הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן סג-סה | השקפה| שיעור 21

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת ואתחנן סג-סה | השקפה| שיעור 21

ואתחנן סא – סג שעור 21

אוֹרוּ מֵרוֹז

במלחמת היצר, הקב"ה נותן כוח להצליח בתנאי ששומרים על הברית.

בשעה שהמלך הקדוש מסר ביתו  ליד המלכה, דהיינו את השליטה ללב, לשכינה הקדושה, ליחד שהוא כלי האהבה, כל כלי זיין ורמחים ומרגמות שלו הפקיד בידה, וכל אלו עושי מלחמה שלו הפקיד עמה, ז"ש הנה מטתו שלשלמה שה"ס המלכות ששים גבורים סביב לה מגבורי ישראל. כאשר ישנה שליטה של השכינה הקדושה ניתן לה כוח ועליה לנהל דרך הגבורה את המלחמה בס"א, כח זה ניתן כשישראל מתנדבים בעצמם מכוח הבחירה שלמור על הברית ואז באים הכוכבים לעזור להם. אלו הכוכבים להם אין מספר, כלומר חסד אין סופי שמתפשט.

ומלאך זה הוא סוד שכל הדינים וכל המלחמות של המלך הם ברשותו ועל זה אמר מלאך ה' וזה הוא שכתוב המלאך הגואל אותי, שהוא כח הבחירה שבאדם. אלו גִּבֹּרֵי כֹחַ, עֹשֵׂי דְבָרוֹ לִשְׁמֹעַ, בְּקוֹל דְּבָרוֹ.

אין תגובות

להגיב