083- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמז-רמט למתקדמיםI תגיות: אור...

083- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רמז-רמט למתקדמיםI תגיות: אור מים רקיע

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רמז- רמט

אור מים רקיע

אל תהיה אדם סיבתי, אלא מטרתי.

השאלה היא מה מניע את האדם, האם אילוץ, דהיינו סיבה שמכריחה אותו לפעולה, או שבוחר הוא בפעולה המקדמת אותו למטרה. כאשר אתה בא לעשות שינוי בחיים, אל תחפש את הסיבות שהביאו אותך לפעולה אלא בחר בהתקדמות ע"י כוח הולדה של התחדשות, שינוי מקורי של התקדמות. זהו כוח המופשט שבאדם, כוח של רעיון תוך עזיבת האני הכוזב שבא לתרץ מדוע לא. הפנימיות קודמת לחיצוניות למרות שניראה הפוך, זהו פוטנציאל שקיים בכל אחד, כוח לעשות שינוי כעין יש מאין. כך ניתן לראות שכל השינויים המשמעותיים בחיים נובעים מכוח האמונה של פעולה להגיע לאהבה.

אור הוא כוח המחשבה, מים הם קו שמאל הקפוא שהפשיר ומיעט את הרצון לקבל לעצמו, ומצב המים התפשט לגוף, הגיבוש והעיצוב עצמו נעשה ברקיע.

כאשר אדם מייצר דבר נפשי, השייורים הופכים לקללה. אדם ישר גאה בדרכיו ומסוגל לפתור כל משימה במסגרתו, בתוך הגבולות שקבעה התורה.

הרקיע הוא המסך המחבר בין מים שבאו מקיפאון השמאל ע"י חסדי אור שבימין. ושלושתם, אור מים ורקיע הם כצורת אדם שבא כאור בצורת המחשבה, אור ההופך למים ואז מתגבש לצורת הגוף.

תשנב) כיוון שנברר הגוף ונוקה בניקיון, לחות שנמשך ונשאר ממנו, הוא הפסולת הנעשה ע"י היתוך, והם מים הרעים העכורים, שמהם נעשה הפסולת, שהוא המקטרג לכל העולם, הס"א, ונעשו זכר ונקבה, אח"כ, כשירדו מים עכורים האלו, והותכו למטה בצד שמאל, יצאו, הזכר והנקבה של הס"א, לקטרג על כל העולם. אשרי הוא מי שניצל מהם. מטרם ביאת קו האמצעי, הרקיע, היו הימין והשמאל לחים, שהיו במחלוקת שכל אחד נכנס בתחום של חברו, והיה רוצה לבטל את חברו. וכשבא קו האמצעי, בכוח המסך דחיריק שבו, מיעט את השמאל, ועשה שלום ביניהם, שהימין יאיר מלמעלה למטה, והשמאל רק מלמטה למעלה. ובכוח המסך של קו האמצעי, שנקרא רקיע, הקריש את הגבולים הללו חוק ולא יעבור. ונאמר שהקרישה נעשה בכוח הרקיע. אמנם לא נגמר הקרישה למעלה בבינה, אלא אחר שירד קו האמצעי למקומו, שהוא ז"א. ומזה תבין שאותה הלחות שנשארה בגוף ולא נקרשה, הוא פסולת, כי זה מורה שהחלקים ההם לא קיבלו הכרעת קו האמצעי, והימין ושמאל שבהם הם במחלוקת כמקודם ביאת קו האמצעי. ולפיכך נעשה ממנה זכר ונקבה דקליפות. אמנם זה לא נעשה במקום עולם האצילות, אלא למטה בבי"ע, כשירדו משם לבי"ע, והתדבקו בשמאל ורצו לבטל את הימין, אז יצאו לקטרג על כל העולם, כי רצו לבטל את החסדים שמהם נבנה העולם. התוצר אותו צריך האדם להפיק הוא יתר דבקות. בכדי ליישם זאת על השמאל, על הפרטיות, על הרצון לקבל לעצמו להתכופף לימין, לאידיאה העליונה. התכללות זו מחויבת לצורך התיקון, היא מזינה גם את הקליפות ולכן נוצרת פסולת. בתהליך זה הקליפות מנסות לבטל את התיקון החלקי שנעשה כדי לחזור למצב לפני מיעוטם. רק קו אמצעי, הרקיע מאפשר לתת את הגבול הראוי, כאמצעי שבא לבטא את הימין.

תשנג) כיוון שיצא המקטרג, כתוב: יהי מארת, חסר ו', לשון מארה וקללה, שנמשכה מחלת אסכרה בילדים, שהורגת הילדים שלא טעמו טעם חטא, מחמת חטאים של המולידים, והתמעט אור הלבנה. ואח"כ כתוב: והיו למאורות, בשלמות שניהם יחד. נשלמו ע"י רקיע השמיים, קו האמצעי, ת"ת דז"א, כי כשעלתה המלכות והתחברה ברקיע השמיים, אז, והיו למאורות, ששניהם יחד היו אורות שלמים, שאינם פגומים כלל. כי ז"א, השמש וקו ימין, והמלכות, הלבנה וקו שמאל, נכללו ונשלמו זה מזה ע"י קו האמצעי, ת"ת דז"א.

תשנד) התחיל לצחוק אותו הילד, ושמח. אמר להם, זה שאמרתי שנברר כאן עניין האדם, באור שהוא זרע, ואח"כ נעשה מים, ומתוך מים האלו התפשט הרקיע, שהוא צורת האדם, כמו שהערתי, זה צודק, כשנעשה זה במעי אישה, שהרי אין הזרע מצטייר אלא בתוך מעיים של הנוקבא להתפשט בה צורת האדם. וכאן אם אלו חמש מדרגות, חג"ת נ"ה של אור מים רקיע, הם צורת אדם, לפי זה, באיזה מקום הצטייר והתפשט צורה זו תוך המים?

תשנה) לא הצטייר בתוך הנקבה שהוא עוה"ב, בינה. כי לא הצטייר ציור וצורה, כראוי, עד שיצאו לחוץ מהבינה ואח"כ נגלמו ונקרשו. כי הקרישה בכוח המיעוט שבמסך דחיריק שבז"א שעלה לבינה בקו האמצעי, ואין כוח המסך שבז"א יכול לשלוט בכל כוחו במקום בינה, ג"ר, אלא רק אחר שיוצא ממנה למקומו. עוה"ב, בינה, הוא האומן של כל מעשה בראשית, אלקים הכתוב שם, כמ"ש: ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור. וכן, ויאמר אלקים, יהי רקיע. הרי שהבינה היא האומן, המאציל, שעושה הציור של אור מים רקיע. ואיך תאמר, שהציור והצורה נעשה בבינה?

תשנו) ולא הצטיירה צורת אדם בנוקבא שלמטה, המלכות, שהרי עוד לא הייתה המלכות, כי אח"כ, כשיצא צורת אדם הזה, שבאור מים רקיע, ז"א, יצאה עימו הנוקבא, הרי שלא הצטייר צורת אדם בה. וא"כ, באיזה מקום הצטייר ונחקק זרע של אור מים רקיע, להיות חקיקה של צורת אדם?

תשנז) אלא זה סוד עליון, אדה"ר, ז"א דאצילות, אור מים רקיע, נחקק והצטייר בלי נוקבא דהיינו מתוך בחירה בתכלית ולא מתוך אילוץ סיבתי המכריח תוצאה במעי הנקבה. כך הייתה הבחירה ביתר דבקות. נקבה היא סיבה המביאה לתוצאה של לידת דבר חדש, אדם השני, אדם דבריאה, מן הכוח והזרע של אדה"ר נחקק והצטייר בתוך הנוקבא, המלכות דאצילות.

תשנח) הזוהר מפרש דבריו, אדה"ר, ז"א. החקיקה של ציור וצורת הגוף, לא הייתה בנוקבא, והיה בלי ציור כלל, שלא נגלם ונקרש בעודו בבינה, עד שיהיה ראוי לכנותו צורה. והצטייר ונחקק למטה מעוה"ב, למטה מבינה בלי דכורא ובלי נוקבא, אלא, אלו כ"ב (22) אותיות דז"א שנחלקו בו לג' קווים, נגלמו ונקרשו תוך המידה, המסך דחיריק שבקו האמצעי, שנקרא רקיע שבסיבתו נקרשו האותיות. והצטייר ונחקק בהם אדם.

והאותיות בדרך הישר בסדר שיצאו מאור הראשון שבבינה, ז' אותיות, מן א' עד ו', קו ימין, נמשכו אל המידה שברקיע, והתחילו להיחקק ולהצטייר, ונזרע אור הזה בתוך הרקיע, ז"א, תוך המידה, המסך וקו המידה שבו. ואחר שהגיע האור, קו ימין, לתוך המידה, נמשך בו קו השמאל, וחזר שם האור להיות מים במים. ואח"ז התפשט הרקיע, קו האמצעי עצמו, מכוח ב' הקווים, שהאירו ונכללו בו, בציור אדם, צורה כראוי, שנגלם ונקרש כל צורכו. שאז נגלמו גם ב' הקווים ימין ושמאל.

תשנט) לאחר שהתקשטה הנוקבא, שנבנתה ע"י או"א, וחזרו ז"א והנוקבא פב"פ, אז צורת אדם הזו, ז"א, בא בהשתוקקות אל הנוקבא, ושם בנוקבא נחקק והצטייר, אדם השני דבריאה, כצורה שלו. ועליו כתוב: ויולד בדמותו כצלמו. כי אדה"ר שלמטה הוא כנגד ז"א, ואדם השני, שהוא בנו שת, הוא כנגד אדם השני של מעלה. זה הצטייר תוך הנוקבא דז"א, מה שלא היה כן הראשון, ז"א, כי הראשון הצטייר בעצמו במדידה שבתוך המידה, שהוא המסך דחיריק שבו עצמו, ולא בנוקבא.

במחשבה מופשטת עדיין לא נברא הדבר, ואז אין צורך של נקבה, שהרי מחשבה מופשטת אינה מתפשטת לגוף ללא הנקבה, צד הרצון.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רמז-רמט
1. ממה נעשים הפסולת שהוא המקטרג לכל העולם?
2. מדוע כתוב "יהי מארת" בלי ואו ואח"כ כתוב "יהי מאורות" עם ואו?
3. מהי הנקבה שמולידה את אדה"ר? מהן ב' התשובות של בעלי הזהר ופוסלם? ומהי התשובה האמיתית?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams