087- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנט-רסא למתקדמים I תגיות:...

087- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנט-רסא למתקדמים I תגיות: שבע ברכות הכלה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רנט- רסא

שבע ברכות הכלה

כאן בחופה עושים תיקונים כעין בעולם העליון ובכך מזמינים את הכוחות העליונים לשרות בתוכנו. הכלה היא כעין השכינה הקדושה, וגם לה עושים חופה המראה את התיקון של הקרשים במשכן. יש עניין לעשות חופה יפה, שיופי הוא מדרגת חוכמה, ויופי החופה מזמין את השכינה הקדושה ביכולת שלה להכיל את החוכמה. שבע הברכות מתארות את המבנה הנכון של השתוקקות הכלה, כדי שתישמר בקדושה. מתחילים בברכת הגפן שמקורה מבינה, הגבורה מפני שרוצים לראות על מה מבוססת ההשתוקקות, שזו בחינת שמאלו תחת לראשי. ברכה שניה ממידת החסד שהוא "הדבק" המחבר להשם, כדי שהשמאל לא יעמוד לבד, לכן מצמידים שתי ברכות אלו.

בברכת יוצר האדם מברכים את הכלה שההשתוקקות שלה תהיה ליצור אדם בדרך קו אמצעי, דהיינו עם רצון הכפוף לאמונה והשפעה. בהמשך מברכים שהברכות יהיו נצחיים ולא יהיו רצונות זמניים גשמיים.

באה השמחה, ברכה שישית, באהבת רעים שתמיד יחד בזיווג תדיר לאהבה. השמחה היא מדרגת השפעה, אהבת רעים כמו אח ואחות שהקשר שלהם נצחי, כך את החתן וכלה מברכים שהרעות ביניהם תהיה נצחית.

ולסיכום ברכה שביעית מספירת הבינה שהיא המקור לברכות והיא מזינה את כל העולמות שתחתיה.

תשפח) פתח הילד, דהיינו הבעל ואמר: וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים, לַמִּשְׁכָּן, עֲצֵי שִׁטִּים, עֹמְדִים. הקרשים שבכאן הם השרפים. אלו השרפים, המכונים קרשים, עומדים בתיקון הכלה, השכינה, ומסבבים סביב החופה, שהיא המכסה שממעל הקרשים, שתשרה בחופה רוח עליון, ז"א. כעין זה כלה למטה, צריכים לתקן חופה לכיסוי בתיקון לכלה האחרת, השכינה, הבאה לשרות בשמחה על כלה התחתונה.

תשפט) משום כבודה של כלה העליונה, צריכים לעשות חופה נאה בכל תיקוני היופי, לזמן את כלה העליונה, השכינה, לחופה הזו. כי כמו שבכל מילה של ברית למטה, צריכים לתקן כיסא שנייה ביופי, לבעל הקנאה של אות ברית שבא שמה, אליהו, אף כאן בכל חופה צריכים תיקונים של יופי למכסה על החופה, לכבוד כלה, שהיא השכינה.

תשצ) כי הכלה התחתונה, כעין הכלה העליונה עומדת. התחתונה מתעלה בשבע ברכות, והעליונה מתעלה בשבע ברכות. וע"כ אסור לשמש בה עד שנכללה באלו שבע הברכות, כעין העליונה. הקידושין נעשין לפני החופה, והייחוד לאחר החופה. יש שבעה מצבים לנקבה, בהם היא גדלה, כנגדם באים שבע הברכות.

תשצא) שבע הברכות יורשת הכלה, השכינה, מרוח העליון, ז"א, מקום שכל הברכות נמשכות משם. שש ברכות, חג"ת נה"י דז"א, שהכלה מתברכת מהם, ואיך אתה אומר שהם שבע?
אלא השביעית מקיימת הכול, כי ברכה השביעית כנגד הבינה.

תשצב) רוב הברכות הן על היין, שהיין המשמח את הכול, על יין השמור בענביו. קו שמאל שבבינה נקרא יין, ע"ש הארת החכמה שבו. ומתוך שמאיר רק מלמטה למעלה, נבחן כמו שמאיר בתוך הענבים, והענבים אינם נסחטים, ואין יוצא מהם כלום למטה, שהיין שמור בענביו. כי סחיטת הענבים פירושו, שמושכים החכמה מלמעלה למטה, שזה החטא דעצה"ד, למי שאומר שעצה"ד גפן היה. ומשום זה, ברכה הראשונה של שבע ברכות, בורא פרי הגפן. כי יין עושה פירות, בין למעלה בבינה, ובין למטה במלכות. גפן, מלכות, מקבל הכול ומוציא פירות לעולם, כי מיין שמקבלת, נקראת המלכות חכמה תתאה, ומטרם שמקבלת חכמה, אינה ראויה להולדה. והתעוררות השמחה, תחילת הזיווג דז"א ומלכות, הוא שמאל כמ"ש: שמאלו תחת לראשי התעוררות ההשתוקקות, ואח"כ, וימינו תחבקני נתינת החסדים. ועה"ח ההוא, ז"א, עושה פירות ותולדות בהתעוררות של השמאל, כי מטרם שמקבל חכמה משמאל דבינה, אינו ראוי להוליד. וע"כ זו ברכה הראשונה לכולן. כשמברכים על הגפן באים להקדיש את השמאל המיוחד לאותו עניין של קשר להשם. אם אין מה להקדיש, אין עם מה לעשות זיווג דהכאה.

תשצג) ברכה השנייה, שהכול ברא לכבודו, ברית הקדוש, יסוד דז"א, שנקרא כל, שמחת החיבור, המקבל כל הברכות מימין, חסד, לעשות פירות בגפן, המלכות, הנקראת כבודו. כי מתחילה יורד פרי מלמעלה מבינה, דרך האיברים, הספירות דז"א, ונמשך לברית הקדוש, יסוד, שתמשיך לגפן, מלכות. וזהו מצד ימין, חסד, כי אין פירות נמצאים אלא בימין. השמאל מעורר הולדת הפירות, והימין עושה הפירות. פירות הן נשמות הצדיקים. לכן צריך את השמאל שהוא התחלת ההתעוררות, השתוקקות שתיכלל בימין בחסדים שהם המחברים את ההשתוקקות לבורא עולם.

תשצד) אח"כ נכלל השמאל בימין והימין בשמאל, כדי להיות אדם, שהוא קו האמצעי, ת"ת. ומשום זה ברכה השלישית היא, יוצר האדם. ע"כ יעקב, עמוד האמצעי, צורת אדם היה. כי צורת אדם מורה על קו האמצעי. שימין ושמאל כלולים בו.

תשצה) ברכה רביעית, אשר יצר, היא עמוד אחד של ירך הימין, נצח. ברכה חמישית, שׂושׂ תשׂישׂ ותגל העקרה, היא עקרת הבית, המלכות, בשמחת קיבוץ ואסיפת בניה לתוכה מארבע רוחות העולם. וזהו ירך האחרת, נצח, שהתחבר בירך השמאל, הוד, ללכת לכל הצדדים ולקבץ קיבוץ הבנים ולהכניסם בין הברכיים, שהם נו"ה. והרי כבר אמר בברכה שלישית יוצר האדם, וכאן אומר שוב. האדם הוא קו אמצעי, ויש לו צלם אלוקי שנותן לו בניין עדי עד, ספירת הנצח.

תשצו) ובאלו השניים, נו"ה, שהנביאים שורים ביניהם, ומקבלים מהם נבואתם, הם שמחת עקרת הבית, המלכות, משום ששתי ערבות, נו"ה, אינן עושות תולדות ופירות, וקיבוץ הבנים אליהם הם הפירות ותולדות שלהם. שהם מביאים לעקרת הבית, המלכות. וקיבוץ הבנים אינו מתעורר זולת בנביאים, נו"ה. וע"כ ברכת שוש תשיש ותגל העקרה בקיבוץ בניה, היא בהוד. מזכיר גם את הנצח, שההוד צריך להיות מחובר לאידיאה, ואז ההשתוקקות מהשמאל, והיסוד שהוא קו אמצעי, וגם הצורה בברכה רביעית שהיא נצחית, ובאה לביטוי בהוד, בית המקדש.

תשצז) ברכה השישית, שמח תשמח רֵעים האהובים, מקום שרצון ושמחה ואחווה נמצאים בו, שזה עמוד של כל העולם, שנקרא צדיק, יסוד. וצדיק וצדק, יסוד ומלכות, רעים ואהובים, שאינם סרים זה מזה. כי ברכה זו כוללת ג"כ מלכות, וע"כ אומר רעים האהובים. עד כאן הן שש ברכות שהכלה מתברכת מהן.

תשצח) ברכה השביעית מקיימת הכול, ומתברכים הכול, שהיא בינה, מקור כל המוחין. כלל עשרה מאמרות, ע"ס, משום שזו כוללת למעלה ולמטה, ג"ר וז"ת. וע"כ כלול בה עשרה מיני שמחה: ששון, שמחה, חתן, וכלה, גילה, דיצה, אהבה, ואחווה, שלום ורעות. כדי שתהיה הכלה שלמות הכול. החתן מברך את הכלה שכל הברכות ישרו עליה, בד"כ כדי שלא יתבלבל ויתרגש, מסדר הקידושין מברך בשמו.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רנו-רנח
1. מהי החופה ולמה היא מתדמה ומדוע צריכה להיות יפה?
2. הסבר כל אחת מהברכות מאיזו ספירה היא מה תפקידה במארג השלם של הכלה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams