082- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמד-רמו למתקדמים I תגיות:...

082- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמד-רמו למתקדמים I תגיות: אור זרוע תדיר, אור מים רקיע

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רמד- רמו

אור זרוע תדיר

הרוצה לילך בדרך חיים, יקשור עצמו לתּוֹכחוֹת מוסר.

הקב"ה רוצה לשמור את דרך החיים, לכן שם להם גבול מאד ברור הנק' תוכחות מוסר. הייסורים הנראים לאדם כדבר רע, הם לבושים שבאים למרק עוונותיו, בתנאי שיודע ומבין שעליו לחבר אותם לימין, לדרך החיים, לתורה, לאהבה.

לכאורה ישנה סתירה בפסוק: כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר וְדֶרֶךְ חַיִּים, תּוֹכְחוֹת מוּסָר, אך יש להבין שבמקום שבו את חש את האור, את הטוב, חייב להיות גבול, "תוכחות" כיצד ליישם אותו בכדי לא ליפול להפקרות.

דבר יקר צריך לשמור היטב, לכן דרך חיים מחייבת את הגבול שהמוסר עושה בכדי להפיק את החיים. במי שיש תוכחות, ייסורים על זה שאינו הולך בדרך תורה, על זה שהוא מרוחק מהקב"ה – ייסורים אלו הם הגדר לשמירה על הנתיב הנכון של דרך החיים.

ישנם בחיים מחלוקות בין שמאל לימין, אך רק הקו האמצעי הוא הניצחון, דהיינו שילוב שניהם כשהשמאל מתכופף לימין ושניהם באים לשלום, לשלמות.

וכך כדי ליצור אדם אי אפשר רק קו ימין שיהיה כולו חסד, וגם לא רק קו שמאל,  אלא קו אמצעי כדי שיחבר ביניהם. חייב אדם שיהיו לו גבולות, מפני שרק חסד מתפשט גם למקומות לא נכונים, בד"כ לתענוגות אסורים. ואם רק שמאל, אז אין הוא יודע להעריך תענוגות אמתיים שהבורא נותן לו בחיים, לכן צריך האדם להיות באיזון ומיזוג נכון.

 

תחילת הצמיחה היא במקום חשוך, בגלות, בצד שמאל.

גם בזמן הגלות, זריעה אינה כמו בגמר תיקון, אין האור מגיע תדיר.

תשמג) כעין זה ותורה אור, התורה ניתנה מצד אור הראשון, וכך היא נזרעת תמיד בעולם, ועושה תולדות ופירות, ואינה שוקטת לעולם, ומפרי שלה ניזון העולם. הפרי של הזריעה של האור הראשון שנזרע לצדיקים.

תשמד) וְדֶרֶךְ חַיִּים, תּוֹכְחוֹת מוּסָר. שני דרכים הם, אחד אורח חיים, ואחד בהיפך ממנו. הסימן של אורח חיים הוא תוכחות מוסר. כי כשרוצה הקב"ה לשמור את אורח חיים הזה, נותן עליו, מי שמכה ועושה תוכחות מוסר לבני העולם. והוא כמ"ש: ואת להט החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. וע"כ דרך חיים הוא תוכחות מוסר. כי מי שיש בו תוכחות, כלומר ייסורים, ודאי שמעוררים אותו ללכת באורח חיים ההוא, ששם שורה תוכחות מוסר.

תשמה) כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר וְדֶרֶךְ חַיִּים, תּוֹכְחוֹת מוּסָר,

מקרא זה אין תחילת המקרא דומה לסופו, וסופו אינו דומה לתחילתו. כי מתחיל באור תורה ומצווה ומסיים בתוכחות מוסר. אלא הכול במקרא הזה סוד האמונה, המלכות. כי נר מצווה, זהו שמור, המלכות. ותורה אור, זהו זכור שהוא ז"א. ודרך חיים תוכחות מוסר, אלו הם הגזרות והעונשים שבתורה. והכול הוא האמונה, כלומר לתיקון המלכות, וזה צריך לזה, שיהיה הכול כראוי. צריך תוכחת מוסר כדי שיהיה נר מצווה הכולל שמור וזכור, שמאל וימין הבאים ביחד, וכשלא יודעים לחבר את התוכחות מוסר לדרך חיים נראה שהתוכחות הם כדבר רע, ואין מפיקים מהם את התכלית.

אור מים רקיע

 תשמו) על האור, המדליק ומאיר לנר הזה, המלכות, כתוב באהרון, בהעלותך את הנרות, משום שהוא בא מצד אור ההוא, שכתוב בו, יהי אור ויהי אור. כתוב: יהי אור, למה צריך לכתוב: ויהי אור? צריך לכאורה לכתוב ויהי כן. יהי אור, אור הראשון, ימין, חסד, מידתו של אהרון הכוהן, לקץ הימין. ויהי אור, השמאל שיוצא מימין, כי מימין יוצא השמאל. וע"כ, ויהי אור, הוא שמאל. יהי אור, נקודת החולם, קו ימין, שממנה מתחילה ההתפשטות בי' הנכנסת לאור הבינה, ונעשה אויר. ויהי אור, זה אור שכבר היה, י' שמיעטה את אור הבינה לאויר, מלכות שעלתה למקום בינה חזרה ויצאה משם למקומו, וחזר אויר הבינה להיות אור, שזה נקודת השורוק, קו השמאל. הרי, יהי אור, הוא אור הראשון, הנשאר בבינה, בנקודת החולם, אויר, חסד. ויהי אור, קו שמאל, נקודת השורוק. מלמד כאן על שתי בחינות, יש אור מימין, שורוק עליו כתוב יהי אור, ובפעם השנייה אור חוכמה שבא מהשמאל שהתכלל בימין כדי להיטיב, גלות טובה שבאה מהימין להביא הכל ליחד.

תשמז) מכאן משמע, ויהי הראשון הכתוב בתורה, הוא בצד השמאל. ומשום זה, ויהי, אינו סימן ברכה, משום שבקו השמאל יוצא חושך, שהחשיך פני העולם, שהוא מלאך המוות. והוא יצה"ר. כי כשנגלה עשיו ומעשים שלו, היה ב"ויהי" הזה שכתוב: ויהי עשיו איש יודע ציד. והתקיים בויהי איש יודע ציד, שיודע היצר הרע לצוד לבבות, לפתות בני העולם, שלא ילכו בדרך הישר.

תשמח) וירא אלקים את האור כי טוב. זהו העמוד העומד באמצע, קו האמצעי, שעומד ואוחז בצד זה ובצד זה, מכריע ומייחד ימין ושמאל זה בזה, כאשר היה השלמות של שלושה צדדים, ג' קווים, כתוב בו, כי טוב, מה שלא היה בב' קווים האחרים, ימין ושמאל הרומזים בכתוב: יהי אור ויהי אור, שלא כתוב בהם, כי טוב, משום שלא היה שלמות עד אור השלישי, של קו האמצעי, שהשלים לכל הצדדים. וכיוון שבא השלישי הזה, אז הבדיל המחלוקת של ימין ושמאל, שכתוב: ויבדל אלקים בין האור ובין החושך. שהימין הוא האור, והשמאל הוא החושך. וקו האמצעי עשה שלום ביניהם ונכללו זה בזה. שע"י זה נשלמו שניהם.

תשמט) ועל שהן חמש מדרגות, חג"ת נ"ה, שנפרשו ונמשכו מאור הראשון, ע"כ ביום א' כתוב: אור, ה"פ, וכולן מצד ימין, שכל ה"ס חג"ת נ"ה נמצאות בשליטת הימין, חסד. וכשנכללו בצד שמאל, נכללו במים הנוסעים מימין, כי הימין מפשיר ע"י החסדים הקיפאון שבשמאל, ועושה אותו למים נוזלים. ומשום זה ביום ב' של מעשה בראשית, שהוא שמאל, כתוב: מים, ה"פ, כנגד חג"ת נ"ה שבקו שמאל. וכשנשלמו ימין ושמאל בקו האמצעי, רקיע, כתוב ה"פ רקיע. כנגד חג"ת נ"ה שבקו האמצעי. וע"כ אור מים רקיע, כנגד ג' מדרגות, ימין שמאל אמצע, שבכל אחד מהם נכללו חמש מדרגות חג"ת נ"ה, וע"כ כתובים אור, מים, רקיע, ה"פ בכל אחד ואחד.

תשנ) באלו אור מים רקיע הצטייר ונחקק בחקיקות צורת אדם, שהוא בתחילה אור מקו ימין, ואח"כ מים מקו שמאל, ואח"כ התפשט ביניהם קו האמצעי, הרקיע, חקיקת החקיקה של צורת אדם

תשנא) והוא דומה, כעין החקיקה של ציור צורת אדם כשנולד. כי בלידת האדם מתחילה הוא זרע, אור, כי האור של כל איברי הגוף הוא הזרע, שכתוב: אור זרוע, זרע ההוא ממש. שהוא הזריעה דנקודת החולם וקו ימין דהיינו בתחילה רק בנקודת המחשבה, בדעת. ואח"כ זרע שנקרא אור מתפשט ונעשה מים, נקודת השורוק וקו השמאל. ובלחות המים נחקק יותר ומתפשט בהתפשטות תוך אלו המים, התפשטות צורת הגוף לכל הצדדים. כיוון שהצטייר ונחקק ציור וצורת הגוף, נקרש ההתפשטות ונקרא רקיע, נקודת החיריק וקו האמצעי. וזהו רקיע בתוך המים. ואחר שנקרש, כתוב: ויקרא אלקים לרקיע שמיים, שכבר נקרש לחות הגוף שהיה במים. שאז נגמר בחינת האדם, ז"א, שמיים, והוי"ה שלו במילוי אלפין, יוד הא ואו הא, שבגי' אדם. הרי שלידת האדם דומה להאצלת ז"א מבינה. לחות, פירושו, שזה נכנס בגבולו של זה, כטבע הלח. קרישה, פירושו, שכל אחד שומר על גבולו ואינו נכנס בתחום חברו, כטבע היבש.

תגיות: וְדֶרֶךְ חַיִּים, תּוֹכְחוֹת מוּסָר

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רמד-רמו
1. מה הסימן של אור חיים ומדוע?
2. מה ההבדל בין הכתוב "יהי אור" ל"ויהי אור" ומדוע נצטרכו שניהם?
3. מהיכן אנו לומדים את הקשר בין עשו ל"ויהי" ומה זה מצביע על תכונת עשו?
4. מה מחבר בין הימין לשמאל ומהיכן אנו רואים את הקשר בין אור מים ורקיע בפסוקים?
5. הסבר את המשל של לידת האדם ב-ג' שלבים עד שנגמר בחינת האדם.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams