096- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפו-רפח למתקדמים I תגיות:...

096- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רפו-רפח למתקדמים I תגיות: ג' משמרות הלילה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רפו – רפח

ג' משמרות הלילה

הנחש מכיש את מי שמנסה לפעול רק על פי המקרה.

הטומאה שמעכבת את הקרבה למלך נובעת מהמקרים שמזמנת ההשגחה לאדם, ובטעות הוא מייחס להם חשיבות כאילו הם העיקר, במקום לפרשם מעבר למקרה, מעבר לזמן ומקום. המקרה הוא רק קליפה המחזיקה את מה שמעבר לה בתוכה, ואף את הקליפה הזו יש להזין במינימום ההכרחי, ובוודאי שלא להחזיקה כעיקר. את השינה בתחילת הלילה נותנים לס"א, השינה היא מצב בתודעה הגשמי של האדם, דהיינו הסידורים, הפרנסה וכל דבר הכרחי, אך אין זה העיקר, אלא המקרים שיש לפעול בהשתוקקות לדבקות בהשם מעבר אליהם.

בכדי להצליח להתמודד עם הלילה, המצב הנפשי שלא החיסרון, יש לדעת כיצד לשבח את הבורא דווקא במצב זה. הקושי הוא שכאן ישנה שליטה של הס"א שאינה מאפשרת לשבח. לכן יש לתת לס"א איזה שעיר לעזאזל, משהו כמו מים אחרונים, מספר שערות בתפילין, או את השינה במשמרת הראשונה של הלילה. מותר לישון מעט, לקחת קצת מהנאות עולם הזה, אך לא לעשות מזה העיקר, אלא מעט שוחד לנחש, שיאפשר לנו את העיקר, דבקות בהשם.

אל תחפש במקרה, אלא במה שיש בו.

תתעג) עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט. עושה מלאכיו רוחות, אלו הם המלאכים העומדים בחוץ. משרתיו אש לוהט, אלו הם המלאכים העומדים בפנים. נמצא שהס"א הוא רוח הטומאה, ואלו המלאכים האומרים שירה בלילה, שהם מלאכי חוץ, הם רוח, ורוח ברוח אינם נכנסים זה בזה הס"א לא יכול להתערב עם רוח הקדושה. רוח הטומאה ברוח הקדושה אינם מתערבים זה בזה. ומשום זה, אלו הנקראים רוח, שהם מלאכים החיצוניים, אינם יכולים להיכנס בפנים משום רוח הטומאה ההוא. והם דוחים אותה למטה. ואלו המלאכים שבפנים שהם אש, אש ההוא דוחה את טומאה ההיא שלא תיכנס לפנים. ומשום זה הכול דוחים את הטומאה לחוץ, שלא תתערב עמהם. וע"כ מלאכים עליונים משבחים להקב"ה, רק אחר שדחו את הטומאה לחוץ. גם אם יש באדם רצון לקדושה, ואומר לעצמו אני לומד תורה, לא יוכל להכיל הקדושה אם יש בו רוח טומאה, ועליו לדחות את הטומאה ע"י אש להט הקדושה. כשאדם רוצה להשיג רגש אמיתי וחיובי, זה חייב לבוא באהבה בדרך הטוב.

תתעד) ג' משמרות הן בלילה, כנגדן ג' מחנות מלאכים המתחלקים לשבח אל הקב"ה. וע"כ האדון של כולם הוא נרו של דוד, המלכות, שאינו שוקט לעולם, אלא תמיד היא מודה ומשבחת למלך העליון, ז"א. וע"כ כתוב: נותן זמירות בלילה.

תתעה) וְלֹא אָמַר אַיֵּה, אֱלוֹהַּ עֹשָׂי נֹתֵן זְמִרוֹת בַּלָּיְלָה, כתוב בש' קמוצה, שהוא לשון רבים. משום שאדם נכלל ונעשה מלמעלה ומטה, כמו שהגוף בא מב' צדדים מזכר ונוקבא, כך הרוח, הרוח של אדם כלול מזכר ונוקבא, מז"א ומלכות, ועל עניין זה ניתקן האדם בחקיקותיו בגוף ורוח. ומשום שהוא כלול בעניין הזה ובמעשה הזה, מזכר ונוקבא, ע"כ כתוב: ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שהוא לשון רבים, הסובב על ז"א ומלכות. וע"כ כתוב ג"כ, איה אלוה עושיי, עם ש' קמוצה, שהוא לשון רבים. כלומר ב' המדרגות ז"א ומלכות, שפעלו באדם. ישנן השלכות לעובדה שהאדם מורכב, ואחד הדברים החשובים להבנה הוא, שאדם מסוגל לתפוס מהפרטים את הכלל.

תתעו) בלילה, בתחילת הלילה כל אלו מינים ורוחות הרעים מתעוררים בעולם, איך יכול להיות זה? הלוא מצד צפון, השמאל, יוצאים כל אלו מינים הרעים? וכשמתעורר רוח צפון בחצות לילה, הרי אז כל אלו רוחות הרעים וצדדים הרעים מתאספים מהעולם ונכנסים תוך הנקב דתהום הגדול, וא"כ בצד דרום שהוא ימין ובחינת חסד, למה משוטטים אלו מינים הרעים בתחילת הלילה שרוח דרום שולט? שהיה צריך להיות להיפך, שבתחילת הלילה, שאז שולט רוח דרום, יעברו הס"א מהעולם, ובחצות כששולט רוח צפון היו צריכים לחזור ולשלוט בעולם. הצפון, בחינת הגבורה, שמאל, שור – משליטתו תיפתח הרעה לכן אין הקב"ה מביא בתחילת הלילה את שליטתו, אלא צד מערב שולט תחילה, וזו התרופה שמקדים השם לעולם ע"י השינה, דהיינו המעט שיש להזין את הס"א כדי שיניח לאדם להתקדם. שליטת החושך, השינה היא בשני קווים, גם בימין. ורק בקו אמצעי, מחצות לילה ניתן להקיץ ולחיות את הקדושה, וזו הזדמנות להכניס את רוח הקדושה.

תתעז) אלא ודאי, לולא צד הדרום המעכב ודוחה את הס"א, היה הס"א מעכיר כל העולם, והעולם לא היה יכול לסבול. אבל כשהתעורר הס"א לשלוט בעולם אינו מתעורר אלא בצד רוח מערב, המלכות, שהוא שולט בתחילת הלילה, והוא אוסף את כל העולם. וע"כ הקב"ה מקדים רפואה לעולם, ע"י השינה. אשרי הם ישראל בעוה"ז ובעוה"ב שהקב"ה בחר בהם מכל שאר עמי העולם.

כי כל הלילה מתחילתו עד סופו, הוא בשליטת רוח מערב, המלכות, וע"כ הוא חושך, אלא רוח המערב עצמו מתחלק לג' קווים, דרום צפון שהם ימין ושמאל, עד חצות, ומזרח שהוא קו אמצעי מחצות והלאה, וע"כ אפילו צד דרום שבו, הוא חושך בלי חסדים, ושולט בו הס"א להיותו דרום שבמערב. ועניין רוח צפון המתעורר בחצות לילה, שאז מתעוררים החסדים שבקו אמצעי, שהארת החכמה שברוח צפון מתלבש בו ומתעורר להאיר, וזה נבחן שרוח צפון התעורר. משא"כ מקודם חצות הרוח צפון חושך בלי שום אור.

תתעח) נכנסו רבי אלעזר ורבי אבא לבית. כשהתחלק הלילה מקום בו ניתן להקיץ ולראות מעבר למקרה, קמו לעסוק בתורה. אמר רבי אבא, עתה ודאי הוא עת רצון להקב"ה. והרי הרבה פעמים הערנו זה, שבשעה שהתחלק הלילה, נכנס הקב"ה עם הצדיקים לגן עדן, ומשתעשע עימהם. אשרי הוא מי שעוסק בתורה בעת ההיא. אין זה מספיק להכניס את הדברים לפנימיות, אלא גם כאן יש לפרש מעבר למקרה, בדרך של אהבה בקו אמצעי

תתעט) אמר רבי אלעזר: זה שהקב"ה משתעשע עם הצדיקים, איך משתעשע? אלא בעת ההוא שהלילה נחלק, מתעורר הקב"ה באהבת השמאל לכנ"י, המלכות, כי אין אהבה אלא מצד שמאל דהיינו שמלביש על החוכמה משמאל, חסדים מימין. כלומר שמלביש החכמה שבשמאל בחסדים שבקו האמצעי, והחכמה נשלמת. וכנ"י, אין לה מתנה להקריב אל המלך, או דבר חשוב ויפה, אלא אלו הרוחות של הצדיקים, שהקב"ה רואה אותם מתעטרים בכמה מע"ט ובכמה זכויות שעשו באותו יום, והם נרצים לפני הקב"ה יותר מכל הקורבנות ועולות, כי הקב"ה מריח בהם ריח ניחוח שעושים ישראל. כשאדם עושה מעשה טוב שלא על מנת לקבל שכר, אלא כדי לשמח את הקב"ה, אז הוא מיישר את ליבו כפי שצריך. בעיקר יש ללמוד פנימיות בלילה, שזהו מקום ההסתרה של האדם.

תתפ) אז האיר האור, שאור החכמה האיר, אחר שהתלבש בחסדים דקו אמצעי, וכל האילנות שבגן העדן אומרים שירה, והצדיקים מתעטרים שם בעידונים של עוה"ב. שהם הארת החכמה, הנקראת עדן. כשהעיר אדם משנתו בשעה ההוא לעסוק בתורה, לוקח חלקו עם הצדיקים שבגן עדן. שם אחד חקוק בל"ב (32) אותיות, ל"ב נתיבות החכמה, מתעטר בצדיקים שם. והוא בצדיקים.

ל"ב נתיבות החכמה הם כ"ב (22) אותיות דז"א, וע"ס דבינה, שהן רומזות על מקור החכמה הנמשכת במלכות, שהוא מז"א שעלה למ"ן לב' קווים דבינה, והשלימם יחד, שאז שלושה יוצאים מאחד וע"י זה אחד זוכה בשלושה, בז"א, וז"א משפיע למל

SSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רפו-רפח
1. מהו עושה מלאכיו רוחות ומהו משרתיו אש לוהט?
2. מיהו בעיקר נותן זמירות בלילה שאינו שוקט לעולם?
3. על מה נאמר נעשה אדם בדמותנו כצלמנו בלשון רבים?
4. מהי התשובה לשאלתו של רבי אלעזר שרוח הטומאה מתעוררת בתחילת הלילה למרות שרוח דרום הוא השולט בזמן זה, שלכאורה היה צריך להיות ההפך דווקא, ברוח צפון שהוא חצות לילה ישלוט הס"א.
5. הסבר עפ"י אות תתע"ח את החשיבות של מי שעוסק בתורה מחצות לילה.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams