095- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפג-רפה למתקדמים I תגיות:...

095- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפג-רפה למתקדמים I תגיות: ג' משמרות הלילה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רפג – רפה

ג' משמרות הלילה

כשמגיעה הרגשת חיסרון גדולה, עלולים למות מהתודעה הרוחנית של האידיאה.

אדם מחזיק באידיאה גבוהה, ופתאום הוא מחפש מה יצא לו מזה. דווקא במצב של חיסרון והשתוקקות גדולה ישנה מעלה עצומה לשבח את הבורא במקום להתלונן. שינה היא אחד משישים ממיתה, דהיינו שאם משהו קטן נרדם מתפיסת הבורא עדיין נשארה הרגשה, וניתן לנהל ולתקן אותה, כלומר זה קיים אבל בטל, מעין גירוי לפעול את החיסרון שיש בדבר.

מלמד רבי שמעון שגם העליונים וגם התחתונים שותפים ע"י שמנהלים כראוי את השבח בלילה. כשאדם מרגיש חיסרון יש בו שליטה של הס"א ואז היא מבקשת תענוג כתשלום אליה. חובה להזין את הס"א שזה תשלום עבור השמירה, שאין אנו סוגלים לנהל את הרצונות המופרזים, אלא יש ביכולתנו לתקן בכל פעם חלק קטן, בינתיים הס"א שומרת על הפרי. השינה היא התשלום, אך אין להתמכר אליה, אלא לתת מינימום ואז לקום לשבח את הבורא.

 

תתסא) פתח רבי שמעון ואמר: וְלֹא אָמַר אַיֵּה, אֱלוֹהַּ עֹשָׂי: נֹתֵן זְמִרוֹת בַּלָּיְלָה. כתוב עושי עם ש' קמוצה, לשון רבים, עושִׂי, עם ש' חרוקה היה צריך לכתוב: שהוא לשון יחיד, מי המה עושיי, שהוא לשון רבים? השם אלוה הוא שם כולל, המראה על הוא, ז"א, ובית דינו, המלכות, זהו שם שלם הכולל זכר ונוקבא, אותיות אל וה. ומשום זה כתוב עושיי, עם ש' קמוצה, לשון רבים, משום שהוא כולל ב' מדרגות.

תתסב) נֹתֵן זְמִרוֹת בַּלָּיְלָה. בלילה, משום שהמלכות, הנקראת לילה, משבחת תמיד למלך שהשלום שלו, ז"א. כמו נר, שתמיד אינו שוקט, אלא מתנענע לכאן ולכאן, כן המלכות משבחת תמיד, כדי לקבל אור שמחה העליונה דז"א מרוב השמחה שלו, המתעוררת ע"י התשבחות שמשבחת. וע"כ כתוב: הנותן זמירות בלילה. הרעיון שהנקבה משבחת אותו, הוא שמח מכך, ואז שניהם שמחים. כשהלילה משבחת את היום שהוא הקב"ה, ובאה השמחה.

אצל האדם הלילה הוא הרגשת חיסרון, וכאן הוא נבחן האם הוא משבח את השם או חלילה מתלונן.

תתסג) כל אלו הכוכבים המאירים ברקיע, כולם מודים ומשבחים להקב"ה, בכל אותו הזמן שנראים ברקיע, משום שהמלאכים העליונים, הממונים על הכוכבים, כולם מודים ומשבחים משמרות משמרות, בשלושה החלקים שהלילה מתחלק בהם. כל משמרת משבחת בדרך הייחודית לה

תתסד) בלילה מתחלקים כמה צדדים. בתחילת הלילה, כשהעריב הלילה ונעשה חושך יש דין בעולם, כל אלו רוחות הרעות ומינים רעים, כולם מתפזרים ומשוטטים בכל העולם, ונפרד צד האחר, ותובע דרכי המלך מכל אלו צדדים הקדושים.

היום, שליטת ז"א, קו ימין ואור החסדים. ואז הס"א שמבחינת דינים דנוקבא בנוקבא דתהום גדול, ויונקת חיותה מהקדושה. הלילה, שליטת המלכות, קו שמאל, והארת החכמה. ואז נפרדת הס"א שמדינים דנוקבא מן הקדושה, כי ע"י הארת החכמה מתבטלים דינים דנוקבא, שהס"א הייתה דבוקה בחיסרון הזה של הקדושה, ויונקת ממנו. כשיוצא קו השמאל בשליטת הנוקבא, ואורו נחשך, שמחמת חיסרון של חסדים גם החכמה אינה יכולה להאיר ונעשה חושך. אז כל אלו רוחות הרעות ומינים רעים, כולם מתפזרים ומשוטטים בכל העולם, שיוצאים מנוקבא דתהום גדול, מחמת שכבר ניתקנו הדינים דנוקבא מכוח שליטת השמאל, הארת החכמה השולטת בחושך, ואין להם שם עוד ממה לינוק, וע"כ יוצאים משם, ומתפזרים בכל העולם, ונפרד צד האחר, שנפרדה מהקדושה, ואינה יונקת עוד, ותובעת דרכי המלך מכל אלו צדדים הקדושים, שימשיכו מהארת השמאל השולטת, שהשליטה נקראת דרכי המלך, מכל הצדדים הקדושים, מכל המלאכים.

