084- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנ-רנב למתקדמים I תגיות:...

084- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנ-רנב למתקדמים I תגיות: קין הבל שת אנוש מהללאל

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רנ- רנב

קין הבל שת אנוש מהללאל

ההשגחה מאתגרת לתקן, ואל לו לאדם לחפש לברוח לתענוג פרטי.

כשאדם מרגיש חיסרון בנפשו ידע שכל דבר המגיע אליו, בא כדי לתקן. האדם מאותגר בהשגחה לתקן מבלי שתמיד ידע איזו אות/חיסרון עליו לתקן.  גם על התיקון והקושי יש להודות ולא לבוא בגאווה שמגיע יותר ויותר תענוג. על האדם להסכים לתקן את המקרים והמחשבות שמזמנים לו מלמעלה מבלי לתת ללב המקולקל להוליך אותו. תיקון מתחיל ברכישת אמונה וחיבור זכר ונקבה, דהיינו לכופף את הרצון לפי האידאה העליונה.

מלמד כאן על תהליך תיקון העולמות ע"י האדם. הנחש בא על האישה, דהיינו שהתחברה עם צד הטומאה, עם האות/חיסרון שאשר מחזיק בדעה שאת האור והשפע מקבלים כדי ליהנות בפרטיות. ברגע שצד האישה, דהיינו ליבו של האדם הולך למקום זה, כבר לא ניתן להוליד ממנו דבר טוב. המחשבה מולידה סוג של תודעה שלפיה באה ההרגשה. כאשר התודעה פגומה נולדים דברים פגומים. השאלה היא לאיזו מחשבה הוא מאמין, כאשר האמונה אצלו נוטה למקום בו ההרגשה חזקה יותר.

כך הרהור הוא מעין הריון המוליד תודעה, ויש לבדוק מהו מקור ההרהור. האם מהרצון לקבל שזו זוהמה, או מהאידאה, ההכרה העליונה, הרצון לאהבה שהיא צד האדם.  בכדי לתקן וליישר את הלב.

תשס) וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ; וַתַּהַר, וַתֵּלֶד אֶת קַיִן. האות ק' שרגלה התלבשה בקליפות, ורגליה יורדות מוות, התחילה להוליד במעיה של חוה, בכוח ותמיכה של אדם, לאח"כ שכבר קיבלה זוהמה מן קוף הזה. תחילה בא נחש סוד אות ק', על חוה והטיל בה זוהמה, ואח"כ בא אדם עליה. וע"כ לא כתוב: ויולד, אלא, והאדם ידע. ותהר ותלד, וייצא הפסולת בתוך חוה. יש את חווה הראשונה, היא השייכת לקליפות עליה בא הנחש, ויש את חווה השניה, כמו בבניית העולמות שהשלילה מופיעה תחילה.

תשסא) וַתֹּסֶף לָלֶדֶת, אֶת אָחִיו אֶת הָבֶל. לא כתוב: ויולד, ואע"פ שהיה מזכר, מימין, כי המקטרג החליש ושבר כוחו, משום שבאות ק' של קין, התחילו האותיות להוליד. כי קין והבל היו ב' חצאי נשמות, קין מצד אל"ה משם אלקים, והבל בצד מ"י. ואותיות השם של קין יצאו ראשונה. קודם יצא מידת הרצון לקבל – אל"ה ולאחר מכן מידת ההשפעה מ"י.

תשסב) כיוון שנבררה הפסולת בקין, התחילו האותיות להוליד מהאותיות ש"ת, האותיות האחרונות שהם תיקון זכר ונוקבא בהסכמה ביחד. כי ש' הוא ג' קווים דז"א, שהוא זכר, והת' נקבה, מלכות. ואז אחרי קין והבל כתוב: ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ומה שכתוב מקודם, ותקרא, מטעם שהשם שת הוא תיקון זכר ונוקבא ביחד. שהיו בהסכמה ייחוד בין ימין לשמאל, משמע שגם הבל הוא סוג של קליפת הימין. ישמעאל כנגד קליפת הבל ועשיו כנגד קין, וכשבאים יחד בקו אמצעי נק' שת, לאחר תיקון של 130 שנה 5 פעמים שם הויה.

תשסג) עוד התגלגלו האותיות, וחזרו להוליד א' דאדם, והאותיות האלו שבמקום סיום שמו, הם נ', שלאחר מ' דאדם, והו' שלאחר ד' דאדם, ולא הה' שלאחר הד', משום שה' זו התעברה בהבל. ונמצא שיצאו האותיות א' נ' ו'. וסיים באות ההתחלה של השם שת, ש', ונקרא אנוש שצריך לתקן גם את אדם וגם את שת, ולכאורה צריך היה להיות גם צדיק שלקח קו אמצעי משת.

תשסד) מה בין שם זה לשם אדם? אנוש לא היה בתוקפו לא הייתה לו בחינה מיוחדת של עצמו , אלא היה תיקונם של אדם ושת שכתוב: מה אנוש כי תזכרנו וכתוב: מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו. וע"ז כתוב: וה' חפץ דַכּאו הֶחלי. כי שבירת הגוף וכוחה של הנפש הוריש שת לבנו אנוש, שהיא הירושה שהיה לו לקבל לעצמו, והוא הורישה ג"כ לבנו, למהללאל. תוקף הגוף הוא כוח של גבורה, אך גם זוהמת הגוף. מזמן אנוש היה צריך לתקן הן את אדם ראשון עד כל הדורות הללו עד נח.

תשסה) עוד התגלגלו האותיות לתקן את העקום, שהתעקם ע"י חטאו של אדה"ר וקין והבל, וחזרו והולידו את קינן. זהו תיקונו של קין, כי קינן אותיות קין, וניתקן תחתיו וחזרו האותיות להמתיק העולם מהעקימה שהייתה. מהללאל, בנו של קינן, המ' של מהללאל היא סוף אותיות אדם. ה' ול' הן תיקון אותיות של הבל, ומשום שהבל לא היה חוטא כקין, לא נחלפו אותיות משמו במהללאל, אלא אות אחת בלבד, שבמקום ב' של הבל הייתה א' במהללאל, כדי להיתקן יותר.

תשסו) עד כאן התבשם העולם וניתקן העקימה שהתחיל באנוש שהתחלו עבודה זרה, חוץ מחטאו של אדם, שלא התבשם עד שעמדו ישראל על הר סיני. אבל העקימה של קין והבל ניתקן והתבשם. אבל העולם היה בצער ועצבות, עד שבא נוח, שכתוב: זה ינחמנו ממעשנו ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אֵיררה ה'. וחטאו של אדם לא התבשם, עד שעמדו ישראל על הר סיני וקיבלו התורה. וכשישראל קיבלו התורה, אז נר ואור, מלכות וז"א, ניתקנו כאחד. רק ע"י התורה ניתן לתקן.

תשסז) ועתה רבותי, אני מבבל,  ובנו של רב ספרא אני, ולא זכיתי להכיר את אבי ושנגרשתי לכאן, ויראתי מפני שיושבי הארץ הזו הם אריות בתורה. ושמתי עלי שלא לומר דברי תורה  לפני איש עד שני חודשים וביום הזה נשלמו. אשרי חלקי שראתיכם כאן. נשא רבי יוסי קולו ובכה, וקמו כולם ונשקהו בראשו. אמר רבי יוסי אשראי חלקי שזכיתי בזה, לשמוע דברי עתיק יומין מפיך מה שלא זכיתי לשמוע עד עתה.

תשסח) ישבו כולם. אחד אמר, רבותי, משראיתי הצער של חותני ובתו או"א עלאין והשכינה הקדושה, שנדחקו והצטערו בעצמם, על מה שאיני יודע ברכת המזון, אמרתי להם, עד שאדע ברכת המזון להודות על השובע, על האור שקבלתי ולא ידעתי להביאו לשיתוף ולהודות לא אתחבר באשתי, כדרך כל בני העולם, ואע"פ שיכולתי לשמש בה בלי חטא, לא רציתי לעבור על דעתם, משום שלא יכולתי לומר משהו עד שני חודשים. אל לו לאדם להתחבר להרגשה עד שלא ברור לו שהיא נובעת מהתיקון הראוי ויודע להודות על זה מתוך נכונות לוותר על הרצון העצמי ולחזור בתשובה למקום המשותף.

1. מהיכן אנו למדים שקין בא מטומאת הנחש?
2. האם הבל היה מצד הקדושה או שמא יש בו יש טומאה? הסבר ונמק
3. מה מרמזות האותיות של שת על קדושתו?
4. על מה מצביע העובדה שאדם קרא לשת בשמו ולא חוה?
5. מה תפקיד גלגול האותיות לשמו של האדם ?
6. מי הוא אנוש ומה תפקידו?
7. מי הוא קינן ומי הוא מהללאל? מהם תיקנו ומה לא הספיקו לתקן?
8. איזה תיקון מתחיל מנח והיכן הוא מסתיים ?
9. הסבר את ההתגלות של החתן באות תשסז והלאה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams