הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס נה-נז | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס נה-נז | השקפה | שיעור 19

פנחס נה – נז שעור 19

תחיית המתים

עֶצֶם הָלוּז הִיא עֶצֶם הָרָצוֹן בְאָדָם שֶׁאֵינוֹ גָּלּוּי לוֹ.

 

יש ביכולת האדם להחיות רצונות שכבר מתו אצלו. רשעים בחייהם נקראים מתים מאחר וכל הרצון היה לקבלה עצמית ונתון לקליפות. כאשר מוכן לוותר לגמרי על הרצון, ולהפך צורת הרצון להשפעה, יכול הוא להיחלץ מהקליפה ולהחיותו, ולפעול בעצם הרצון.

בזמן תיקון פועלים מתוך שלא לשמה בכוונה להגיע ללשמה, אך על סדר המדרגה, דהיינו עובדים לאט על רצונות קטנים, אשר מצטברים לתיקון הכללי.

תחיית המתים תהיה רק ע"י הבורא זו תחיית הרצון המופרז לקבל שלא ניתן היה להשתמש בו בזמן תיקון, מאחר ולא קיים מסך מתאים לתת לרצון צורה חדשה של בעל מנת להשפיע. עיקר הרצון הזה הוא עצם הלוז ושאר העצמות יתכללו בו.

אין תגובות

להגיב