות גדולות בעצמם אפילו כשבאים ביחידות, והן גדולות בעת שאלו האותיות מתפשטות יותר, כל אות ואות באה במרכבה הראויה לה, שבח של שבת, שאלו האותיות של שבח. אל אדון על כל המעשים. ברוך ומבורך בפי כל הנשמה. אלו האותיות מתפשטות בחמש חמש תיבות, כי ב"אל אדון" יש חמש תיבות, וכן ב"ברוך ומבורך". שהם כנגד חמישים שערים של עוה"ב, בינה, שהן ה"ס כח"ב תו"מ, שכל אחת כלולה מעשר.

קד) שתי אותיות אחרות, שהן בסוף השבח של אל אדון, ש' ת', הן בשש שש תיבות, שהן כנגד ו"ק חג"ת נה"י של עוה"ב, בינה, ויוצאות משם: ש, שבח ייתנו לו כל צבא מרום. ת, תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש.

תגיות: שירת הים

שאלות לחזרה ושינון בזהר היומי תרומה לד-לו
1. מדוע "שירת הים" שהיא מהתורה נמצאת בתפילה לאחר התשבחות של דוד המלך שהם מהכתובים והרי התורה שבכתב קדמה לתורה שבע"פ?
2. כיצד מתאר וקושר את גודלה של "שירת הים" למלך המשיח?
3. מימתי מתחילה המלכות להתתקן לבוא לפני המלך העליון ומדוע כוללים אותה בי"ג מידות?
4. מה אומר הזהר הקדוש שקורה לאדם שמפסיק בין "ישתבח" לברכת "יוצר אור"?
5. מהו התיקון של "אל ההודאות" וכיצד הוא קשור לשלמה המלך?
6. במה שונה "יוצר אור ובורא חושך" מ"אל ברוך גדול דעה וכו' "?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב