013- הדף היומי בזהר הסולם – צו מ-מב שיעור השקפה

013- הדף היומי בזהר הסולם – צו מ-מב שיעור השקפה

צַו  מ- מב

דַּ מִּינִים וְהוֹשָעַנא רַבָּה

האדם נבחן כמה חוכמה יש בו, דהיינו כמה אהבה.

האתגר של האדם לרכוש בעיקר בסוכות צלם, דהיינו היגיון אמוני, שיאפשר קבלת החוכמה, ע"י שמחה מפעולת אור של חסדים, שתביא לכפרה על העוונות. אמונה אומר שבוטחים באפשרות להגיע לאהבה. כאן העבודה היא על הרצון לקבל, אותו יש לבנות ככלי ראוי לבוא לדבקות, ע"י הפיכת הצורה לרצון לקבל על מנת להשפיע.

חייב אדם ליהנות בעולמו של הקב"ה, אך עליו להקדים ולרכוש אמונה. מאחר וכל התיקון הוא של קו שמאל הנתון לקליפה, צריך קו זה להתגלות כדי שישמש כחומר גלם לעבודה.

אחרי הושענא רבה אין המשכת חוכמה, ואת הזיווג בשמיני חג עצרת עושים על האור שהתקבל עד אז. כפי שמוותרים על או החמה ע"י סכך הסוכה, כדי לזכות באמונה, כך יש להימנע מקבלת אור חוכמה ללא הצלם הראוי.

ארבעת המינים הם הכלים שעל ידם עושים מעשה למטה, כדי לעורר את המעשה בעולמות העליונים, בפנימיות האדם.

ג' ספרים נפתחים ברה"ש, והנה מצדיקים גמורים ורשעים גמורים אין מדובר בהם, כי כבר נגמר דינם ביום א' של רה"ש. וכל המדובר הוא בבינוניים. שהם תלויים ועומדים עד יוה"כ. אם עושים תשובה, נחתמים לחיים. והרשעים, שאינם עושים תשובה, נחתמים למיתה. וסוד כפרת עוונות שביוה"כ, הוא המשכת הארת חכמה ע"י עליית המלכות לבינה. ואין מספיק המשכת אור אלא צריך חסדים כדי לקבלו, שאין כפרת העוונות אלא ע"י גילוי אור החכמה, אור החיים. ישנה כפרה חלקית ע"י התגברות שלא לקבל את האור ללא חסדים. והרי אין עניין לדחות את האור ולא לקבל אותו, אלא רק כאמצעי עד שיפעל חסדים.

אין תגובות

להגיב