005- הדף היומי בזהר הסולם – צו יג-טו שיעור השקפה

005- הדף היומי בזהר הסולם – צו יג-טו שיעור השקפה

צַו  יג – טו

עוֹלָה חַטָאת ואָשָם

אמר רבי שמעון: בתחילה נראה למשה מראֶה הזה, שהיא לו המראֶה הגדול בסנה, ולא בחידות, שהם הלבושים. שאר הנביאים היו מסתכלים במראה שאינה מאירה, בלבושים שלה הנקראים חידות ולא ראו אותה בלי לבושים אלו, אלא ראו בתודעה של העולם הזה.

הסנה הוא קו ימין, והאש שמאל, והאש לא אוכלת את הסנה, דהיינו שהימין יכול להתגבר על השמאל. בסנה נתגלתה מציאות של ב' הפכים בנושא אחד. וכך זכה משה לראייה שלמה בפנימיות כל התורה, לעומת שאר הנביאים שראו בחידות.

בגמר תיקון שנעבר העירוב הרע, הערב רב, שהם קושיא רעה דהיינו שאלה שבאה מתוך גאווה ולא בכדי לברר את האמת, כלומר דינים רעים, מן העולם. לכן משה בכלל לא עונה לקורח ועדתו, שהשאלות הרעות שלהם באים רק כדי ליצור מחלוקת ולהכשיל את משה. אומר רבי שמעון שהוא משה המרכבה המחברת בין ישראל לאביהם שבשמים, וזו בחינת האמונה שבנפש כל יהודי.

שאלות חזרה צו עמודים יג-טו

1. כיצד מפרש רבי שמעון את הכתוב " ומראה ולא בחידות" ומה ההבדל בין משה לשאר הנביאים בענין זה?
2. כיצד ומדוע משויך הכתוב "ויהיו שניהם ערומים האדם ואישתו ולא יתבוששו" למשה ולשכינה הקדושה?
3. מה הם ג' המצוות עולה חטאת ואשם ומה היא בחינת השלמים?
4. על מי נאמר מעוות לא יוכל לתקן וחיסרון לא יוכל להמנות בחג?
5. מה הוא אשם תלוי ומדוע צריך להקריבו?
6. מדוע מדמה את האשמות והחטאים כמו סרחות האחוזים בריאה ומה תיקונם?
7. כנגד מה הם ב' השעירים של יום הכיפורים ולאיזה איברים מדמה אותם הכתוב?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/gZKcpW
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/Ki4gQE
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams