הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס סא-סג | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס סא-סג | השקפה | שיעור 21

פנחס סא – סג שעור 21

ב מראות

 

כדי להתחבר לעליון על האדם לייצר חסדים ע"י התגברות.

 

מראה אחד הנשמה בעולם הזה ומראה אחד בבא. אדם נברא בשני צלמים, בצלמו ובצלם אלקים. עד גמר תיקון, בעבודת הנפש ישנם דברים שמוסתרים מהאדם לטובתו, הם בתת המודע שלו, ועליו לפעול אותם ולקבל אותם באמונה. הסתרה זו באה לידי ביטוי במצוות לא תעשה, אותם יש לקבל מעל טעם ודעת.

כעין זה שיצאו ממצרים שהלכו בענני כבוד ובכל אותו היקר כעין זה תהיה יציאת הנשמה מגוף שלה שהוא טפה סרוחה, ללכת לב' גנים ג"ע העליון וג"ע התחתון שהשמים והארץ. המקיים רמ"ח מצוות עשה מקבל לבוש כמו לבוש הנשמה ואיתו נכנס לגן עדן.

ישנם שני צדדים לגילוי המציאות לאדם. במציאות בה אפשר לקחת שותפות תוך הארה ממעלה למטה יש תנאי שהחסדים שולטים. כשבאים לעשות מצווה בעולם הזה, סימן שישנה לנברא אפשרות לבטא עצמו במצווה.

אין תגובות

להגיב