הס"א, הוא הנחש דורש את האור בעיקר בלילה עם השתוקקות מאד גדולה גם לדברים אסורים.

תתסה) כיוון שס"א התעורר, כל בני העולם טועמים טעם המוות, שנופלת עליהם שינה רוחנית, שהיא אחד משישים של מיתה, והס"א שולטת עליהם, אז כיוון שהטומאה נפרדה מלמעלה, וירדה ושולטת למטה, אז נבדלו ג' מחנות מלאכים לשבח את הקב"ה בג' צדדים שבלילה.

תתסו) בעוד שהם משבחים להקב"ה, הולכת הס"א ומשוטטת למטה בכל צדדי העולם. וכל עוד שהס"א אינו עובר משם אין המלאכים יכולים להתייחד בריבונם.

תתסז) הוא עניין לחכמים. מלאכים עליונים וכן ישראל למטה, כולם דוחקים את הס"א ההוא. מלאכים העליונים, כשרוצים להתייחד בריבונם, אינם יכולים עד שדוחים הס"א לחוץ. מה עושים? יורדים שישים ריבוא מלאכים קדושים ומפילים שינה על כל בני העולם, כיוון שהס"א ירדה, שדחו אותה לחוץ, ונותנים לה כל עוה"ז בשינה ההיא, אז הס"א שולטת על בני האדם, ומקבלים טומאה ממנה. חוץ מאשר בא"י לבדה, שאין הס"א שולטת שם. כיוון שהס"א נפרדה מהם, באים המלאכים לפני ריבונם, ומשבחים ומודים לפניו. מכאן שהשינה היא מעין מים אחרונים, שהס"א מבקשת לשלוט, ונותנים לה מעין שוחד, את השינה של בני האדם

בתחילת הלילה כשקו שמאל מתחיל לשלוט, נפרדת הס"א מדינים דנוקבא שבקדושה, ונאחזת במלאכים, שימשיכו להם הארת השמאל, ויש לס"א כוח לתבוע זה מהמלאכים, להיותו דרכי המלך שאם יש השתוקקות רוצים חוכמה, כי ה' נתן כוח השליטה אל השמאל. והנה מחמת אחיזה זו, אין המלאכים יכולים לומר שירה ולהתדבק בריבונם כי אין שירת המלאכים אלא מבחינת קו השמאל הנכלל בימין בג' קווים ואם רוצים לשיר ולשבח להשם, הס"א מונעת מהם. וכל עוד שהס"א אינו עובר משם אין המלאכים יכולים להתייחד בריבונם, כי מחמת אחיזת הס"א בהם, שהיא טוענת ששליטת השמאל הוא דרכי המלך, אין המלאכים יכולים להיפרד משליטת השמאל ולהידבק בג' קווים ולומר שירה, ולהתייחד בריבונם. מה עושים? יורדים שישים ריבוא מלאכים קדושים ומפילים שינה על כל בני העולם, שממשיכים הדינים דג"ר דחכמה, שלהיותה חסרה מחסדים מביאים את בני העולם להסתלקות כל המוחין, שזהו הנקרא שינה, אז שולטת הס"א על הישנים והיא מתדבקת שוב בדינים דנוקבא הנקראים מוות, הנגלים עם השינה. וכיוון שהס"א נפרדה מהם, המלאכים מתדבקים בג' קווים, שבהם החכמה והחסדים כלולים יחדיו, ואז אומרים שירה בג' משמרות הלילה, שהם ג' קווים.

השירה באה משמאל, ואינה יכולה להתקיים אם לא מתכללת בימין. הם מפעילים את המנעולא. הס"א צריכה גם היא לקבל משהו ואין מבטלים אותה מפני שתפקידה לאמן את האדם. השינה ניתנה לס"א. תפקיד הס"א לעורר את האדם להשתוקקות, וגם לה צריך לתת כוח לכך, נותנים לה אחד משישים משינה ולא יותר. שינה אומר מצב תודעתי של חוסר דבקות בהשם בריכוז מוחלט, ובגשמיות יכול להיות ער לחלוטין ולפעול, אך מבחינה רוחנית ישן. לכן הס"א צריכה את הקבלה כדי למלא תפקידה. תפקיד האדם הער להביא את החסדים, אחרת נותנים לה את השינה, ולכן גם תסכול מביא לשינה, דהיינו להזין את הס"א. יש הבדל בין מחשבת הבריאה שהיא באין סוף ושם אין זמן, לעומת מחשבת האדם המתנהלת על דרך של קודם ונמשך. יש לתת קיום למקום שיש בו ס"א שזו קליפה ששומרת את הניצוצות אותם יכולים לעבד בהדרגה, בינתיים יש "לשלם" על אחסנה זו, עד שנוכל לנהל את הרצונות בהדרגה.

תתסח) כעין זה, ישראל למטה, אינם יכולים להתייחד בריבונם עד שדוחים הס"א מהם, ונותנים לה חלק, במה שתתעסק, שהוא השעיר לעזאזל, ואח"כ, הם מתקרבים אל ריבונם, ולא נמצא מקטרג למעלה ולמטה. זה מעין מים אחרונים, זה שיעור קטן, ויש לדאוג שנותנים לס"א רק קצת להרגיע, אך בטח לא להתמכר לה.

תתסט) וזהו יתכן למטה, בבני אדם, אבל למעלה במלאכים, איזה קטרוג שייך שם, שבגלל זה יהיו מחויבים לדחות הס"א למטה? אלא למעלה, הוא משום שהס"א היא רוח טמא, והם, המלאכים, הם רוחות קדושים, וע"כ, עד שמשלחים הס"א מביניהם, אינם יכולים להתקרב אל אדונם, כי קדושה בתוך טומאה אינה מתערבת לעולם. וכן כעין זה ישראל למטה, אינם מתערבים באוה"ע עכו"ם להבדיל מחסידי אומות העולם שמקבלים לא לעבוד עבודה זרה. וב' הצדדים: העליונים, המלאכים, ותחתונים, ישראל, כשרוצים להתקרב אל המלך, דוחים את הס"א לחוץ. יש לדחות לחוץ את הס"א כאשר רואים שלא מצליחים לנהל אותו כראוי, ואז עושים זאת ע"י מים אחרונים

תתע) וע"כ כשבא הלילה, וכשמלאכים הקדושים העליונים מסתדרים שורות שורות להתקרב אל אדונם, הם דוחים תחילה את הס"א לחוץ, ואח"כ הם באים אל הקודש. אין לבוא אל המלך עם הס"א, קדושה בתוך טומאה אינה מתערבת לעולם.

תתעא) זה דומה, למלך שהיו לו אבנים יקרות בתיבה אחת נעולה במבצרו. ומלך ההוא היה חכם. וכדי שלא יתקרב כל מי שרוצה אל התיבה ההיא של אבנים טובות ומרגליות אשר שם, לקח בחכמתו נחש אחד חזק, וכרך אותו מסביב תיבה ההיא. כל מי שרצה לשלוח יד אל התיבה, היה הנחש מדלג עליו והורג אותו.

תתעב) אוהב אחד היה אל המלך, אמר לו המלך, בכל עת שתרצה להיכנס ולהשתמש בתיבה, תעשה כך וכך אל נחש ההוא, ותפתח התיבה ותשמש באוצרות שלי. כך הקב"ה, כרך נחש סביב תן קצת לנחש, תרדים אותו ותוכל להגיע לקדושה, תן לה את השינה ואז תוכל לקום בחצות לילה ללמוד פנימיות הקדושה, הס"א המתקרבת אל המלאכים בעת שליטת הארת השמאל בתחילת הלילה, ובאים מלאכים עליונים להיכנס אל הקדושה, הרי הנחש שם, ויראים להיטמא בו. וע"כ הם מפילים שינה על בני האדם, שאז יורדת הס"א למטה ונפרדת מהם, והמלאכים יכולים לבוא אל הקודש ולומר שירה. כך צריך אדם להתנהל, לראות שהשם נתן לנו אוצרות נפלאים ויש לנהלם כראוי ונבין שלא ניתן למחוק את הס"א אלא לתת לה את המעט ההכרחי ולא לקחת הנאה להשתתף איתה. את הנחש צריך להרדים ע"י שנותנים לו מעט.

נותנים לנחש את המקרה, את המעט.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רפג-רפה
1. מדוע כתוב איה אלוקי עושי עם קמץ ולא עושי עם חיריק? דהנייו בלשון רבים ולא בלשון יחיד?
2. מדוע כתוב נותן זמירות בלילה ולא ביום? מה מיוחד בלילה?
3. מהו המאבק לכאורה בין הס"א לבין המלאכים וכיצד מנהלים המלאכים מאבק זה?
4. מהם דרכי המלך שאותה תובעת הס"א?
5. כיצד מתמודדים בני אדם – בני ישראל עם שליטת הס"א בלילה?
6. מהו החוק להתקרבות אל המלך?
7. ספר את המשל של המלך עם תיבת האבנים היקרות. כיצד זה נוגע להתמודדות של בני ישראל עם הס"א?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams