040- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיח-קכ למתקדמים I תגיות:...

040- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קיח-קכ למתקדמים I תגיות: בניית המשכן בלב , משכן

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קיח- קכ

מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ

אדם צריך לפעול כך שרוח החוכמה תוּשב אל ליבו, כך שהשראה זו תנהל את כל פרטי חייו. זו בחינת ההוד, המצפן הרגשי שבלב אותו יש לפעול בשלושה קווים, דהיינו לבנות תיבת נוח כמסגרת אמונית שומרת מפני הדינים והמקרים. הסכנה הגדולה שפוגמת במסגרת זו היא גאוותו של האדם.

 

שסג) ויקחו לי תרומה. סוד הסודות ליודעי חכמה. כשעלה ברצון סתר כל הסתרים, כתר, לעשות יקר לכבודו, השיב רוח מנקודה עליונה, חכמה, רוח חכמה, הנמשך מלמעלה למטה, למלכות שהיא הכלי, כי החכמה מתגלה רק במלכות. ועשה שם תיקונו, כדי להתיישב בעוה"ז במקום של רצון בני האדם שם צריכה להתגלות השכינה. ועשה שם תיקון, משום שאם לא היה עיקר ושורש של עוה"ז מתוקן במלכות, לא היה כלי להשפיע בעוה"ז כלל. ואם לא ישפיע לעוה"ז, היה העולם נאבד מיד, ולא היה יכול להתקיים אפילו רגע אחד. אבל משום שעשה תיקון במלכות, מעוה"ז, מתמלאת המלכות מצד אחד להשפיע לעוה"ז, ומצד אחר להשפיע למלאכים העליונים. והכול ניזונים ממנה ביחד. בכל השתלשלות האנושות ישנו צד אשר מביא את רוח ההשפעה החוכמה המתגלה דרך הלב, המלכות,  ויש מי שמנסה להסיר אותה. כך אדם לוקח על עצמו החלטה, ולאחר מכן רואה שאינו עומד בה. לכן עליו להיכנס למסגרת ברורה שתשמור עליו.

שסד) שלמות תיקונו של רוח הזה, שהוא אור המלכות, הוא רוחם של הצדיקים בעוה"ז. רוח זה נשלם בזמן שחנוך ויֶרד ומהללאל היו בעולם, וכשהתרבו רשעי עולם, הוסרה שלמות מהרוח. ואח"כ שאבדו במבול בחינת הדין המופיע בעולם כתוצאה מהסתלקות רוח החוכמה, שנותנים לרשעים שליטה, בא נוח והשלים אותן. בא דור הפּלגה והוסרה השלמות מהרוח, בא אברהם והשלים אותו. באו אנשי סדום והסירו אותו, בא יצחק והשלימו. באו פלשתים ורשעי הדור והסירו השלמות ממנו, באו יעקב ובניו, שהיו מיטה שלמה בלי פסול, והשלימו אותו.

שסה) יצאו מארץ הקדושה וירדו למצרים, התעכב הרוח בשבילם במצרים, ומשום שחזרו שם ישראל למעשים של המצרים, נכנע הרוח והוסר השלמות ממנו, עד שיצאו ישראל ממצרים, ובאו לעשות משכן. אמר הקב"ה, רצוני לדור ביניכם שזה תפקיד האדם לפנות מקום בליבו לקדושה, לצדיקות העליונה. ובוודאי שאין מספיק בבניית משכן חיצוני, אלא בכוונה ורצון לעשות נחת רוח לבורא, משכן כמרכז רוחני אליו שואפים האנשים, אבל איני יכול עד שתתקנו רוח שלי, אור המלכות, שישרה בתוככם. כמ"ש: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

שסו) וזהו שכתוב: ויקחו לי תרומה, השכינה, רוח המלכות. אמר משה להקב"ה, מי יכול לקחת אותה ולעשות אותה אולי רק צדיקים יכולים להגיע למדרגה? אמר לו, משה, לא הוא כמו שאתה חושב, אלא מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תקחו את תרומתי. מהרצון והרוח שלהם תיקחו אותה ותשלימו אותה. הכי חשוב זה לב נדיב ואוהב.

שסז) כשבא שלמה, התקין רוח ההוא של המלכות בשלמות של מעלה, של הבינה, כי מיום שנשלמה למטה בימי משה, לא הוסרה שלמות ההיא שלמטה ממנו מכאן שתיקון העולם העליון, ההכרה העליונה קודם לתיקון הלב. כיוון שבא שלמה השתדל להשלים אותו מלמעלה, והתחיל לתקן מראה עולם העליון, ז"א, כדי לתקן ממראֶה ההיא את עולם התחתון, המלכות. וזהו, אשר לשלמה, ז"א.

תגיות: בניית המשכן בלב

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קיח-קכ
1. מי היא רוח החכמה מהיכן היא נמשכת והיכן היא מתבטאת?
2. מדוע עשה תיקון זה של השראת רוח החכמה במלכות? דהיינו מה יקרה אם לא תהיה רוח החכמה הזו ומה אם כן?
3. ספר על השתלשלות רוח החכמה בהשתלשלות האנושות, מתי הגיעה ומתי סרה?
4. מהי תשובת הקב"ה למשה ששואל מי יכול לקחת את רוח החכמה הזו ושוב להביאה לקיום לאחר היציאה ממצרים?
5. מהי התוספת של שלמה המלך לקיום רוח זו? כיצד קשור לבית המקדש?
6. כיצד אתה עוזר באופן אישי לרוח זו לשהות בתוכך?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב